case

Vaisala parantaa lentoturvallisuutta Palermon lentokentällä

Palermo Airport Aviation Safety
Sää ja ympäristö

Tuuliväänne on poikkeuksellisen vahvaa Punta Raisin lentoasemalla, joka sijaitsee lähellä Välimerta ja Monte Pecoraro -vuorta Italian Palermossa.  Tuuliväänne tarkoittaa tuulen nopeuden ja/tai suunnan äkillistä muutosta, joka saa lentokoneen poikkeamaan aiotulta lasku- tai nousupolultaan. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että tuuliväänteelle altistuvat lentoasemat mittaavat ilmiötä ja varoittavat lentäjiä siitä.  

Loppulähestyminen ja alkunousu ovat tilastollisesti lennon vaarallisimmat vaiheet. Niiden aikana lentokone on niin lähellä maata, että lentäjälle ei jää riittävästi aikaa ohjaamiseen ja moottoritehon säätämiseen, jos lentokone joutuu tuuliväänteeseen. Ilman asianmukaisia mittaus- ja hälytysjärjestelmiä ilmiötä on vaikea ennakoida, ja se voi aiheuttaa vaarallisia onnettomuuksia. Vaisalan tuuliväänteen havaintojärjestelmä parantaa lentoturvallisuutta ja antaa lentäjälle aikaa toimintojen mukauttamiseen.  

Vuonna 2017 Eurelettronica ICAS ja Vaisala toimittivat integroidun tuuliväänteen havaintojärjestelmän Palermon lentoaseman erityistarpeisiin. Palermon lentoasema altistuu tuuliväänteelle Monte Pecoraro -vuoren läheisyyden vuoksi. Järjestelmä kehitettiin italialaisen ilmailunavigoinnin palveluntarjoajan ENAVin tarjouskilpailuun. ENAV on ollut Vaisalan asiakas 1990-luvulta lähtien.

Ratkaisuun kuului Vaisala AviMet® -lentosääjärjestelmä, joka toimii ohjelmistoalustana hälytysjärjestelmän, tuulilidarin (light detection and ranging) ja X-kaistan säätutkajärjestelmien tuuliväännetietojen yhdistämiselle. 

Kattava ratkaisu

Vaisala toimitti Palermon Punta Raisin lentoasemalle tutkatietojen käsittelytoiminnot ja järjestelmän ytimen integroinnin. Yhtiöllä on syvällistä tutkatietojen käsittelyn, ohjelmistokehityksen, ilmailusään ja etenkin tuulivääntösovellusten tietämystä, kokemusta ja osaamista. Vaisalan toimittama tuuliväännealgoritmi perustuu Yhdysvaltain ilmailuhallinnon kokemuksiin. Se vastaanottaa kunkin ratkaisuun liitetyn järjestelmän tuottamat aakkosnumeeriset hälytysviestit kiitoradalta ja yhdistää ne integroiduiksi hälytysviesteiksi.

Vaisala AviMet® -ratkaisun integrointialgoritmi perustuu hälytysjärjestelmän moottoriin, joka havaitsee tuuliväänteen analysoimalla Palermon lentoaseman kiitorataa ympäröivää tuulikenttää. 

Palermon lentoaseman tapauksessa oli tärkeää seurata kaikkia mahdollisia vaaravyöhykkeitä reaaliajassa, mitata tuulta ja aerosolipitoisuutta sekä havaita tuuliväänteet kymmenen kilometrin säteellä. Siksi kokonaisuuteen yhdistettiin myös Leospheren Windcube 400S-ATX LIDAR -anturi. Se on suunniteltu erityisesti tuuliväänteen havaitsemiseen lentoasemilla Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön suositusten mukaisesti. Järjestelmään liitetty X-kaistan säätutka mahdollistaa tuuliväännön etähavaitsemisen myös sateessa.

Vaisalan IRIS-säätutkaohjelmisto esittää lidarien ja X-kaistan tutkien sääennusteet visuaalisesti ja antaa tarkkoja tuuliväänteeseen liittyviä hälytyksiä. Eurelettronica ICAS ja Vaisala toimittivat räätälöidyn ratkaisun Palermon Punta Raisin lentoasemalle kesällä 2017. Samanlaisille integroiduille ratkaisuille odotetaan olevan tarvetta myös suuremmilla lentoasemilla, joissa on vaikeat tuuliolosuhteet.

Asiakas
Loppuasiakkaana ENAV. Vaisala oli Eurelettronica ICAS:n hankekumppani. 

Ratkaisu
Vaisalan ratkaisu parantaa lentoturvallisuutta ja antaa lentäjälle aikaa toimenpiteiden mukauttamiseen tuuliväänteen varalta Punta Raisin lentoasemalla Italian Palermossa.

Vaisalan tuotteet
Pääasiassa ohjelmistot: AviMet ohjelmistojen integrointiin tuuliväännehälytyksissä ja IRIS yksittäisten järjestelmien hälytysten käsittelyyn ja esittämiseen.

Ratkaiseva tekijä
Vaisalan ja Eurelettronica ICAS:n pitkäaikainen, luottamukseen perustuva suhde ENAViin ja tarpeita vastaava osaaminen sekä Vaisalan syvällinen tietämys, innovatiivinen ratkaisu ja huippuluokan lidarin käyttöönotto.

 

Palermo runways and the unique geographic scenario, nearby Monte Pecoraro.
Palermon lentoaseman kiitoradat ja ainutlaatuinen maantieteellinen sijainti Monte Pecoraro -vuoren läheisyydessä.

 

Example of graphical display of the integrated system.
Esimerkki integroidun järjestelmän graafisesta esityksestä.