blog

Kiitetty myynnin kehitysohjelma VESPA perustuu jatkuvalle oppimiselle

VESPA Sales Academy
Työskentely Vaisalassa
Innovaatio ja inspiraatio

Vuonna 2017 Vaisala käynnisti VESPAn, joka on Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen myyntihenkilöstölle suunnattu kehitysohjelma. VESPA on eri moduuleista koostuva ja maailmanlaajuinen ohjelma myynnin kompetenssien kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjelma on kartuttanut loistavaa palautetta.

Voimme kehittää asiakaslähtöisyyttä ja luoda kasvua vain kehittymällä ja oppimalla itse jatkuvasti, mikä on myös VESPAn johtoajatus. Ohjelmassa keskitytään Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminnan myyntihenkilöstön taitojen kehittämiseen. Se on kokonaisvaltainen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää liiketoiminnan kannalta olennaisia myyntitaitoja sekä esimiesten johtamistaitoja.

”Olemme koostaneet ohjelmaan monia eri moduuleita ja kursseja taitojen hiomiseksi, sillä haluamme varmistaa myyntihenkilöstömme jatkuvan kehittymisen. Osa ohjelman teemoista on maailmanlaajuisesti samoja, mutta räätälöimme myös kutakin moduulia alueellisia tarpeita silmällä pitäen. Asiakaslähtöisyys on tekemisemme punainen lanka ja kasvun ajuri. VESPA auttaa meitä hyödyntämään tätä asiakaslähtöisyyttä. Myyjämme ovat antaneet meille erinomaista palautetta, ja he kokevat VESPAn kehittävän taitoja, joiden avulla he voivat työskennellä tehokkaammin”, kertoo Matt Jones, Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja Americas-alueella.

VESPAn koulutukset on jaettu kolmeen kategoriaan: myynnin ydinasioihin, myynnin johtamiseen sekä erikoistumismoduuleihin. Jokaisen koulutusmoduulin sisältö räätälöidään siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin eri alueiden ja tiimien tarpeita. Osallistujat jaetaan ryhmiin ihanteellisten ryhmäkokojen sekä samankaltaisen koulutustarpeiden perusteella, mikä antaa jokaiselle osallistujalle mahdollisuuden osallistua niihin koulutuksiin, jotka ovat hänelle olennaisia.

Yksi VESPAn valttikorteista on jatkuva oppiminen. VESPAssa oppiminen ei jää luokkahuoneeseen, vaan jatko- ja kertauskoulutukset ovat olennainen osa ohjelmaa – puhumattakaan jokapäiväisestä työstä, jossa koulutuksen oppeja sovelletaan. On sekä osallistujien itsensä että myynnin esimiesten vastuulla huolehtia, että opit otetaan käyttöön arjessa. Aktiivinen valmennus ja jatkokoulutukset tukevat tätä tavoitetta.

”Myynnin esimiehet osallistuvat VESPA-valmennuksiin, ja tukemalla alaisiaan aktiivisesti he auttavat tiimiläisiään ottamaan opit käyttöön. Tästä syystä aiomme istuttaa jatkokoulutukset pysyväksi osaksi ohjelmaa”, Jones jatkaa.

VESPA onkin koulutusohjelma, joka tarjoaa jatkuvia oppimismahdollisuuksia Vaisalan myyntihenkilöstölle. ”Alun alkaen vuonna 2017 VESPAn koulutussisältöä suunniteltiin yhdessä aluejohtajien ja myynnin johtajien kanssa. Keräämme palautetta jokaisen VESPA-valmennuksen jälkeen, minkä perusteella voimme sanoa, että VESPA on otettu maailmanlaajuisesti ilolla vastaan. Ohjelman sisältö kehittyy ajan myötä, sillä me hiomme ja luomme uusia moduuleita niin saamamme palautteen kuin liiketoiminnan tarpeiden pohjalta. Siten voimme pysytellä aina uusien trendien hermolla sekä tarjota kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksia ajantasaisten valmennusten avulla”, kuvailee Tiina Baniba-Atoko, VESPAn ohjelmapäällikkö.

Kirjoita kommentti