case

Vaisalan teknologia ja ilmanlaatuosaaminen auttavat kaupunkeja muuttumaan älykkäämmiksi ja puhtaammiksi

Smarter and Cleaner Cities
Vastuullisuus

Vaisala on yksi CITYZER-hankkeen kumppaneista. Hanke kehittää uusia digitaalisia palveluja ja tuotteita kaupunkien säähän ja ilmanlaatuun liittyvien päätöksentekoprosessien tueksi vastatakseen maailmanlaajuisesti kasvavaan ilmanlaatu- ja saasteongelmaan. Hankkeen tuloksia hyödynnetään esimerkiksi Helsingin ja Nanjingin ilmanlaadun mittausverkoissa.

Kaupungeissa ilmanlaatu vaihtelee merkittävästi hyvin pienilläkin alueilla esimerkiksi sään, päästöjen ja liikennevirtojen takia. Ilmanlaadun parantamiseksi tarvitaankin paikallista ja helposti kohdennettavaa tietoa, jonka avulla pystytään puuttumaan ongelmakohtiin ja parantamaan elämänlaatua.

Nanjingissa ja Helsingissä Vaisalan ilmanlaadun mittausverkot auttavat kokoamaan kattavasti tietoa ilmanlaadusta, sillä jokainen verkossa oleva anturi toimittaa dataa kaupungin eri osista. Verkot käyttävät Vaisalan innovatiivisia AQT400-sarjan lähettimiä, jotka mittaavat tärkeimpiä ilmansaasteita. Lähettimet voidaan liittää myös Vaisalan säämittauslaitteisiin sekä erilaisiin ilmanlaadun mallinnusjärjestelmiin, mikä parantaa huomattavasti reaaliaikaisten ilmanlaadun mittausten ja ennusteiden luotettavuutta. Yhdistelmästä saadaan erittäin arvokasta uutta tietoa ilmansaasteista ja niiden liikkeistä.

Helsingissä meneillään useita ilmanlaatuhankkeita

Vaisala on mukana Helsinki Metropolitan Air Quality Testbed (HAQT) -hankkeessa, jonka tavoitteena on tarjota paikallista tietoa ilmanlaadusta pääkaupunkiseudulla. HAQT on Uudenmaan Liiton rahoittama yhteistyöhanke, jossa osapuolina ovat Vaisalan lisäksi Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Pegasor Oy. Hanke kuuluu myös pääkaupunkiseudun Smart&Clean-säätiön hankesalkkuun. Säätiö on määräaikainen, ja se toimii vuosina 2016–2021 tavoitteenaan kiihdyttää muutosta kohti entistä kestävämpää ja vauraampaa tulevaisuutta. 

Suur-Helsingin seudun verkko on maailman ensimmäinen operatiivinen, koko kaupungin kattava ilmanlaadun mittausverkko, ja sen asennustyöt valmistuivat vuonna 2018. Uusi verkko täydentää aiempia, eri puolilla kaupunkia sijaitsevia mittausasemia. Aiempaa tiheämmästä mittausverkostosta kerättävällä datalla parannetaan ilmanlaatuennusteita. Tietoa käytetään innovatiivisten sovellusten kehittämiseen sekä päätöksenteon tehostamiseen ilman- ja elämänlaadun parantamiseksi.

Ilmatieteen laitos on hankkeen vetäjä ja vastuussa myös ennustusmallin luomisesta tulosten pohjalta. Laitoksen ENFUSER-ilmanlaatumalli on nyt käytössä: tämä reaaliaikainen malli ja ilmanlaatuennuste ovat nähtävissä muun muassa HSY:n verkkosivuilla ja Helsingin ratikoiden näyttötauluilla.

Helsingissä on juuri käynnistynyt myös uusi kolmevuotinen ilmanlaatuhanke HOPE (Healthy Outdoor Premises for Everyone), jota rahoittaa EU:n Urban Innovative Actions -ohjelma. Helsingin yliopisto kehittää hankkeessa 5G-verkon käyttöä, yksilötason ilmanlaatumonitorointia sekä uutta ilmanlaatuindeksiä. Uuden indeksin tarkoituksena on huomioida entistä useampia muuttujia, joilla saadaan tarkempaa tietoa todellisesta ilmanlaadusta. Vaisala rakentaa hankkeen yhteydessä esimerkiksi tiheän ilmanlaatu- ja ympäristöhavaintoverkon Jätkäsaareen. HOPE-hankkeessa ovat Vaisalan lisäksi mukana Helsingin kaupunki, Forum Virium Helsinki, HSY, Useless ja Ilmatieteen laitos

Kiinan Nanjing loistava ympäristö ilmanlaatupilotille

Vaisala, Helsingin yliopisto, Nanjingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos jatkoivat vuonna 2018 tiiviin ilmanlaadun havainnointiverkoston rakentamista Nanjingin megakaupunkiin ja Jangtse-joen suistoon. Hanke sijoittuu vuosille 2017–2020, ja sen päätarkoitus on pilotoida mullistavaa ilmanlaadun ja saasteiden valvontakonseptia.

Havaintoverkoston asennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2018, ja niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2019 kesällä. Ilmatieteen laitoksen toimittaman ENFUSER-ilmalaatumallin ensimmäinen versio on jo toiminnassa, ja malli tarkentuu havaintoverkon asennuksien edistyessä.

Hankkeesta saaduin tuloksin voidaan aikanaan parantaa ilmanlaatua. Tietoa toimitetaan esimerkiksi ilmansaasteilmiöiden tutkimukseen, joka auttaa ymmärtämään ilmanlaadun muodostumisen ja saasteiden leviämisen kemiallisia ja fyysisiä prosesseja. Tavoitteena on myös saada kansalaisille esimerkiksi mobiilisovelluksilla merkityksellistä tietoa saastemääristä naapurustossa tai työmatkalla.

Nanjing on erinomainen paikka pilottiverkostolle, sillä kaupungissa on yli kuusi miljoonaa asukasta ja se sijaitsee yhdellä Kiinan teollistuneimmista alueista. Nanjing on myös yksi Kiinan meteorologisen tutkimuksen tärkeimmistä keskuksista, ja Nanjingin yliopistolla on pitkät tutkimusperinteet.