Vihreää polttoainetta kasvihuonekaasuista

MGP260 series instrument held in hands
Biokaasun tuotanto

Teollisuuskäyttöön soveltuvia biokaasumittalaitteita ja monia muita tuotteita valmistava Vaisala on kehityksen eturintamassa maailman siirtyessä kohti kaupallisesti tuottavaa biotaloutta.

Tuotepäällikkö Antti Heikkilä pitelee käsissään metalliselta konjakkipullolta näyttävää mittalaitetta ja kertoo sen valtavasta potentiaalista koko maapallon tulevaisuudelle. Ulkoasustaan huolimatta tämä epätavallinen tuote ei ole pullo. Kyseessä on Vaisalan valmistama mittalaite biokaasulaitoksiin.

"Kun jätettä muutetaan biokaasuksi, prosessissa muodostuu samalla metaania, hiilidioksidia ja kosteutta. Metaanin kerääminen on olennaisen tärkeää, sillä se on syttyvä kaasu, jota voidaan käyttää energiantuotannossa."

Biokaasu on ajankohtainen aihe, sillä se on ympäristöystävällinen energialähde, kunhan prosessia mitataan tarkasti. Ilmakehässä metaani on 20 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Siksi metaania ei tule päästää ilmaan, vaan on tärkeää hyödyntää sen potentiaali erinomaisena polttoaineena.

Jos metaania ei käytetä tuottavasti, se hukkaa sekä luonnonvaroja että taloudellisia resursseja.

"Vaisalan mittalaitteet ovat vastaus tähän tiettyyn tarpeeseen, sillä ne mahdollistavat koko prosessin optimoinnin maksimoimalla energiantuoton ja minimoimalla käyttökustannukset."


Jätettä syntyy aina, mutta sillä voi olla merkittävä rooli fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa.
 

Globaali tarve

Vaisala aloitti toimintansa vuonna 1936 valmistamalla säämittalaitteita. Teollisuuden mittalaitteet lisättiin tuotevalikoimaan noin 40 vuotta sitten. Vaisalan liiketoimet keskittyvät nykyisin vientimarkkinoille, mutta yrityksellä on myös Suomessa merkittäviä asiakkaita, mukaan lukien monia teollisuusyrityksiä, kunnallisia jätehuolto-organisaatioita ja jäteveden käsittelylaitoksia.

Kun katsotaan kokonaiskuvaa, tarpeet ovat samanlaiset kaikkialla maailmassa. Maailmassa syntyy aina jätettä, mutta sillä on paljon potentiaalia fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa.

"Kaupungistuminen johtaa jätemäärän kasvamiseen, mutta siitä tulee entistä keskitetympää, mikä mahdollistaa suuremman mittakaavan energiajäteratkaisuja. Esimerkiksi biometaanin tuotanto on kannattavinta suurissa jätteenkäsittelylaitoksissa."

Pienemmässä mittakaavassa esimerkiksi maatiloilla voidaan käyttää biohajoavaa jätettä lämmön- ja energiantuotantoon. Polttoaineiden osalta kuluttajat ovat usein kiinnostuneimpia yksityisautoiluun liittyvistä aiheista. Tällä hetkellä sähköautot ovat kuitenkin kaiken keskipisteessä – ainakin toistaiseksi. Heikkilä uskoo, että biokaasun käytöllä on paljon potentiaalia raskaille ajoneuvoille.

"Kuorma-autoissa ja linja-autoissa kaasukäyttöinen moottori on paljon käytännöllisempi ratkaisu kuin ladattava akku. Suurissa ajoneuvoissa tarvitaan paljon akkuja, ja kuljetukset keskeytyvät akkujen lataamisen ajaksi. Useimmat paikallisliikenteen linja-autot toimivat jo kaasulla, joten niissä voitaisiin käyttää enemmän biometaania ekologisena vaihtoehtona maakaasulle", Heikkilä kertoo.

 

Biotekniikasta biotalouteen

Vaisalan strateginen markkinointipäällikkö Rasmus Stoltzenberg huomauttaa, että maailman biokaasujärjestön (WBA) mukaan yli 90 prosenttia maailman biokaasuvarannoista on edelleen käyttämättä.

"Valtava määrä jätettä, jota voitaisiin käyttää anaerobisesti energiantuotannossa, on edelleen vailla käyttöä. Samalla porataan jatkuvasti uusiutumatonta öljyä ja kaasua", Stoltzenberg kertoo.

Suuria muutoksia ei voida kuitenkaan toteuttaa hetkessä. Biokaasun käyttö yleistyy, mutta muutokset edellyttävät investointeja. Uusia laitoksia on rakennettava, mikä vie oman aikansa. Poliittisilla päättäjillä on erittäin tärkeä rooli tässä kehityksessä. Heillä on käsissään avaimet taloudellisiin kannusteisiin, joilla voitaisiin ohjata yhteiskuntia kohti uusiutuvaa ja kestävää energiaa. Muutosta ei voida kuitenkaan jättää kokonaan poliittisten päättäjien varaan.

"Valtionavustusten pienentyessä yritysten on tehtävä biometaanista kaupallisesti kannattavampaa liiketoimintaa. Näin voidaan saavuttaa pysyvä muutos. Meidän roolimme on tarjota asiakkaille tarvittavat työkalut ja auttaa heitä siirtymässä kohti aitoa biotaloutta", Stoltzenberg toteaa.

 

Julkaistu alun perin Helsingin Sanomien kiertotaloutta käsittelevässä Biotalous-liitteessä kesäkuussa 2021. Julkaistu uudelleen luvalla.
Teksti: Valtteri Mörttinen. Pääkuva: Riku Kylä

Kirjoita kommentti