Mikä rooli hälytyksillä on modernissa mittausjärjestelmässä?

Jade alerts
Jarno Mitjonen
Jarno Mitjonen
Product Manager
Julkaistu:
Rakennukset ja sisäilman laatu
Teollisuuden mittaukset

Nykyään saamme jatkuvasti ilmoituksia – erityisesti älypuhelimeen, johon saattaa tulla useita ilmoituksia tunnissa. Hälytykset ovat ilmoituksia ainutlaatuisista tilanteista järjestelmissämme; ne varmistavat, että saat varoituksen ennen kuin tilanne pahenee, jolloin sinulla on mahdollisuus estää katastrofi tai ehkäistä liiketoiminnallesi koituva haitta. Esimerkiksi pakastimen toimintahäiriö – riippumatta siitä, sisältääkö se metsästä poimittuja marjoja vai elintärkeitä näytteitä – saattaa johtaa koko sen sisällön menetykseen. Tämä puolestaan tarkoittaisi, että kaikki niiden keräämiseen tai kehittämiseen käytetty työ on mennyt hukkaan. Entäpä museon taideteos, joka tuhoutuu ilmanvaihtojärjestelmän kosteuden asetusarvossa olevan pienen virheen vuoksi? Joitain hälytyksiä ei välttämättä lähetetä ikinä, mutta on hyvä tietää, että ne ovat tarvittaessa olemassa. Monessa tilanteessa luotettava ja oikein määritetty valvontajärjestelmä, jossa on hälytysominaisuudet, voi säästää arvokasta fyysistä ja kulttuurista pääomaa. 

Hälytyksiin pätee ainakin seuraavat kaksi ydinoletusta:

  1. niiden on oltava luotettavia ja
  2. niiden on osoitettava järjestelmän todellinen tila.

Ei ole mitään pahempaa kuin epäluotettava hälytysjärjestelmä, joka antaa virheellisiä ilmoituksia.

 

Image
Jade smart cloud

 

Joustava mallipohja menestykseen 

Hälytysrajojen määrittämisen tulisi olla helppoa  ja sinun tulisi voida varmistaa, että mahdollisen ongelman ilmetessä oikein määritetty hälytyssääntö havaitsee sen.  Hälytyssäännön määritysten tulee olla tarpeeksi joustavia, jotta ne kattavat vähintään yhden hälytysrajavälin ja niissä on lisäparametrejä, kuten hystereesin ja mittausvaatimusten mukaan määritetty hälytysviive. Hälytyssäännöt toimivat mallipohjina tilanteille, joissa haluat järjestelmän lähettävän sinulle ilmoituksen. Samaa mallipohjaa voi helposti käyttää useissa samankaltaisiin valvontarakenteisiin liittyvissä mittauspisteissä. Esimerkiksi kaikissa rakennuksen pakastimissa voi olla sama lämpötilahälytyssääntö, jos ne sisältävät samankaltaisia tuotteita. Mallipohjien luominen vähentää työmäärääsi sekä järjestelmän määritysvaiheessa että silloin, kun haluat vaihtaa kaikkien mittaussijaintien hälytysrajat, sillä voit päivittää useita sijainteja yhdellä napsautuksella.

Pysy aina ajan tasalla

Kun puhutaan hälytyksistä, ajattelemme usein mittaushälytyksiä, mutta on olemassa myös muunlaisia hälytyksiä, kuten laite- ja järjestelmähälytykset. Nämä ilmoittavat, kun laitteissa tapahtuu jotain ei-toivottua, esimerkiksi kun laitteen yhteys järjestelmään katkeaa tai kun langattoman järjestelmän akku on lähes tyhjä. On erittäin tärkeää olla tietoinen järjestelmän tilasta silloinkin, kun et voi jatkuvasti seurata sitä käyttöliittymässä, ja siksi hälytykset ovat tärkeä työkalu.

Jaa tiedot oikeiden ihmisten kanssa

Sinua saatetaan pyytää jakamaan olosuhdevalvontajärjestelmän mittaustietoja kolmansien osapuolien kanssa, ja myös tällöin hälytykset ovat tärkeitä. Haluatko varmasti jakaa kaikki tiedot (mukaan lukien hälytykset) vai vain mittausarvot, jotka esimies pyysi sinua jakamaan? Jos päätät rajoittaa tietojen käyttöä, voit määrittää järjestelmässä eri käyttäjärooleja, jotta vain valitsemasi ihmiset näkevät hälytykset.

Liittyvät blogijulkaisut

Parempi käsitys asioista paremman datan avulla – tehoa koneoppimisella ja tekoälyllä

Seuraava teollinen vallankumous on jo alkanut. Viimeisten viiden vuoden aikana pilvialustoissa on tapahtunut suuria muutoksia, ja monet toimialat saavat huomattavaa hyötyä markkinoilla olevista standardoiduista tuotteista.

Tulevaisuutta kestävien ratkaisujen kehittäminen

Uudet tuotteet, ideat ja alustat edellyttävät uudenlaisia ajattelutapoja. Esimerkiksi tiettyjen palvelujen siirtäminen pilviympäristön kaltaiselle uudelle alustalle on suuri muutos yritykselle kuin yritykselle. Se edellyttää, että monille ydinprosesseille kehitetään ja hyväksytään erilainen lähestymistapa, ja se saattaa edellyttää myös uudenlaisia toimintatapoja.

Tavoitteet pilvissä

Mittausalalla käydään paljon keskustelua esineiden Internetin ja pilvisovellusten roolista, ja hyvästä syystä – esimerkiksi pilvipohjaiset palvelut antavat käyttöön uudenlaisia mittausratkaisuja, jotka voivat parantaa tietoyhteyksiä ja resurssitehokkuutta.

Kirjoita kommentti