blog

EBA:n pääsihteeri Susanna Pflügerin asiantuntijanäkemys Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta ja vihreästä kaasusta

Susanna Pflüger, Euroopan Biokaasuyhdistyksen pääsihteeri
Biokaasun tuotanto
Innovaatio ja inspiraatio

Vihreä kaasu
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green Deal) on kuuma aihe EU:ssa. Sen päätavoite on, että EU on hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämä aloite tulee hyvään aikaan – tarvitsemme EU:ssa positiivisen haasteen Brexitin jälkeen, ja ilmastotoimia tarvitaan kipeästi, jotta voimme pelastaa planeetan saastumiselta, ilmaston lämpenemiseltä ja monien eliölajien sukupuutolta.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tulee olemaan tärkein haaste ja mahdollisuus uudelle Euroopan komissiolle, joka antoi joulukuussa 2019 asiasta julkilausumansa sekä julkaisi kunnianhimoisen suunnitelman seuraavien 18 kuukauden kuluessa esitettävistä uusista ja päivitetyistä poliittisista ja lainsäädännöllisistä aloitteista. Euroopan komission toimet eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan EU:n jäsenvaltioiden tukea, jotta saadaan toteutettua tarvittava lainsäädäntö, kuten vuoden 2050 hiilineutraaliuteen pyrkimistä koskeva ilmastolaki. Positiivisten sitoumusten on johdettava vastaaviin toimiin kaikilla sektoreilla ja kaikissa jäsenvaltioissa.

Vihreämmät ratkaisut
Euroopan Biokaasuyhdistyksessä (EBA) uskotaan, että biokaasu voi auttaa EU:ta luopumaan hiilen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä useilla talouden sektoreilla. Biokaasu, biometaani ja muut uusiutuvat kaasut auttavat Eurooppaan siirtymään puhtaaseen energiajärjestelmään, jossa energiatalous on aidosti resurssitehokas ja kiertoon perustuva.

Uusiutuvien kaasujen avulla Euroopasta voidaan tehdä päästötön tai jopa hiilinegatiivinen vuoteen 2050 mennessä. Ne luovat uusia, vihreitä työpaikkoja ja tarjoavat yhden edullisimmista tavoista tehdä Euroopan energia- ja kuljetusratkaisuista puhtaita ja uusiutuvia. Biokaasu voi olla tärkeä osa ilmastoratkaisua myös Itä-Euroopan maissa, jotka kamppailevat yhä ilmastoneutraaliuden ja taloudellisen kasvun yhteensovittamisen kanssa.

Energia-alan muunnos alkoi jo kauan sitten sähköntuotannosta, ja biokaasu täyttää jo aukkoa, kun tilapäisestä uusiutuvasta energiasta ei saada tarpeeksi energiaa. Kaasusektorilla siirtymä on Euroopassa kuitenkin vasta alkuvaiheessaan – ja kaasun käytöstä on tulossa välttämätöntä, sillä kaikkia sektoreita on mahdotonta sähköistää. Nyt on aika lisätä uusiutuvien kaasujen tuotantoa Euroopassa ja muuttaa ajattelutapaa kaasusektorilla: tulevaisuudessa Euroopassa on yhä enemmän hajautettua ja paikallista kaasun tuotantoa. Kaasun hinta nousee, kun fossiilisista polttoaineista pyritään eroon ja hiilen hintaa on siksi nostettava Euroopassa. Kuluttajille on kerrottava uusiutuvan kaasun myönteisistä ulkoisvaikutuksista, sillä se tuo paljon ympäristöhyötyjä. Esimerkiksi orgaanisten lannoitteiden, kuten mädätteen, arvo on vihdoin muutettava rahaksi Euroopassa.

Biokaasun tuotannon optimointi
Tietenkin myös biokaasualalla on mahdollista pienentää tuotantohintaa. Avainsana on tehokkuus: tuotantoprosesseista on tehtävä mahdollisimman tehokkaita.

Teollisuuden mittalaitteet voivat olla tässä tärkeässä osassa. Tarvitsemme Vaisalan MGP261 -monikaasumittalaitteen kaltaisia ratkaisuja metaanin, hiilidioksidin ja kosteuden mittaamiseen biokaasulaitoksissa. Nämä mittalaitteet auttavat laitosten käyttäjiä hallitsemaan paremmin prosessia – joka on orgaanisuutensa vuoksi luontaisesti epävakaa – ja tekemään tuotannosta kannattavampaa.

Biokaasulaitokset eivät tarvitse prosessiinsa tuulta tai aurinkoa, ja biokaasun kauneus onkin sen joustavuudessa. Jos prosessia mitataan jatkuvasti tasaisen tuotannon varmistamiseksi, se voi saavuttaa parhaan potentiaalinsa ja tarjota samalla kertaa resurssitehokasta jätehuoltoa, uusiutuvaa energiaa ja lannoitteita – kaikki tämä auttaa Euroopan ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa.   

Seuraavien EU-vaalien koittaessa vuonna 2024 toivomme, että nuoret eurooppalaiset ympäristöaktiivit, kuten Greta Thunberg, voivat katsoa ylpeinä ilmaston puolesta järjestämiensä koululakkojen tuloksia: kasvanutta yleistä tietoisuutta ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja siitä seuranneita poliittisia toimia. Toivomme myös, että uusiutuvan kaasun ymmärretään olevan kulmakivi sektorien integroinnissa – se luo älykästä uusiutuvaa energiaa ja auttaa pelastamaan ympäristön.  

Susanna Pflüger on EBA:n (European Biogas Association) pääsihteeri, ja hän vastaa biokaasusektorin etujen ajamisesta Euroopan tasolla. Hänellä on kymmenen vuoden kokemus työskentelystä EU:n energia-, ilmasto- ja liikennepolitiikan parissa Brysselissä. Pflüger siirtyi EBA:han kesäkuussa 2012, ja hän on työssään parantanut julkista ja poliittista tietoisuutta biokaasuun liittyvistä asioista ja sen monista hyödyistä ympäristölle. Tämä alkaa näkyä yhä enemmän Euroopan ilmasto- ja energialainsäädännössä.  

Opas biokaasulaitoksen tärkeimpien parametrien mittaamiseen

Anaerobinen mädätys on osoittautunut tehokkaimmaksi biohajoavan kiinteän jätteen käymisteknologiaksi. Kun yhtälöön lisätään vielä arvokkaat sivutuotteet, kuten biokaasu ja lannoitteet, ei ole mikään ihme, että biokaasulaitosten määrä kasvaa nopeasti. Biokaasulaitokset ovat tärkeässä osassa myös maailman ravinnekierron parantamisessa.

Tässä oppaassa on käytännön tietoa siitä, miten voit parantaa biokaasuprosessiasi käyttämällä tarkkoja mittauksia ja valvontaa. Prosessiparannukset parantavat myös tuottavuutta ja alentavat operatiivisia kustannuksia. Toivomme näistä tiedoista olevan hyötyä yrityksellesi.

Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt Vaisalan Tietosuojalausunnon
Voit muuttaa asetuksiasi täällä

Kirjoita kommentti