blog

Valmistaudu älykkäämpään tulevaisuuteen

Älykkäät mittaukset älykkääseen teollisuuteen
Liisa Åström, Vaisalan teollisuusmittalaitteiden tuotteista ja järjestelmistä vastaava johtaja
Liisa Åström
Vaisalan teollisuusmittalaitteiden tuotteista ja järjestelmistä vastaava johtaja
Julkaistu: 27. Tammi 2020
Teollisuustuotanto ja -prosessit
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio

Samalla kun innostus teollisuus 4.0:n ympärillä alkaa laantua, uusi vallankumous on jo ovella. Teollisia prosesseja mullistava teollisuus 5.0 parantaa entisestään ihmisten ja koneiden välistä yhteistyötä. Se tarjoaa valmistajille käänteentekevän, uuden tavan optimoida prosesseja reaaliaikaisesti, alentaa kustannuksia, parantaa laatua ja kehittää tuotantojärjestelmiin tulevaisuuteen suuntautuneita ratkaisuja. Teollisuus 5.0 perustuu edeltäjiensä tavoin luotettaviin, tarkkoihin ja älykkäisiin mittauksiin.

Automaation vallankumouksen viimeisimmän aallon, teollisuus 4.0:n, myötä koneet hyödyntävät langattomia yhteyksiä ja älykkäitä antureita järjestelmissä, jotka automatisoivat päätöksiä ja auttavat visualisoimaan prosesseja kokonaisuudessaan. Runsaasti dataa ja vähän informaatiota sisältävien järjestelmien (DRIP) mahdollinen heikkous on, että käyttäjien on vaikea tehdä nopeasti oikea-aikaisia ja luotettavia havaintoja, joita huolellisesti perustellut ratkaisut edellyttävät. Siksi on elintärkeää, että tällaiset järjestelmät määritetään oikein. 

Hyvät päätökset perustuvat hyviin pohjatietoihin 
Kaikkien automaattisten järjestelmien toiminta perustuu luotettaviin antureihin. Tätä varten Vaisala on kehittänyt uraauurtavia teknisiä ratkaisuja, joiden tarkkuus ja stabiilius ovat todistetusti huippuluokkaa. Korkealaatuiset päätökset perustuvat korkealaatuisiin tietoihin, minkä vuoksi antureiden on pystyttävä tuottamaan tarkkoja, stabiileja lukemia pitkällä aikavälillä myös haastavissa ja vaikeissa prosessiolosuhteissa.

Automaatio tarjoaa mahdollisuuksia prosessien optimointiin, kustannussäästöihin, tuotteiden laadun ja turvallisuuden parantamiseen sekä tuotannon kasvattamiseen. Nämä edut on kuitenkin helpompi saavuttaa, kun prosessiolosuhteita valvotaan luotettavien, älykkäiden kenttälaitteiden avulla.
Valvontajärjestelmien mahdolliset virheet tai häiriöt voivat johtaa resurssien tai tuotteiden hävikkiin ja jopa kalliiseen laitoksen alasajoon. Älykkäiden laitteiden käyttäjien kannattaa siksi ottaa huomioon laitteiston koko elinkaaren aikaiset kustannukset: vaikka ostohinta on tärkeä tekijä, käytön aikaiset ylimääräiset huolto- tai kalibrointikustannukset ja jopa mahdolliset toimintahäiriöt voivat tulla huomattavasti aloituskustannuksia kalliimmiksi.

Älykkäiden järjestelmien tarjoama parempi näkyvyys voi hyödyttää kaikkia laitoksen sidosryhmiä. Nämä reaaliaikaiset tiedot voidaan kuitenkin välittää myös muille sidosryhmille kaikkialla maailmassa; tämä auttaa arvioimaan tuotannon tehokkuutta ja avaa ovia uusille toiminnallisille edistysaskelille, kun tietoja voidaan jakaa myös toimittajille. Vastaavasti asiakkaille voidaan välittää tietoja kaikista tuotantoprosessin vaiheista, muun muassa valmiiden tuotteiden toimituksesta.

Älykkäiden mittausten toteuttaminen älykkäässä teollisuudessa
Älykkäiden prosessien toteuttaminen on valtava edistysaskel. Se tarjoaa yrityksille erinomaiset mahdollisuudet parantaa kilpailuasemiaan markkinoilla käyttämällä teollisuus 4.0:n monipuolisia etuja ja mahdollisuuksia, muun muassa integroituja älykkäitä, liitettäviä ja itsenäisiä digitaalisia ja fyysisiä teknisiä ratkaisuja, kuten esineiden internet (IoT) ja robotiikka, sekä big datan keräys- ja analysointimenetelmiä.

Viidennen teollisen vallankumouksen, teollisuus 5.0:n, perustana on inhimillisen luovuuden yhdistäminen robottien nopeuteen, tuottavuuteen ja yhdenmukaisuuteen. Teollisuus 5.0 tehostaa robottien ja ihmisten yhteistyötä yhdistämällä näiden erilaiset vahvuudet. Tämä johtaa kattavaan ja ihmiskeskeiseen tulevaisuuteen. 

Teollisuus 5.0:n ennakoidaan myös mahdollistavan tuotteiden räätälöinnin massatuotannossa, mikä auttaa vähentämään hävikkiä ja edistämään kiertotaloutta. Tuotantosolun työntekijä voi tulevaisuudessa osallistua suunnitteluun, samalla kun tuotantoprosessi on suurimmaksi osaksi automatisoitu. Tämä mahdollistaa vapauden suunnitella yksilöllisiä tuotteita yhdessä asiakkaan kanssa, sekä räätälöityjen ja persoonallisten tuotteiden valmistamisen. Se myös vapauttaa inhimilliset voimavarat tehtäviin, joissa tarvitaan enemmän luovuutta.

Älylaitteissa käytetään tyypillisesti jonkinlaisia älykkäitä ratkaisuja, ne ovat yleensä yhteydessä muihin laitteisiin tai verkkoihin ja ne voivat toimia vuorovaikutuksessa keskenään tai jopa itsenäisesti. Älylaitteita voidaan myös määrittää, käyttää, huoltaa ja analysoida etäyhteydellä, ja joissakin laitteissa hyödynnetään tekoälyä.

Kukaan ei tiedä tarkalleen, mitä tulevaisuus tuo Teollisuus 5.0:n mukana, mutta olemme uteliaita ja aina etsimässä uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia. Uskomme, että luotettava ja korkealaatuinen tieto on edelleen Teollisuus 5.0:n ytimessä. Älykkäät tehtaat eivät toimi yksin, vaan ne vaativat myös ihmisten osallistumista. Päätökset ovat vain yhtä hyviä kuin data, johon ne perustuvat, joten optimoituihin prosesseihin tarvitaan tarkkoja mittauksia. Vaisala on erinomainen näissä mittauksissa tarjoten asiakkaille parhaat näkymät omiin prosesseihinsa, mahdollistaen parhaimmat, tarpeiden mukaiset päätökset nyt ja älykkäässä tulevaisuudessa.

LATAA TEOLLISUUS 5.0 ‑E-KIRJA
LUE LISÄÄ ÄLYKKÄÄN MITTAUKSEN RATKAISUISTAMME

Liisa Åström, Vaisalan teollisuusmittalaitteiden tuotteista ja järjestelmistä vastaava johtaja
Liftup: Contact Card | 22. Tammi 2020

Liisa Åström

Liisa Åström
Vaisalan teollisuusmittalaitteiden tuotteista ja järjestelmistä vastaava johtaja

Vaisalan teollisuusmittalaitteiden tuotekehitys- ja tuotepäällikkö. 19 vuoden kokemus korkean teknologian tuotteiden suunnittelussa sekä kaupallisessa ja teknisessä hallinnossa globaalissa liiketoimintaympäristössä. Intohimona arvon luominen asiakkaille, liiketoiminnan ja teknologian saumaton vuoropuhelu sekä onnistuneiden tuotekehitysprojektien varmistaminen ryhmähenkeä ja viestintää edistämällä.

Kirjoita kommentti