blog

Tilanne hallintaan tarkoilla kaasumittauksilla

Optimus DGA OPT100
Senja Leivo
Tapaa asiantuntija: Senja Leivo
Julkaistu: 28. Elo 2019
Sähköntuotanto ja -siirto

Ilman muuntajia sähkön tuotanto ja jakelu ei yksinkertaisesti onnistuisi, joten niiden tarkka valvonta on olennaisen tärkeää vakaan, laadukkaan sähkönsyötön kannalta. Muuntajaöljyn valvonta verkon kautta on tärkeä työkalu näiden arvokkaiden järjestelmien ennakoivassa kunnossapidossa ja sitä myötä niiden luotettavan toiminnan varmistamisessa.

Perinpohjainen selvitys kuumasta aiheesta

Comisión Tecnica Mixta de Salto Granden (CTM) operoima Salto Granden vesivoimalaitos Uruguayn ja Argentiinan rajalla tuottaa vesivoimaa kummankin maan sähkönjakeluverkkoon. Laitos oli yksi ensimmäisistä muuntajalaitoksista, joka alkoi analysoida ja kirjata muuntajien liuenneiden kaasujen tasotietoja ennakoivaa diagnosointia ja toimintapoikkeamien tunnistusta varten.

Muuntajan lämpötila nousee paikassa, johon on kehittymässä vika, ja tämä lämmönnousu tuottaa kaasuja muuntajaöljyyn. Kaasujen tyyppi ja määrä kertovat, millaisesta ongelmasta on kyse. Näiden tietojen avulla ongelmaan voidaan puuttua ennen muuntajan vikaantumista, tai ainakin voidaan tehdä nopeampia ja perustellumpia päätöksiä siitä, miten ongelma voidaan parhaiten ratkaista.

Salto Grandeen vuonna 2002 asennetussa suljetussa yksivaihegeneraattorimuuntajassa oli ollut mahdollisesti ylikuumenemisesta johtuvia ongelmia heti käyttöönotosta alkaen. Järjestelmässä oli muodostunut etaania ja pienemmässä määrin myös metaania, ja niiden määrä vain kasvoi. Ylikuumeneminen on iso ongelma tässä muuntajatyypissä, sillä siinä käytettävä öljy sisältää dibentsyylidisulfidia (DBDS), joka voi korkeissa lämpötiloissa muodostaa syövyttävää rikkiä.

Reaaliaikainen valvonta selkeyttää tilannetta

Vaisala OPT100 ‑DGA-monikaasuanalysaattori asennettiin kesäkuussa 2017 mittaamaan tärkeimpiä vikakaasuja reaaliajassa. Analysaattori liitettiin muuntajaan sen ollessa käytössä, ja asennukseen meni vain puoli päivää. Muuntajan kunnossapitotiimi analysoi DGA-analysaattorin tuloksia vuoden ajan ja vertasi niitä muuntajan käyttöolosuhteisiin nähdäkseen, oliko tietojen välillä korrelaatiota. Lisäksi CTM Salto Grande otti öljynäytteitä, jotka se analysoi laboratoriossaan vertailua varten.

DGA-kaasuanalysaattorista saadut tiedot osoittivat hiilidioksiditason selvän nousun korkean kuormituksen kausina. Kun kuormitus oli matalampi tai vaihteleva, hiilidioksiditaso pysyi vakaana tai jopa laski. Tämä viittasi siihen, että muuntajan sisällä saattoi olla kuuma piste, joka aiheutti hiilidioksidin muodostumisen joko paperista tai öljystä.

Parempi päätöksenteko pienentää vikaantumisen riskiä
 

Vaisala OPT100 ‑analysaattorin avulla CTM Salto Grand on pystynyt tunnistamaan tarkasti paitsi ongelmamuuntajan kuuman pisteen syyn myös sen ratkaisemiseen tarvittavat korjaustoimet. Lisätestit on jo aloitettu, ja kun OPT100 on asennettu verkkoon, sekä kaasuja että riskiä kuuman pisteen kehittymisestä vakavammaksi viaksi voidaan nyt seurata ja valvoa tarkasti ja yhdenmukaisesti.

CTM:n kunnossapitopäällikkö Eduardo Briosso: "Vaisala OPT100 ‑analysaattorin asennusta seuranneiden kahden vuoden aikana meillä ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia mittalaitteen kanssa – huoltotoimia ei ole tarvinnut tehdä."

Sähköaseman kunnossapitopäällikkö näkee myös hyödyt. "Verkkokäyttöinen DGA- ja kosteusvalvonta ovat tärkeä työkalu ennakoivan kunnossapidon toteuttamisessa", hän toteaa. CTM onkin lisäämässä uusia verkkokäyttöisiä DGA-kaasuanalysaattoreita verkkoonsa.

 

 

Kirjoita kommentti