Teollisten nestemittausten mehukkaita yksityiskohtia

Liquid Measurement - Smart Factory
Teollisuuden mittaukset
Innovaatio ja inspiraatio
Nestemittaukset

Kuten miljoonat muut ihmiset, myös minä rakastan hedelmälihaa sisältävää appelsiinimehua, ja lasillinen mehua kuuluu usein aamiaiskattaukseeni. Pidän sen mausta ja oletan, että se maistuu samalta joka kerta. 

Kun me kuluttajina ostamme elintarvikkeita, voimme tarkistaa lempimehumme tai -limpparimme ainesosaluettelon ja luottaa siihen, että ostamamme tuote maistuu aina samalta, ostimmepa sen missä ja milloin tahansa maailmassa. 

Tuotteen sokeripitoisuus on yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tuotteen makuun ja rakenteeseen ja näin ollen myös maun yhdenmukaisuuteen. Oletko koskaan miettinyt, miten valmistajat mittaavat, hallitsevat ja valvovat tuotteidensa sokeripitoisuutta? 

Elintarvikkeiden ja juomien tuotannossa nesteiden pitoisuuksia on mitattava jokaisesta erästä ja jokaisessa tehtaassa, jotta asiakkaiden odottama tuttu maku säilyisi ja laatu pysyisi tasaisena.  

Mehujen sokeripitoisuutta on perinteisesti mitattu käsikäyttöisellä refraktometrillä. Käsikäyttöiset laitteet ovat kuitenkin hieman kyseenalaisia: ne vaativat manuaalista näytteenottoa, mikä jo toimenpiteenä altistaa valmistettavan tuote-erän esimerkiksi bakteerikontaminaatiolle. Lisäksi näytteiden otto on hidasta ja vaatii henkilöstöä. Käsikäyttöisten refraktometrien tulokset eivät myöskään ole luotettavia tai toistettavissa, koska ne riippuvat paljon käyttäjän kokemuksesta ja tehdystä tulkinnasta. Kuten kaikessa näytteenotossa, tulokset kuvaavat aina prosessin tilaa (kuten sokeripitoisuutta) näytteenottohetkellä, ja prosessin tila voi vaihdella suuresti näytteiden välillä.

Vuonna 2018 Vaisala osti K-Patents-yrityksen, joka kehitti ensimmäisenä maailmassa täysin digitaalisen prosessirefraktometrin. Keksintö oli mullistava: prosessiteollisuuden valmistajat saattoivat nyt turvallisesti valvoa prosessiaan jatkuvatoimisesti ja reaaliajassa, optimoida prosessia mittaushavaintojen perusteella, ja siksi säästää muun muassa sähköä, raaka-aineita ja aikaa. 

Tällä hetkellä K-Patents tarjoaa mittausratkaisuja yli 150 käyttökohteeseen eri teollisuudenaloilla, ja se on maailman johtava erikoistuneiden nesteanalysaattoreiden ja  teollisuusprosessimittauksiin soveltuvien prosessirefraktometrien suunnittelija ja toimittaja.

Elintarvike- ja juomateollisuudessa K-Patentsin refraktometria käytetään yleensä sokeripitoisuuden mittaukseen Brix-mittayksiköllä. Sillä voi mitata aamiaismehuni sokeripitoisuuden lisäksi esimerkiksi ketsupin ja hillojen sokeripitoisuuksia, jotta tuotteen laatu pysyisi yhdenmukaisena ja sokeripitoisuus reseptin mukaisena. 

Prosessirefraktometreja käytetään liuenneen materiaalin pitoisuuden määrittämiseen nesteessä, ja pitoisuuden määrittely perustuu liuoksen taitekertoimen optiseen mittaukseen. Nesteen pitoisuus tai väkevyys lasketaan taitekertoimen ja lämpötilan perusteella.

Taitekerrointeknologiaa käyttävät teollisuudenalat

Taitekerrointeknologia sopii nesteiden pitoisuuksien mittaukseen, valvontaan ja hallintaan monella eri teollisuudenalalla. Mitattavia nesteitä on esimerkiksi sokeriteollisuudessa ja makeutusaineteollisuudessa, sellu- ja paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, puolijohdeteollisuudessa, lääketeollisuudessa ja biokemian alalla, metalliteollisuudessa ja kaivostoiminnassa, öljynjalostuksessa ja petrokemian alalla, biopolttoaineen ja biojalostuksen aloilla sekä kuitu- ja tekstiiliteollisuudessa.

Lue lisää Vaisalan K-Patents-yritysostosta.

Kirjoita kommentti