blog

Vaisala vahvistaa johtoasemaansa tuulen kaukohavainnoinnissa ostamalla Leospheren

Leosphere
Tarja Österberg
Communications Manager, WEA
Julkaistu: 05. Loka 2018
Uusiutuva energia

Vaisala osti lokakuussa 2018 ranskalaisen Leosphere SAS:n koko osakekannan. Leosphere kehittää, valmistaa ja huoltaa tuulen kaukohavainnointiin tarkoitettuja lidar (light detection and ranging) -laitteita, joita käytetään tuulienergia-, ilmailu-, meteorologia- ja ilmanlaatusovelluksissa. Yrityskauppa tukee Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen liiketoimintajohtajuus- ja kasvustrategiaa. Se vahvistaa Vaisalan asemaa globaalina johtajana tuulen kaukohavainnointiteknologioissa, jotka ovat merkityksellisiä keskeisille asiakassegmenteillemme.

Kiinnostavia mahdollisuuksia ja täydentävää osaamista

 ”Leospheren johtavat maahan ja tuuliturbiineihin asennettavat mittalaitteet täydentävät erinomaisesti Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen tarjoomaa tuulen etämittauksessa. Tuulilidarit ovat erittäin korkean suorituskyvyn mittalaitteita, ja ne pystyvät mittaamaan tuulen nopeutta ja suuntaa tarkasti jopa yli kymmenen kilometrin etäisyydeltä”, kertoo Vaisalan Sää- ja ympäristöliiketoiminta-alueen johtaja Jarkko Sairanen

”Nämä laitteet täydentävät Vaisalan sodar (sonic detection and ranging) -laitteiden tarjoomaa.  Lisäksi lidar-teknologialla on houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia ilmailusektorilla, jossa lidareilla voidaan parantaa turvallisuutta nousun ja laskeutumisen yhteydessä sekä optimoida kiitoteiden kapasiteettia. Leospheren tiimi tuo Vaisalaan laseriin pohjautuvaan ja optiseen kaukohavainnointiin liittyvää osaamista sekä sovellusasiantuntemusta. Leosphere on alansa globaali teknologiajohtaja, joka panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen Vaisalan tavoin. Meillä on ilo toivottaa Leospheren henkilöstö tervetulleeksi Vaisalaan”, Sairanen sanoo.

Kasvua uusiutuvasta energiasta

Leosphere on innovatiivinen yritys, jolla on markkinoiden tarkimmat lidar-laitteet. Lisäksi sen tuotteilla on erinomainen asema markkinoilla. Vaisalan kanssa voimme kasvattaa Leospheren lidar-laitteiden valikoimaa etenkin uusiutuvan energian tuotannossa, jossa Vaisala on sodareiden ja Leosphere lidareiden markkinajohtaja. Olemme tehneet jo kauan yhteistyötä ilmailualalla, jossa teknologiamme täydentävät toisiaan”, kertoo Leospheren toimitusjohtaja Alexandre Sauvage.

**************

Mikä on sodar? Sodar (solar detection and ranging) on meteorologinen mittalaite, joka laskee ääniaaltojen avulla mittauspaikan tuuliprofiilin eli kuinka paljon ja mihin suuntaan eri ilmakerroksissa tuulee. Sodar-järjestelmillä mitataan tuulen nopeutta eri korkeuksissa maanpinnan yläpuolella sekä ilmakehän alimman kerroksen termodynaamista rakennetta.

Mikä on lidar? Lidar (light detection and ranging) on menetelmä, joka mittaa etäisyyden, nopeuden tai koostumuksen lähettämällä laserpulsseja ja mittaamalla niiden heijastumat anturilla. Mittaustulos voidaan esittää kolmiulotteisesti laserpulssien heijastusaikojen, toistumistiheyden tai signaalin heikentymisen perusteella. Lidareita käytetään tuulen nopeuden, pilvien korkeuden ja aerosolipitoisuuden mittaamiseen ilmakehässä.

Vaisalan tuulienergiateollisuuden operaatiot
Leosphere
Pörssitiedote

Kirjoita kommentti