2020 – unohtumaton vuosi

Raimo Voipio, Chairman of the Board of Directors, and Kai Öistämö, President and CEO

Työ missiomme “Observations for a better world” eteen jatkui läpi koko vuoden COVID-19-pandemian vastaisen taistelun merkeissä.

Vuosi 2020 jää historiaan monista syistä. Laatiessamme tätä katsausta olemme saaneet huomata sen sisällön olevan varsin erilainen kuin mitä odotimme vuoden 2020 alussa. Globaali COVID-19-pandemia on vaikuttanut yhteiskuntiin, yrityksiin ja ennen kaikkea ihmisiin ja perheisiin ympäri maailman. Vaisala ei ollut poikkeus.

Vaisalan ensisijainen tavoite pandemian aikana oli taata liiketoiminnan jatkuvuus sekä samalla turvata työntekijöidemme terveys ja hyvinvointi globaalisti. Monet työntekijöistämme siirtyivät etätöihin huolehtiakseen omasta terveydestään ja taatakseen turvallisen työympäristön niille kollegoille, jotka tehtäviensä puolesta jatkoivat töitä Vaisalan toimitiloissa. Lisäksi tiimimme kehittivät useita uusia tapoja
palvella asiakkaitamme virtuaalisesti. Hyvinä esimerkkeinä järjestimme tehdashyväksyntätestejä ja tarjosimme asiakastukea etäyhteyksin ja lisätyn todellisuuden (AR) keinoin.

Vuosi 2020 oli kaikkiaan kaksijakoinen. Vaikka se oli haastava monella tapaa, Vaisala suoriutui yleisesti ottaen hyvin. Koronan tuomat muutokset hidastivat asiakkaidemme tilauksia, kun taas toisella vuosipuoliskolla uusi usko talouden elpymiseen oli nähtävissä. Kysynnän heilahtelusta huolimatta onnistuimme säilyttämään hyvän kannattavuuden ja ylläpitämään globaalin toimituskykymme. Ilman yli 1 900 työntekijäämme ympäri maailman ja heidän joustavuuttaan sekä innovatiivisuuttaan tämä ei olisi ollut mahdollista. Haluammekin tässä kohdin kiittää koko Vaisalan tiimiä omistautumisesta, panostuksesta ja tuesta kuluneen vuoden aikana.

Sen lisäksi, että otimme pandemian huomioon liiketoiminnassamme, monet ratkaisuistamme ovat mukana tukemassa COVID-19-viruksen vastaista taistelua. Tällaisia ratkaisujamme ovat esimerkiksi olosuhdevalvontajärjestelmät, joita käytetään muun muassa rokotteiden kehitys-, tuotanto- ja säilytystilojen monitorointiin, sekä erilaiset instrumenttimme, kuten vetyperoksidihöyryn mittaamiseen tarkoitetut mittapäämme, joita hyödynnetään esimerkiksi laboratorioiden ja muiden tilojen sekä laitteiden steriloinnissa. Nämä esimerkit havainnollistavat hyvin, kuinka tärkeä, kysytty ja kasvava rooli luotettavilla mittauksilla on, kun selvitetään globaaleja yhteiskuntien ja ympäristön haasteita.

”Sään, ympäristön ja teollisten mittausten globaalina markkinajohtajana meillä on hyvä näkymä siihen, kuinka tarve tarkalle ja luotettavalle datalle vain kasvaa tulevaisuudessa, mikä avaa meille kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia.”

Suuntana kestävä tulevaisuus

COVID-19-pandemia on ollut merkittävä osa laajempaa, globaalia hyvinvoinnin ja terveyden megatrendiä. Liiketoimintamme on kytköksissä myös moniin muihin megatrendeihin, jotka vaikuttavat planeettaamme. Näihin lukeutuvat esimerkiksi ilmastonmuutos, digitalisaatio, kaupungistuminen, resurssitehokkuus ja kiertotalous.

Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteeseen sekä niihin kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG), joilla on suurin merkitys liiketoimintamme kannalta. Otimme vuoden 2020 aikana askelia eteenpäin SDG-tavoitteiden saralla yhdistäen niitä liiketoimintasuunnitelmiimme ja tuotekehitykseemme. Vastuullisuus ja globaaleihin megatrendeihin vastaaminen ovat avainasemassa molemmilla liiketoiminta-alueillamme.

Tuotteidemme ja ratkaisujemme avulla autamme asiakkaitamme tekemään valistuneita päätöksiä sekä tarttumaan aikamme suurimpiin haasteisiin. Ratkaisujemme avulla he voivat esimerkiksi ymmärtää ilmastonmuutosta, sopeutua siihen ja tähdätä sitä hillitseviin toimiin sekä säästää energiaa ja luonnonvaroja.

Lisäksi pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintatapojemme vastuullisuutta. Voimme ylpeinä kertoa, että saavutimme tavoitteemme käyttää 100 % uusiutuvaa sähköä tiloissamme vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä kertoo omistautumisestamme ympäristöasioille omassa toiminnassamme. Kunnioitamme lisäksi ihmisoikeuksia, edistämme moninaisuutta ja tasa-arvoa, varmistamme työterveyden ja -turvallisuuden sekä toimimme korruptiota vastaan. Sitoutumisemme näihin arvoihin sisältää sekä oman liiketoimintamme että globaalin kumppaniverkostomme.

Teknologisten saavutusten vuosi

Vuoden aikana Vaisala lanseerasi uusia tuotteita sekä Sää- ja ympäristö- että Teollisten mittausten liiketoiminta-alueella: näihin lukeutui myös uusia avauksia digiympäristössä. Vuoden tärkeimmät lanseeraukset esitellään tässä vuosiraportissa luvussa Vuoden kohokohdat.

Heinäkuussa 2020 Vaisalan ja Ilmatieteen laitoksen kehittämää teknologiaa lähetettiin jälleen matkalle avaruuteen kohti Marsia. Teknologiamme on tunnetusti luotettavaa ja tarkkaa vaativimmissakin olosuhteissa. On kunnia, että paine- ja kosteusanturimme, joita hyödynnetään monissa sovelluksissa Maan kamaralla, on valittu jälleen kerran mukaan planetaariseen tutkimukseen, jonka tarkoitus on tuottaa tietoa punaisen planeetan olosuhteista.

Lisäksi Vaisalan MGP261-monikaasuinstrumentti, joka lanseerattiin vuonna 2019, palkittiin suomalaisessa Quality Innovation Awards -laatukilpailussa marraskuussa 2020. Tämä biokaasun laatua mittaava instrumenttimme tehostaa biokaasun energiantuotantokykyä merkittävästi ja nappasi voiton Kiertotalous ja hiilineutraalius -kategoriassa. Se on malliesimerkki missiostamme tuottaa uusia innovaatioita, jotka auttavat rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta.

Luotettavien ja tarkkojen tuotteidemme ja teknologioidemme perustana ovat tiedelähtöinen ajattelumme sekä merkittävät investoinnit tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin. Vuonna 2020 investoimme 14 % liikevaihdostamme tutkimukseen ja kehitykseen. Nyt vuoden 2021 alkupuolella uusi, huipputasoinen tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksemme Vantaalla on valmis avaamaan ovensa ideoinnin ja yhteistyön maailmaan tuotekehittäjillemme, asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Odotamme uteliaina ja ilolla uusia keksintöjä, joita talosta vielä kumpuaa.
 


Toimitusjohtajan vaihto

14 menestyksekkään vuoden jälkeen Kjell Forsén luovutti Vaisalan toimitusjohtajan tehtävänsä seuraajalleen Kai Öistämölle loppuvuodesta 2020. Öistämö aloitti Vaisalassa 1.10.2020.

Vaisalan hallituksen nimissä haluan vielä kiittää Kjell Forsénia hänen arvokkaasta panoksestaan Vaisalan liiketoiminnan kasvussa ja kehittämisessä.

Raimo Voipio, hallituksen puheenjohtaja
 

 

Kohti kasvua ja uusia innovaatioita

Läpi 85-vuotisen historiansa Vaisala on ollut tieteeseen perustuvien innovaatioiden edelläkävijä. Sään, ympäristön ja teollisten mittausten globaalina markkinajohtajana meillä on hyvä näkymä siihen, kuinka tarve tarkalle ja luotettavalle datalle vain kasvaa tulevaisuudessa. Tämä avaa meille useita kasvun ja innovaatioiden mahdollisuuksia.

Jatkamme tiellä, jolla pyrimme tekemään planeetastamme turvallisen ja kestävän tuleville sukupolville. Investoimme vastaisuudessakin tutkimukseen ja kehitykseen sekä teemme yhteistyötä tiedeyhteisön, asiakkaiden ja muiden kumppaneidemme kanssa.

Haluamme kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme, kumppaneitamme ja muita sidosryhmiämme heidän arvokkaasta panoksestaan ja yhteistyöstään unohtumattoman vuoden 2020 aikana. Katsomme innolla tulevaan ja siirrymme seuraavaan lukuun Vaisalan tarinassa yhdessä teidän kanssanne.
 

Raimo Voipio
Hallituksen puheenjohtaja

Kai Öistämö
Toimitusjohtaja