Challenges in multisite environmental monitoring: balancing standardization for costs, risks, and best fit

Monitoring System Dashboard
Industrial Manufacturing and Processes
Industrial Measurements
Life Science

This webinar is held in Swedish!


I det här inspelade webinariet ger vi en överblick av fem nyckelaspekter för att beakta då man bestämmer hur ett företagsvitt övervakningssystem ska inrättas. De fem aspekterna omfattar fem verksamhetsområden:

 • Säkerhet
 • Administration
 • Geografisk variation
 • Anläggningstyper
 • IT-infrastruktur

För att se hur de här områdena medför olika utmaningar i olika typer av GxP-miljöer använder vi följande exempelfall: nationella lagerbyggnader, regionala sjukhus och globala tillverkare.

Nyckelbudskap:

 • Multisite-säkerhetsfrågor: när fungerar samma lösning för alla och när behövs flera lösningar
 • Systemadministration: delegering, uppdelning av arbetsbörda och konfiguration per anläggning/tillämpning
 • Internationell övervakning: hantering av tidszoner, lokala språk, användargränssnittslösningar
 • Kontextspecifika frågor: nätbyggnad av en bred uppställning av sensorer utan komplex programmering
 • IT-infrastruktur: val av anslutning – Ethernet, Wi-Fi, GSM, ny RF-teknik
   
See our Privacy Policy for more details.
You can modify your preference settings or unsubscribe at any time here

Webinar speaker: Jan Grönblad

Jan Grönblad

Jan Grönblad

Jan Grönblad
Product Area Manager

Jan Grönblad har över 25 års erfarenhet av Vaisalas-mätningar. Hans bakgrund är inom Vaisalas miljöövervakningssystem och fukt, daggpunkt, temperatur och CO2-sensorer. Jan Grönblad har en Master of Science-examen i Elektronik från Aalto-universitetet i Helsingfors, Finland.