Underhåll och fältkalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS

Indoor air quality
Buildings and Indoor Air Quality
Industrial Measurements

Underhåll och fältkalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS

Välkommen att delta i vårt kostnadsfria webinar om Underhåll och fältkalibrering av fukt- och CO2-mätare för VVS. Dra nytta av detta unika webbaserade seminarium på svenska för att fördjupa dina kunskaper kring teori, mätmetoder och optimala rutiner.

Under webinaren kommer produktchef Lars Stormbom att lära ut:

•  Varför skall man kalibrera VVS-mätare?           
•  Vad är skillnaden mellan kalibrering och justering?   
•  Vad kan orsaka avdrift hos fukt- och CO2-mätare?
•  Hur kan jag göra tillförlitliga fältmätningar och kalibreringar?
•  Olika möjligheter att upprätthålla mätnoggrannheten 
By submitting this form you agree with Vaisala's Privacy Policy.