blog

Laddar för en smartare framtid 5.0

Smart mätning – Smart Industry
Liisa Åström, vice vd, VIM Products and Systems
Liisa Åström
Vice President, Products and Systems Industrial Measurements
Published: Jan 27, 2020
Industrial Manufacturing and Processes
Industrial Measurements
Innovations and Inspirations

När uppståndelsen kring Industry 4.0. börjar avta står redan nästa revolution framför dörren. Industry 5.0, som kommer ändra allt för industriella processer, medför mer samarbete mellan människor och maskiner. Det kommer att revolutionera tillverkares möjligheter att optimera sina processer i realtid, vilket innebär minskade kostnader, ökad kvalitet och framtidssäkrade produktionssystem. Tillförlitliga, exakta och smarta mätningar är alltjämt grunden för Industry 5.0. 
I automationsrevolutionens senaste våg – industry 4.0 – använder maskiner trådlös anslutning och smarta sensorer i ett system som automatiserar beslut och visualiserar hela processen. En av nackdelarna med system som är rika på data men fattiga på information (DRIP) är att operatörer kan ha svårt att snabbt identifiera lägliga och korrekta insikter som behövs för välgrundade beslut. Därför är det mycket viktigt att sådana system är rätt konfigurerade. 

Bra beslut bygger på bra data 
Alla automatiserade system är starkt beroende av tillförlitliga sensorer. Det är här Vasialas ledande teknik kommer in med exakthet och stabilitet på bevisade nivåer. Kvalitetsbeslut bygger på kvalitetsdata, vilket innebär att sensorerna måste kunna ge exakta, stabila mätvärden över längre tidsperioder, även under utmanande och svåra processförhållanden. 
Automation ger möjlighet till processoptimering, kostnadsminskning samt ökad produktkvalitet, säkerhet och kapacitet. Dessa fördelar uppnås dock lättare när processförhållanden övervakas med tillförlitliga och smarta fältenheter.
Eventuella fel i övervakningssystemen kan leda till resurs- eller produktslöseri, och även kostsamma anläggningsnedstängningar. Användare av smarta enheter bör därför beakta hela livstidskostnaden för sin utrustning: inköpspriset är en viktig del, men löpande kostnader för omfattande underhåll eller kalibrering och t.om. haveri kan överstiga den initiala kostnaden väsentligt.

Den förbättrade insyn som smarta system ger kan vara till fördel för en hel anläggning. Men dessa realtidsdata kan också göras tillgängliga för andra intressenter i hela världen: de kan underlätta benchmarking inom produktionseffektivitet och öppna för annan operationell effektivitet genom att data delas med leverantörer. På samma sätt kan kunder hållas informerade om varje steg i produktionsprocessen, inklusive leverans av färdiga produkter.

Ger smarta mätningar för smarta företag
När smarta processer implementeras ändras allt. Detta ger företag stora möjligheter att skapa konkurrensfördelar på marknaden genom att utnyttja de många olika fördelarna och möjligheterna med industry 4.0. Dessa innefattar integration av smart, ansluten och självständig digital och fysisk teknik, såsom Internet of Things (IoT) och robotteknik samt inhämtning och analys av Big Data.  

Konceptet bakom den femte industriella revolutionen, Industry 5.0, är kombinationen av mänsklig kreativitet och robotars snabbhet, produktivitet och konsekvens. Industry 5.0 förbättrar samverkan mellan robotteknik och människor genom att kombinera dessas olika styrkor för att skapa en mer inkluderande och människocentrerad framtid. 
Industry 5.0 förutses också kunna möjliggöra massanpassning inom tillverkningen, och på så sätt bidra till att minska avfallet och skapa ett cirkulärt samhälle. En arbetare i en tillverkningscell blir mer involverad i utformningen snarare än i själva tillverkningsprocessen, som till största delen kommer vara automatiserad. Detta ger både utformningsfrihet att arbeta med kunder och att skapa produkter som är mer skräddarsydda och personligt anpassade, och frigör även mänsklig talang för uppgifter med större behov av kreativitet.

Smart utrustning tillämpar som regel någon form av intelligens och är vanligen ansluten till andra enheter eller nätverk, och kan fungera interaktivt och till och med självständigt. Smarta enheter har också fjärråtkomst för konfiguration, drift, service och analys, och vissa enheter tillämpar artificiell intelligens.
I kärnan av Industry 5.0, med robotteknik, cobotar och artificiell intelligens, finns tillförlitliga kvalitetsdata. Smarta fabriker drivs inte av sig själv, utan är beroende av mänskligt engagemang. Beslut är aldrig bättre än de data de bygger på, och därför behövs exakta mätningar för optimerade processer. Vaisala utmärker sig i dessa mätningar och ger kunder den bästa insynen i sina egna processer. Därmed kan de fatta de bästa besluten för deras behov. Välkommen till din smarta framtid 5.0.

LADDA NED eGUIDEN FÖR SMARTA INDUSTRIER
LÄS MER OM VÅRA SMARTA MÄTNINGSLÖSNINGAR

Liisa Åström, vice vd, VIM Products and Systems
Liftup: Contact Card | Jan 22, 2020

Liisa Åström

Liisa Åström
Vice President, Products and Systems Industrial Measurements

Ledare för FoU och produktstyrning på Vaisala Industrial Measurements. 19 års erfarenhet av design samt kommersiell och teknisk ledning för högteknologiska produkter i en global företagsmiljö. Brinner för kundvärde, en sömlös dialog mellan affärer och teknik, och för framgångsrika FoU-projekt genom att främja laganda och kommunikation.

Add new comment