Den kontinuerliga övervakningen av vätgas- och fukthalterna via en prob direkt i oljan är det första steget mot att utöka en transformators livslängd genom implementeringen av metoder för tillståndsbaserat underhåll (CBM), vilket sänker de totala ägandekostnaderna.