Den unika konstruktionen och funktionen ger CARBOCAP®-sensorerna ett kalibreringsintervall på upp till fem år.
Passar för krävande utrymmen så som dammiga och smutsiga industrimiljöer.