Anmäl dig till Humidity Expert Series

Vänligen fyll i formuläret för att få tillgång till exklusiv information om fukt och bli expert

E-mailFacebookTwitterLinkedIn

Välj den bästa metoden för kalibrering och justering och upprätthåll optimal prestanda för dina fuktmätinstrument

Varje fuktmätinstrument måste kaliberas och underhållas regelbundet, men det rekommenderade kalibreringsintervallet är bara ett förslag. I verkligheten så förändras mätinstrumentens prestandanivå i olika takt beroende på hur och var de används.

Med vissa kalibreringsmetoder kan kalibreringen genomföras på plats med minimala eller inga driftstopp, medan de mätinstrument som används i mer krävande tillämpningar kan behöva kalibreras i ett auktoriserat kalibreringslaboratorium. Om du är medveten om för- och nackdelarna med respektive metod kan du lättare välja rätt lösning för dina instrument, vilket ger en optimal avvägning mellan prestanda, tidsåtgång och kostnad.

Som en hjälp för dig att hålla reda på de olika metoderna har vi tagit fram ett praktiskt dokument som förklarar:

  • Skillnaden mellan kalibrering och justering
  • För- och nackdelarna med enpunktskalibrering på plats, flerpunktskalibrering på fältet och kalibrering i ett laboratorium
  • Konceptet arbetsstandard
  • Temperaturens betydelse i kalibreringsmiljön
  • Fördelarna med att använda sig av auktoriserade kalibreringslaboratorier
  • Fördelarna med mätmoduler och mätprober som kan bytas ut på fältet

Dags för högre prestanda – hämta PDF-dokumentet nu.

By submitting this form you agree with Vaisala's Privacy Policy.