Behöver du support?

Tillgängligt online

Calibration and repairs icon

Kalibrering och reparationer

Skapa en offert för eller beställning av kalibrering/reparation och skicka din enhet för service via Vaisalas onlinebutik.

Du kan hitta kontaktinformation till Vaisalas servicecentraler nedan.


 

Hitta din kontaktperson för service