Billackeringsbås och motortestning

Billackeringsbås

Billackeringsbås

Moderna billacker är känsliga för miljöförhållanden under lackering. Luftfuktighetskontroll av anläggningen, lackeringsbås och tryckluft säkerställer en effektiv process och en högkvalitativ finish. 

Vaisala tillhandahåller exakta luftfuktighets- och daggpunktsinstrument med extremt låg avdrift på lång sikt, flexibla installationsalternativ och kemiskt hållbara sensorer. Dessutom erbjuder Vaisala en familj av egensäkra luftfuktighetsinstrument för riskfyllda platser. Dessa instrument måste installeras korrekt med tillämpliga säkerhetsbarriärer eller isolatorer. Se alltid bruksanvisningen för fullständig information om installation och ledning av egensäkra instrument.

Bilmotornärbild

Motortestning

Dynamometertestning sker ofta vid mycket låga och mycket höga temperaturer. Hög tillförlitlighet och drifttid är önskvärt i testcellsinstrumentering. 

Vaisalas BAROCAP® barometrar och HUMICAP® luftfuktighets- och temperaturtransmitters har tillräckligt breda mätområden för att klara praktiskt taget alla testförhållanden. En fjärrprob med sensoruppvärmning finns för kondenserande förhållanden. Andra alternativ omfattar grafisk display för historik och mättrender, datainsamling och överföring till dator och flexibel kalibrering. Dessutom erbjuder en ny Indigo520-transmitter utrustad med barometertrycksmätning kombinerat med Indigo-kompatibla luftfuktighets- och temperaturprober för tre-i-ett-mätningar i en enhet.

Bilrelaterade produkter

Relaterade berättelser