Indigo-familjen – ett mått på framgång

Titta på video

Indigo-familjen i ett nötskal

Vaisalas nya Indigo-familj tar industriella mätningar till en ny nivå. De utbytbara proberna, smarta transmittrarna och datorprogramvaran Vaisala Insight hjälper dig att effektivisera dina processer och ta mer välinformerade beslut i exakt rätt ögonblick. 

Den nya Indigo-familjen är gjord för att hålla och presterar även under de tuffaste och mest extrema förhållandena. År efter år. Med samma Vaisala-kvalitet som hjälper till att bevara de ömtåliga konstverken i både Louvren och Lascauxgrottan och används under extrema förhållanden på Mars och i Antarktis

 

Det sjätte sinnet du kan lita på

Det sjätte sinnet du kan lita på

​Olika branscher kräver olika mätlösningar. Indigo är en fullständigt modulbaserad lösning som är skapad för att förbättra dina processer. Proberna i Indigo-serien har dessutom noggrannhet och långtidsstabilitet i en klass för sig. De ger dig ett sjätte sinne du alltid kan lita på: möjligheten att upptäcka även de allra svagaste signalerna och kunna ta bättre beslut – i rätt tid. Mät luftfuktighet, temperatur, daggpunkt, fukthalt i olja, koldioxid och väteperoxid.​
 

Modulbaserad design. Ett system anpassat till dina behov.

Moduluppbyggnaden utgör den grundläggande egenskapen hos Vaisalas Indigo-familj. Välj de delar som passar dina behov perfekt. Bekvämt underhåll med plug-and-play-funktioner. Enkel självbetjäning och dataövervakning via datorprogramvaran Vaisala Insight.

Smarta prober – extrem noggrannhet och stabilitet

 • Ett omfattande urval av prober för mätning av olika parametrar
 • Baseras på Vaisalas sensortekniker av premiumkvalitet 
 • Kan användas fristående eller tillsammans med Indigo-transmittrar
 • Modern och kompakt design 
   

Robusta transmittrar – värdehöjande funktioner

 • Plug-and-play-anslutning av prober 
 • Modeller med dubbla prober möjliggör mätning av flera parametrar
 • Enkel utvärdering och visualisering av data 
 • Flera kommunikations-, strömförsörjnings- och anslutningsmöjligheter 

Insight-programvaran – enkel självbetjäning och datavisualisering

 • Användarvänligt grafiskt gränssnitt
 • Snabb åtkomst till probdata
 • Smidig kalibrering på fältet
 • Enkel konfiguration av prober

Utforska produkterna i Indigo-familjen

Utforska de smarta Indigo-proberna

Luftfuktighets- och temperaturprober

 • HMP1 är utformad för omgivningsmätning inomhus.

 • HMP3 passar olika industriella processer med måttliga nivåer av luftfuktighet och temperatur

 • HMP4 är avsedd för högtryckstillämpningar, till exempel tryckluftssystem i marina och industriella tillämpningar samt i system för andningsluft

 • HMP5 är avsedd för tillämpningar med höga temperaturer, till exempel bakugnar och pastatorkar samt bränn- och torkugnar för keramik och industriella tillämpningar 

 • HMP7 är konstruerad för tillämpningar med konstant höga fuktnivåer eller snabba fuktighetsväxlingar, till exempel tork- och klimatkammare, förbränningsluft samt luftfuktare och meteorologiska mätningar

 • HMP8 

 • HMP9 är en kompakt prob som passar snabbföränderliga miljöer där kort svarstid, hög mätprestanda och utmärkt kemisk tolerans utgör nödvändiga egenskaper

 • TMP1 är avsedd för krävande temperaturmätningar i industriella tillämpningar, till exempel inom läkemedelsindustrin och vid laboratorier för kalibrering.

Prober för mätning av daggpunkt

 • DMP5 för direkta mätningar i tillämpningar med temperaturer < 180 °C

 • DMP6 för direkta mätningar i tillämpningar med mycket höga temperaturer < 350 °C

 • DMP7 för fjärrinstallationer i trånga utrymmen och med mätintervall ned till -70 °C. Den kan till exempel användas i utrustning för halvledartillverkning, industriella torksystem, tryckluftssystem och torkrum

 • DMP8 för trycksatta rörledningar < 40 bar och med mätintervall ned till -70 °C. Vanliga användningsområden är industriella torksystem, tryckluftssystem och tillämpningar inom halvledarindustrin

Prober för mätning av koldioxid

De Indigo-kompatibla proberna för mätning av koldioxid (CO2) använder Vaisalas unika CARBOCAP®-teknik med exceptionell stabilitet. De är idealiska att använda i tillämpningar som inkubatorer, växthus, förvaring och transport av frukt och grönsaker, djurstallar och behovsstyrd ventilation.
Välj mellan följande prober för dina mätbehov:

 • GMP251 för mätningar av procenthalter i intervallet 0–20 % CO2 i life science-inkubatorer, anläggningar för kyllagring, frukt- och grönsakstransporter och alla övriga krävande tillämpningar
 • GMP252 för mätningar av ppm-halter i intervallet 0–10 000 ppm CO2 inom jordbruk, kyltillämpningar, i växthus, i krävande VVS-tillämpningar och för tillverkare av växtodlingsskåp

Prober för mätning av förångad väteperoxid (H2O2)

De Indigo-kompatibla proberna för mätning av förångad väteperoxid använder Vaisalas unika PEROXCAP®-teknik som möjliggör exakta och reproducerbara mätningar av cykeln för den biologiska reningsprocessen med en enda prob. Välj mellan följande prober för dina mätbehov:

 • HPP270-serien för mätning av koncentrationen av H2O2-ånga, fukt och temperatur i krävande processer för biologisk dekontaminering med hjälp av väteperoxid

Utöka funktionerna med hjälp av Indigo-transmittrar och Insight-programvaran

Datorprogramvaran Insight ger enkel åtkomst till enheterna

Datorprogramvaran Insight

Datorprogramvaran Vaisala Insight ger snabb åtkomst till funktionerna för konfiguration av och hämtning av data från proberna i Indigo-familjen. Använd programvaran som ett smidigt servicegränssnitt för enkel konfiguration, diagnostik samt kalibrering och justering på fältet.