Hyvinvointi

Well-being

Me Vaisalassa haluamme edistää kulttuuria, joka tukee työntekijöidemme hyvinvointia sekä hyvää yhteistyötä. Työntekijämme arvostavat mahdollisuutta ylläpitää hyvää tasapainoa työn ja muun elämän välillä, merkityksellisiä haasteita sekä erinomaista esimiestyötä.

Me Vaisalassa pidämme merkityksellistä työtä, hyvää tiimihenkeä, erinomaista johtajuutta, tasapainoista työkuormaa ja turvallisia työolosuhteita tärkeinä hyvinvoinnin tekijöinä. Me uskomme, että jokainen yksilö itse vaikuttaa kaikista eniten omaan hyvinvointiinsa. Hyvinvointitoimintamme tavoitteena on tukea ammattilaisiamme työnsä hallitsemisessa, tarpeellisen toipumisajan varmistamisessa sekä yleisesti terveen elämäntavan ylläpitämisessä. Järjestämme ja rahoitamme paikallisia aktiviteetteja henkilöstömme hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi Vaisalan FIT-ohjelma Yhdysvalloissa sekä urheilu- ja vapaa-ajan kerhot Suomessa.

Hyvinvoinnin seuraaminen

Työntekijöiden hyvinvointia mitataan säännöllisesti Vaisalan henkilöstökyselyllä. Tulokset osoittavat, että Vaisalan työntekijät pitävät työtään mielekkäänä ja kokevat, että heitä arvostetaan. Kehitettävää on yhä kokemuksessa työkuorman hallittavuudesta. Tammikuussa 2020 toteutetussa henkilöstökyselyssä Vaisalan hyvinvointi-indeksitulos oli 3,97 asteikolla 1–5 ja nousi hieman vuodesta 2018. 

Erinomainen johtajuus

Yksi Vaisalan avainvahvuuksista on keskitason johtohenkilöiden ja tiiminjohtajien pätevyys. Nämä henkilöt saavat säännöllisesti vertaisyrityksiämme parempia arvioita vuotuisissa henkilöstökyselyissä. Edistämme hyvää johtajuutta tarjoamalla laaja-alaista koulutusta johtajillemme sekä tukemalla heitä heidän työssään. Monet kehitysohjelmistamme keskittyvät erinomaisen johtajuuden luomiseen, terveen työpaikkakulttuurin vaalimiseen sekä hyvän tasapainon tukemiseen työn ja muun elämän välillä.