Ympäristövastuulliset toimintatavat

Wind mills on a meadow

Vaisalan ympäristövaikutukset

Arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti osana ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotevalikoimamme, toimintojemme ja toimitusketjumme negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

 

Image
Ympäristövaikutukset

 

 

Ympäristöystävälliset tuotteet

Tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tuotekehitysprosessimme sisältää ympäristövaatimuksia, ja useat tuotteilta vaadittavat ominaisuudet, kuten energiatehokkuus, huollettavuus ja kierrätettävyys, ovat suotuisia ympäristön kannalta. Lisäksi tuotteiden päivitettävyys ja modulaarisuus sekä kenttähuoltopalvelumme pidentävät tuotteiden elinkaaria, joiden pituudet vaihtelevat tyypillisesti yhdestä vuodesta yli 20 vuoteen. Tiedostamme kuitenkin, että globaali resurssiniukkuus ja nopeasti kehittyvät ympäristövaatimukset edellyttävät meiltä tuotesuunnittelumme jatkuvaa kehittämistä ympäristön huomioimiseksi.

Taataksemme tuotteidemme turvallisuuden ihmisille ja ympäristölle asetamme tuotesuunnittelussa tiukat vaatimukset materiaaleille, joita tuotteissa käytetään. Analysoimme komponentit uuden tuotteen kehityskaaren alkuvaiheessa, jotta voimme varmistaa niiden vaatimustenmukaisuuden.

Keräämme järjestelmällisesti tietoa tuotteidemme sisältämistä REACH-lainsäädännössä* määritellyistä erityistä huolta aiheuttavista aineista sekä RoHS-lainsäädännön** vaatimustenmukaisuudesta tuotteen turvallisen käytön ja loppukäsittelyn mahdollistamiseksi. Lisäksi raportoimmme vaaditut tiedot Euroopan Kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan***.

* REACH = Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals
** RoHS = Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
*** SCIP = Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)

SDG 12 Vastuullista kuluttamista

Jätteet ja kierrätys

Vaisalan liiketoimintaan liittyviä jätteitä syntyy hankintaketjun alkupäässä materiaalien ja komponenttien valmistuksessa, Vaisalan omissa toiminnoissa tuotteiden valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja henkilöstön työskentelyyn liittyen sekä arvoketjun loppupäässä asiakkaan poistaessa Vaisalan tuotteen käytöstä. 

Valtaosa oman tuotantomme jätteistä syntyy päätehtaallamme Suomessa, missä jätteet lajitellaan 14 eri jakeeseen tehokkaan jatkokäsittelyn mahdollistamiseksi. Pyrimme aktiivisesti etsimään keinoja, joilla yhä suurempi osa jätteistämme voitaisiin ohjata talteenottoon yhteistyössä jätepalveluntarjoajiemme kanssa. Pyrimme myös vähentämään syntyvän jätteen määrää, esimerkiksi joidenkin toimittajiemme kanssa pakkaamiseen käytettävällä kiertolaatikkomenetelmällä sekä vähentämällä valmistusprosesseissamme syntyvää romumateriaalia. Arvoketjun loppupäässä syntyvän jätteen määrää vähennämme suunnittelemalla mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita sekä tarjoamalla monipuolisia huolto- ja korjauspalveluita tuotteillemme. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme tuotteidemme asianmukaisessa kierrätyksessä niiden elinkaaren päätteeksi.
SDG 12 Vastuullista kuluttamista

Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus

Uskomme tulevaisuuteen, jossa yhteiskunnat saavat energiansa uusiutuvista lähteistä. Vuonna 2015 Vaisala lähti mukaan globaaliin RE100-hankkeeseen, joka kannustaa yrityksiä sitoutumaan pelkästään uusiutuvan sähkön käyttöön ja asettamaan tavoitteelle selkeän aikataulun. Hankkeen myötä sitouduimme käyttämään 100 % uusiutuvaa sähköä tiloissamme vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2020 saavutimme tavoitteemme ja onnistuimme kattamaan toimitilojemme sähkönkulutuksen 100-prosenttisesti uusiutuvilla lähteillä. Uusiutuvan sähkön käyttö vähensi energiankulutukseen liittyviä päästöjämme 97 % vuosien 2014 and 2020 välillä (Scope 2, hankintaperusteinen).

Lisäksi panostamme tilojemme energiatehokkuuteen muun muassa lämmön talteenottojärjestelmiä ja LED-valaistusta hyödyntäen.

SDG 7 Puhdasta energiaa

Päästöt

Vuonna 2022 sitouduimme asettamaan ilmastotieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet Science Based Target -aloitteen (SBTi) vaatimusten mukaisesti. Tulemme laatimaan päästövähennystavoitteet ja toimintasuunnitelman niiden toteuttamiseksi vuoden 2023 aikana ja hankkimaan niille SBTi:n hyväksynnän vuoteen 2024 mennessä.

SDG 13 Ilmastotekoja