Ympäristövastuulliset toimintatavat

Wind mills on a meadow

Vaisalan ympäristövaikutukset

Arvioimme ympäristövaikutuksiamme säännöllisesti osana ISO 14001 -sertifioitua ympäristöjärjestelmäämme, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään tuotevalikoimamme, toimintojemme ja toimitusketjumme negatiivisia ympäristövaikutuksia. 

(Suurenna kuva klikkaamalla)

Ymparistovaikutukset 2020

Ympäristötunnuslukuja 2020

100
%

uusiutuvaa sähköä

-97
%

energiankulutuksen hiilijalanjäljen pienentäminen vuodesta 2014

59
%

jätteiden kierrätysaste (sisältäen uudelleenkäytön, materiaalinkierrätyksen ja kompostin)

93
%

työntekijöitä ISO 14001 -sertifioiduissa toimipaikoissa

Ympäristöystävälliset tuotteet

Tuotteen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa tuotteen suunnitteluvaiheessa. Tuotekehitysprosessimme sisältää ympäristövaatimuksia, ja useat tuotteilta vaadittavat ominaisuudet, kuten energiatehokkuus, huollettavuus ja kierrätettävyys, ovat suotuisia ympäristön kannalta. Lisäksi tuotteiden päivitettävyys ja modulaarisuus sekä kenttähuoltopalvelumme pidentävät tuotteiden elinkaaria, joiden pituudet vaihtelevat tyypillisesti yhdestä vuodesta yli 20 vuoteen. Tiedostamme kuitenkin, että globaali resurssiniukkuus ja nopeasti kehittyvät ympäristövaatimukset edellyttävät meiltä tuotesuunnittelumme jatkuvaa kehittämistä ympäristön huomioimiseksi.

Taataksemme tuotteidemme turvallisuuden ihmisille ja ympäristölle asetamme tuotesuunnittelussa tiukat vaatimukset materiaaleille, joita tuotteissa käytetään. Analysoimme komponentit uuden tuotteen kehityskaaren alkuvaiheessa, jotta voimme varmistaa niiden vaatimustenmukaisuuden.

Keräämme järjestelmällisesti tietoa tuotteidemme sisältämistä REACH-lainsäädännössä* määritellyistä erityistä huolta aiheuttavista aineista sekä RoHS-lainsäädännön** vaatimustenmukaisuudesta tuotteen turvallisen käytön ja loppukäsittelyn mahdollistamiseksi. Lisäksi olemme valmistautuneet raportoimaan vaaditut tiedot Euroopan Kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan***. Valitsemme uudet toimittajat huolellisesti ja varmistamme, että he täyttävät tiukat vaatimuksemme. Tuotteen elinkaaren lopussa kehotamme asiakkaita kierrättämään tuotteet paikallisten, elektroniikkalaitteita koskevien parhaiden kierrätyskäytäntöjen mukaisesti tai palauttamaan tuotteet Vaisalaan kierrätystä varten.

* REACH = Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals
** RoHS = Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
*** SCIP = Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)

SDG 12 Vastuullista kuluttamista

Jätteet ja kierrätys

Vaisalan liiketoimintaan liittyviä jätteitä syntyy hankintaketjun alkupäässä materiaalien ja komponenttien valmistuksessa, Vaisalan omissa toiminnoissa tuotteiden valmistukseen, korjaukseen, huoltoon ja henkilöstön työskentelyyn liittyen sekä arvoketjun loppupäässä asiakkaan poistaessa Vaisalan tuotteen käytöstä. 

Valtaosa oman tuotantomme jätteistä syntyy päätehtaallamme Suomessa, missä jätteet lajitellaan 14 eri jakeeseen tehokkaan jatkokäsittelyn mahdollistamiseksi. Jatkossa aiomme panostaa entistä enemmän
henkilöstömme tietoisuuden lisäämiseen jätteiden lajittelun saralla, jotta yhä suurempi osa jätteistä päätyisi oikeaan jakeeseen.

Pyrimme aktiivisesti etsimään keinoja, joilla yhä suurempi osa jätteistämme
voitaisiin ohjata talteenottoon yhteistyössä jätepalveluntarjoajiemme kanssa. 
Pyrimme myös vähentämään syntyvän jätteen määrää, esimerkiksi joidenkin toimittajiemme kanssa pakkaamiseen käytettävällä kiertolaatikkomenetelmällä
sekä vähentämällä valmistusprosesseissamme syntyvää romumateriaalia. Arvoketjun loppupäässä syntyvän jätteen määrää vähennämme suunnittelemalla mahdollisimman pitkäikäisiä tuotteita sekä tarjoamalla monipuolisia huolto- ja korjauspalveluita tuotteillemme. Lisäksi neuvomme asiakkaitamme tuotteidemme asianmukaisessa kierrätyksessä niiden elinkaaren päätteeksi.
SDG 12 Vastuullista kuluttamista

Uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuus

Uskomme tulevaisuuteen, jossa yhteiskunnat saavat energiansa uusiutuvista lähteistä. Vuonna 2015 Vaisala lähti mukaan globaaliin RE100-hankkeeseen, joka kannustaa yrityksiä sitoutumaan pelkästään uusiutuvan sähkön käyttöön ja asettamaan tavoitteelle selkeän aikataulun. Hankkeen myötä sitouduimme käyttämään 100 % uusiutuvaa sähköä tiloissamme vuoteen 2020 mennessä.

Vuonna 2020 saavutimme tavoitteemme ja onnistuimme kattamaan toimitilojemme sähkönkulutuksen 100-prosenttisesti uusiutuvilla lähteillä. Uusiutuvan sähkön käyttö on vähentänyt energiankulutukseen liittyviä päästöjämme 97 % verrattuna vertailuvuoteen 2014 (Scope 2, hankintaperusteinen).

Toimitilojemme energiatehokkuus on meille tärkeää. Vuoden lopussa Vaisalan päätoimipisteen yhteyteen Vantaalle valmistui uusi tuotekehitysrakennus, jonka energiatehokkuuden mahdollistaa muun muassa lämmön talteenottojärjestelmä. Boulderissa, Coloradossa, otettiin niin ikään käyttöön uusi rakennus, jonka suunnittelussa on otettu huomioon energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

SDG 7 Puhdasta energiaa

Henkilöstön ilmastoteot

Kannustamme henkilöstöämme ilmastoystävällisiin valintoihin. Vuoden 2020 aikana keskityimme edistämään Suomen-toimipisteillämme ympäristöystävällistä työmatkaliikennettä mahdollistamalla kulttuuri- ja liikuntaedun käyttämisen joukkoliikenteen lippujen maksamiseen, osallistumalla pyöräilyyn kannustavaan Kilometrikisaan Vaisalan omalla joukkueella, järjestämällä tuetun pyöränhuoltokampanjan sekä kokeilemalla sukkulabussivuoroja päätoimipisteemme ja lähimmän juna-aseman välillä.

SDG 13 Ilmastotekoja