Kaupungistuminen

People and traffic in a crossing in a big city

Kaupunkien kasvaessa yhä useammat ihmiset altistuvat niiden ympäristövaikutuksille. Kun väestö, liikenne ja teollisuus keskittyvät entistä enemmän samoille alueille, on sillä vaikutuksia kaupunkien säähän ja olosuhteisiin, kuten ilmanlaatuun. Ilmansaasteet ovat uhka ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Vaisalan rooli kaupungistumisen saralla

Vaisala tarjoaa luotettavia laitteita, järjestelmiä ja digitaalisia ratkaisuja, joilla mitataan ilmanlaatua, tiesäätä sekä kaupunkien sääolosuhteita ja mikroilmastoja. Autamme älykaupunkeja ratkaisemaan kaupungistumisen haasteita ja tekemään valistuneita päätöksiä kestävyyden, talouden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralla.

Teollisuuden automaation kehittyessä tarjoamme monipuolisia ja kehittyneitä mittausteknologioita rakennuksiin sekä teollisuusympäristöihin ja -prosesseihin, jotka edellyttävät jatkuvaa ja tarkkaa valvontaa. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi älyrakennukset, metroverkostot, teollisuuskeskittymät ja suuret tuotantolaitokset.