Uusiutuva energia

Wind mills at sunset

Erilaiset puhtaan ja uusiutuvan energian muodot yleistyvät, ovat kustannustehokkaita ja auttavat lievittämään ilmastonmuutosta. Uusiutuvat energialähteet perustuvat vaihteleville olosuhteille, minkä vuoksi paikan valinta ja mittaaminen tai prosessin jatkuva tarkkailu ovat olennaisia keinoja vakaan energiantuotannon takaamiseksi.

Vaisalan rooli uusiutuvan energian saralla

Vaisalan mittausteknologioilla tuuli- ja aurinkovoimaloita voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Tarkat mittaukset auttavat asiakkaita valitsemaan optimaalisen paikan esimerkiksi tuulipuistolleen sekä seuraamaan, ennustamaan ja suunnittelemaan voimalan toimintaa. Säähavaintojen avulla voidaan myös optimoida vesivoiman tuotantoa.

Teollisuudessa ja liikenteessä biokaasu tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia. Vaisalan biokaasuprosessin mittausratkaisun avulla optimoidaan jätteestä saatavaa arvoa vähentämällä tuotantokustannuksia ja nostamalla biokaasulaitoksen tehokkuutta. Vaisalan tuotteiden avulla mahdollistetaan myös vetytalouden polttokennojen optimaalinen toiminta.