NLDN flash density map 2007-2016
Vaisala National Lightning Detection Network

National Lightning Detection Network -verkko (NLDN)

Vaisalan National Lightning Detection Network® -verkko (NLDN) Yhdysvalloissa on tieteellisesti tarkin ja luotettavin salamatietojärjestelmä, joka valvoo salamia Yhdysvaltain manneralueella 24 tuntia päivässä, 365 päivää vuodessa. Se mahdollistaa todistetusti ainutlaatuisen suorituskyvyn, paikantamisen tarkkuuden ja havaintotehokkuuden. Se on USA:n ainoa verkko, joka pystyy havaitsemaan sekä pilvi- että maasalamat ja samalla erottamaan nämä toisistaan.

Merkittävät virastot, kunnat, yksityisyritykset ja yliopistot ovat valinneet NLDN-tietokannan salamatietojen päälähteeksi. Näihin kuuluvat National Weather Service, Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA sekä Yhdysvaltain ilmavoimat, maavoimat ja laivasto. Useimmat suuret energiayhtiöt käyttävä NLDN:n tarkkoja maasalamatietoja hallitsemaan sähkönsiirron ja tuulivoiman luotettavuutta.

Käyttökohteet

 • Varoitukset Sääennusteet: Yleisön varoittaminen vaarallisista sääilmiöistä ja salamariskeistä
 • Energiateollisuus: Kenttätiimien ennalta sijoittaminen lähestyvää ukkosmyrskyä varten ja voimansiirtolinjojen tai tuuliturbiinien vikojen ja vahinkojen paikantaminen
 • Lennonjohto: Lentokoneiden reititys vaarallisten ukkosmyrskyjen ohi
 • Lentokentät: Riskialttiiden toimien, kuten tankkauksen, keskeyttäminen ukkosen uhatessa
 • Kaivosteollisuus: Suojan etsiminen turvallisuuden parantamiseksi minimaalisilla keskeytyksillä
 • Vakuutus ja tuhopolttojen tutkinta: Tutki salaman vaikutusta omaisuusvahinkoihin tai tulipaloon
 • Sähkökatkoille herkät valmistus- ja käsittelytoiminnot: Valmistaudu myrskyn aiheuttamiin sähkökatkoihin vaihtamalla varavirtaan ajoissa
 • Vaarallisten materiaalien käsittely: Räjähteiden ja syttyvien aineiden lähellä työskentelevän henkilöstön varoittaminen ja evakuointi
 • Metsäteollisuus: Tiimien lähettäminen mahdollisille tulipalopaikoille onnistuneempaa alkusammutusta varten
 • Golf ja ulkoilu: Pelaajien varoittaminen myrskyistä
 • Koulut ja ulkoilmatapahtumat: Opiskelijoiden, konserttikävijöiden ja vierailijoiden varoittaminen ennen myrskyn saapumista
 • Laukaisualustat: Sukkuloiden ja satelliittien laukaisujen ajoittaminen parhaisiin sääolosuhteisiin

Tekniset tiedot

Salamatiedot

NLDN®-tietokantatuotteeseen kuuluvat USA:n manneralueen kattavimmat säätiedot. Salamatietoihin kuuluvat pilvi- ja maasalamatiedot.

Salamatietotiedostossa on (vähintään) seuraavat tiedot:

 • Päivämäärä ja aika (UTC-aika millisekuntien tarkkuudella)
 • Leveys- ja pituusasteet (sijainti)
 • Virhe-ellipsi suurilla ja pienillä puoliakseleilla (km)
 • Huippuamplitudi (kA)
 • Napaisuus (+/-)
 • Tapahtuman tyyppi: Luokittelu pilvi- tai maasalamaksi

Salamatietojen muoto

NLDN®-tiedot voidaan toimittaa muodoissa, mukaan lukien rajoituksetta seuraavat:

 • ASCII
 • Binääri (patentoitu Type 97)
 • XML
 • Pyydettäessä muita, kuten KML

Salamatietojen toimitusmekanismi

NLDN® mahdollistaa nopeimman korkealaatuisten salamatietojen toimituksen Yhdysvaltain manneralueella. NLDN®-tiedot voidaan toimittaa reaaliajassa (alle 15 sekunnin viiveellä), lähes reaaliajassa (>1 minuutin erissä) tai arkistomuodossa (>24 tuntia). Tiedonsiirtomenetelmänä toimii satelliitti, SSH-yhteys Ethernetin/Internetin kautta (TCP/IP), FCP tai NOAA-portti.

NLDN®-verkon tekniset tiedot

 • Ukkosmyrskyn havaintotehokkuus lähes 100 %
 • Maasalamien havaintotehokkuus on yli 95 %
 • Pilvisalaman havaintotehokkuus 50-60 %
 • Pilvi- tai maasalamaksi luokittelemisen tarkkuus 85-90 %
 • Sijaintitarkkuuden mediaani <200
 • Anturiverkon käytettävyysaste yli 99,9 %
 • Tietokeskuksen käytettävyysaste yli 99,9 %
 • Tapahtumien ajoitukset 0,5 mikrosekunnin RMS:n tarkkuudella
 • Tarkat huippuvirran mittaukset, joiden mediaanivirhe parempi kuin 15 %
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Varoita yleisöä tai ammattilaisia vaarallisista sääilmiöistä ja salamariskeistä
Valmistaudu myrskyn aiheuttamiin sähkökatkoihin vaihtamalla varavirtaan ajoissa
Tutki salaman vaikutusta omaisuusvahinkoihin tai tulipaloon

Ladattavat tiedostot