Vaisala Thunderstorm Warning System TWX300

Ukkosvaroitusjärjestelmä TWX300

Vaisala TWX300 on automatisoitu salamauhkien tunnistus- ja varoitusjärjestelmä lentokentille ja salamaherkille toimipaikoille.

Vaisala-ukkosvaroitusjärjestelmä TWX300 käyttää reaaliaikaisia salamatietoja Vaisalan tieteellisesti validoiduilta salamahavaintoverkoilta yhdistettynä kentällä oleviin sähkökenttämyllyihin ja releihin. Järjestelmä tuottaa varoituksia lähestyvistä ukkosmyrskyistä ja mahdollisesti kehittyvistä myrskyistä. Toiminta- ja turvallisuuspäälliköt käyttävät Vaisalan TWX300-ukkosvaroitusjärjestelmää turvallisuustavoitteiden tukemiseen, toiminnan tehokkuuden parantamiseen ja eliminoimaan subjektiivisuuden toimien keskeytyksessä salamoiden tapahtuessa kentällä. TWX300 on tarkoitettu työympäristöihin, joihin salamointi vaikuttaa herkimmin ja joissa kaikkina ajankohtina toimiva salamaseuranta ja automaattiset salamavaroitukset ovat välttämättömyys. Tällaisia työympäristöjä ovat: lentokentät, räjähteiden testausympäristöt, louhinta- ja räjäytystyömaat, ammusvarastot, jalostamot, urheilun tapahtumapaikat ja ulkoilmatapahtumat.

Sähkökenttämyllyt

Jopa seitsemän kentällä toimivaa Vaisalan sähkökenttämyllyä voidaan lisätä valvomaan salamien kehittymistä. Vaisalan sähkökenttämyllyt mittaavat paikallisen ilmakehän sähköstaattista varausta, jotta nähdään kun olosuhteet ovat otolliset salamien kehittymiseen.

Etähälytysnäytöt

Vaisalan etähälytysnäytöt (RADS) näyttävät varoitustasot punaisina, keltaisina tai vihreinä LED-valoina ja lisäksi hälytykset kuuluvat 90 desibelin voimakkuudella koko tilassa.

Releet

Liittämällä releen TWX300-järjestelmään on mahdollista kytkeä päälle tai pois laitteita, kuten valoja, äänitorvia tai viestilautoja varoittamaan tulevista salamoista.

Tekniset tiedot

TWX300 Workstation

 • Vaisalan toimituksena Microsoft Windows 7- tai 10-käyttöjärjestelmällä
 • (minimi), TWX300-ohjelmisto, Vaisala-salamatietopalvelin
 • (VLDS) sekä valinnainen
 • relekortti

TWX300-ohjelmisto

 • Sisältää pääsovelluksen, diagnostisen toistosovelluksen, keskustietotiedoston katselusovelluksen, EFM-tietojen katselusovelluksen, hälytystiedoston katselusovelluksen, määritystiedoston katselusovelluksen ja TWXS1200-keskustietotiedoston muuntimen.

TWX300-liitännät

 • Paikalliset anturit: 0–7 Vaisala-sähkökenttämyllyä EFM550
 • Hälytysten välitys: etähälytysnäyttöjärjestelmä (RADS) RS232-/Ethernet-palvelimen tai modeemin välityksellä, sähköposti-ilmoitus Ethernetin välityksellä tai releet RS232-, RS232-/Ethernet-palvelimen tai modeeminvälityksellä.
 • Uhkanäyttö: etähälytysnäyttöjärjestelmä (RADS) ja TWX300-ohjelmiston RADS-näyttöikkuna

Salamatietojen lähde

 • Yhdysvaltain National Lightning Detection Network®, Kanadan Lightning Detection Network, Global Lightning Dataset GLD360 tai mikä tahansa salamahavaintoverkko, joka käyttää Vaisala Thunderstorm -keskusprosessoria TLP tai sitä edeltäviä keskusprosessoreja CP8000 tai CP7000LP (IMPACT) ja CPS (SAFIR).

Sähkökenttämylly EFM550

 • Alue​: enintään ​+/- 10 000 V/m
 • Asennuskorkeus: vähintään 76,2 cm.
 • Tarkempia tietoja saat Vaisala-sähkökenttämyllyn EFM550 esitteestä ​

Etähälytysnäyttöjärjestelmä (RADS)

Perusnäyttö: 20 kolmiväristä (puna-kelta-vihreä) kaksois-LED-valopaneelia tukevat jopa viittä uhkatilanneyhdistelmää

 • Luotettavuusominaisuudet: hälyttää käyttäjää visuaalisesti TWX300-prosessorin tai yhteyksien katkoksista. Sisäinen vara-akku.

Relesarja

 • Releet: 8 C-mallin relettä; 15 A jännitteellä 24 VDC ja 120 VAC ja 10 A jännitteellä 240 VAC
 • Kuormitus: 5 A kaikilla kolmella jännitealueella

Tukipalvelut

 • Järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi on saatavana koulutusta, teknistä tukea ja varaosapalveluja. Kysy lisätietoja Vaisala Lifeguard TWX300 -huoltosopimuksesta paikalliselta jälleenmyyjältä. Vaisalan myöntämä takuu on voimassa vuoden ajan toimituspäivästä.
Ominaisuudet
Diagnostiikan ansiosta voidaan rekonstruoida menneitä tapahtumia ja parantaa toimintojen tehokkuutta
Salamoinnin taajuusnäyttö
Sähköposti-ilmoitukset varoituksista ja kun vaara on ohi
Useiden erikokoisten ja -muotoisten varoitusalueiden luonti
Säädellyt sähköposti-ilmoitukset ja välitysasetukset
Automaattiset hälytykset ja vaaran loppumisen ilmoitukset koko tilassa
Automaattinen kuvakaappaus, jonka avulla tietoja voidaan jakaa intranetissä
Hälytystiedostojen katselusovellus varoitusten aikajärjestyksessä katselua varten
Tukee Vaisalan tarkkojen salamahavaintotietojen tarkasteluun soveltuvaa toissijaista tietomuotoa
Maasalama- ja/tai pilvisalamatietojen seuranta aluekohtaisesti
Salamatietojen arkistointi, jotta sitä voidaan käyttää raporteissa ja videoissa
Sähköstaattisten kenttätasojen mittaus kehittyvien ukkosmyrskyjen luotettavaan seurantaan, korkean resoluution GIS-karttatiedot MapInfo®-ohjelmasta
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Ennakoiva salamariskihallinta
Vaisala-ukkosvaroitusjärjestelmä TWX300 käyttää reaaliaikaisia salamatietoja Vaisalan tieteellisesti validoiduilta salamahavaintoverkoilta yhdistettynä kentällä oleviin sähkökenttämyllyihin ja releihin. Järjestelmä tuottaa varoituksia lähestyvistä ukkosmyrskyistä ja mahdollisesti kehittyvistä myrskyistä.
Sähköposti-ilmoitukset varoituksista ja kun vaara on ohi
Yhdistämällä salamaverkkojärjestelmän ja sähkökenttämyllyjen tietoja voidaan tuottaa visuaalisia ja sähköpostilla toimitettuja hälytyksiä tai aktivoida releeseen yhdistetyt valot ja hälytystorvet, kun havaitaan salamia tai salamien muodostumisen mahdollistavat olosuhteet.
Helppo käyttää
Useiden erikokoisten ja -muotoisten varoitusalueiden luonti. Salamatietojen arkistointi ja raporttien laatiminen historiallisista salamatapahtumista Videoiden luominen menneistä ukkosmyrskyistä

Ladattavat tiedostot