Vaisala Fault Analysis and Lightning Location System

Vika-analyysi- ja salamanpaikannusjärjestelmä – FALLS

Vaisala FALLS -vika-analyysi- ja -salamanpaikannusjärjestelmä (Fault Analysis and Lightning Location System) on helppokäyttöinen asiakas- ja palvelinohjelmisto, jonka avulla sähköyhtiöissä ja tuulivoimaloissa voidaan nopeasti määrittää, onko salama vaurioittanut jotakin laitetta. Nopea tapahtumien analyysi ja historialliset salamatiedot lähes reaaliaikaiseen seurantaan ja menneiden tapahtumien analyysiin. FALLS-asiakasohjelmiston avulla voit määrittää salamien aiheuttamia vahinkoja ennakoivalla tavalla. Ohjelmisto on proaktiivinen ja se mahdollistaa lisäksi tapahtumakohtaiset virhekorrelaatiot helposti ja nopeasti, salamatapahtumien määrän tai voimakkuuden tilastotietojen hakemisen suunnittelua varten ja linjan tai alueen salamahaasteiden arvioinnin ylläpitoprioriteettien määrittämistä varten.

FALLS® Server on salamatietojen hallinnan suoritinmoduuli, joka vastaanottaa ja tallentaa reaaliaikaisia salamatietoja Vaisala Thunderstorm -keskusprosessorilta. Vaisala Thunderstorm Information System -operaattorit käyttävät FALLS® Serveriä salamatietojen arkistoimiseksi relaatiotietokantaan. Käyttäjillä on helppo ja turvallinen pääsy arkistoituihin tietoihin käytettäviksi salamatietojen näyttöohjelmistossa ja salama-analyysiohjelmistossa. FALLS® Server mahdollistaa myös turvallisen pääsyn reaaliaikaisiin salamatietoihin.

Vaisala FALLS® Server mahdollistaa salamatietojen joustavan ja tehokkaan käsittelyn toimialan standardoiduilla ja julkisilla SQL-kyselyillä ja -menetelmillä.

Vaisala FALLS® Client on innovatiivinen ohjelmisto, jota energiayhtiöt, tuulivoimalat ja muut käyttävät aiempien GIS-paikkatietojärjestelmään tallennettujen salamatietojen tarkasteluun. Vaisala FALLS® Client -ohjelmisto tekee salamatiedoista karttoja, kaavioita ja tilastollisia taulukoita ja sitä käytetään analysoimaan salamien vaikutuksia laitteisiin ja järjestelmiin. Oli kyseessä sitten mahdollisten salamien aiheuttamien vikojen tai palvelualueesi ilmaston tutkiminen, Vaisala FALLS® tarjoaa helppokäyttöisen alustan suositeltavien suojaussijoitusten määrittämistä ja priorisointia varten.

Luotettavuusanalyysi

Luotettavuusanalyysi kartoittaa tapahtumakohtaisen salama-analyysin reaaliajassa. Se paikantaa huonosti toimivat laitteiston osat ja järjestelmän heikkoudet, vahvistaa salamasuojasuunnitelmasi ja korreloi laitteiston viat salamatoiminnan tai sen puuttumisen kanssa.

Alueellinen analyysi

Alueellinen analyysi näyttää alueelliset ja paikalliset salamoinnit ja/tai niiden tiheydet käyttäjän määrittämillä ajanjaksoilla. Sitä käytetään salamatoiminnan kuumien pisteiden löytämiseen, salamoinnin vaihteluiden, amplitudin ja napaisuuden vertailuun päivien, viikkojen, kuukausien tai vuosien aikana ja palvelualueen odotetun salamatoiminnan määrän tilastolliseen varmentamiseen.

Altistumisanalyysi

Altistumisanalyysi mahdollistaa pistekohtaisen tai ruudukkoanalyysin, jonka tuloksena saadaan salamatoiminnan määrän ja tyypin tiedot käyttäjän määrittämällä alueella. Se havaitsee salamatrendejä palvelualueesi ja/tai laitteiston yläpuolella, luokittelee laitteistot salama-altistuksen määrän ja voimakkuuden mukaan ja erittelee napaisuuden ja amplitudin käyttäjän määrittämillä alueilla (esim. 1 km voimansiirtolinjan ympärillä).

Ominaisuudet
Mahdollistaa isku- ja salamatietojen pitkäaikaisen varastoinnin relationaaliseen tietokantaan myrskyjen jälkeisiä ja useiden vuosien tilastollisia analyysejä varten
Tukee useita työasemia ja samanaikaisia kyselyitä
Hallinnoi useiden käyttäjien yhteyksiä ja sisältää käyttäjätilien ja tietoturvan ohjaustoiminnot sekä mahdollisuuden lisätä käyttäjiä
Tarjoaa vakiomalliset tai mukautetut salamatietojen tuotosmuodot, jotka voidaan integroida säänäyttöohjelmistoon, joka kykenee vastaanottamaan ulkoisia tietoja
Pääsy lähes 20 vuoden historiallisiin salamatietoihin Vaisala TLD100:n ja TLD200:n avulla
GIS-paikkatietojärjestelmätoiminnot
Automaattisesti luodut kartat säästävät aikaa
Priorisoitujen ja jonoon asetettujen analyysien automaattinen käsittely
Suorita muita tehtäviä analysoinnin toimiessa taustalla
Helposti tulkittavat salamatiedot väri-, aika-, napaisuus- ja amplitudikoodeilla
Tarpeettomien salamatietojen suodatus
Käyttäjä voi automatisoida analyysit asettamalla alku- ja loppupäivät ja käyttämällä muita kriteerejä
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Helppo ja turvallinen pääsy reaaliaikaisiin ja arkistoituihin salamatietoihin
Saat tietoa katetun alueen maa- ja pilvisalamista niin pitkällä ajalla kuin tarvitset (esim. useita vuosia).
Joustava käyttö
Useat käyttäjät voivat yhtä aikaa käyttää salamatietoja Vaisala FALLS -järjestelmässään (FALLS® Client). Käyttäjät voivat viedä tietoja lisäanalyysiä varten muissa GIS-sovelluksissa tai taulukoissa. He voivat myös tuoda tietoja korrelaatioiden tekemiseksi verrattuna aikaisempiin sähköpurkaustapahtumiin.
Parempi tuottavuus
Priorisoi analyysejä kätevästi FALLS®-analyysijonon avulla. Yhtä analyysiä voidaan katsella samalla, kun muita suoritetaan taustalla, mikä parantaa tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot