CL-VIEW – Graafinen käyttöliittymä pilvenkorkeusmittareille

Vaisala CL-VIEW Graphical User Interface for Ceilometers

CL-VIEW – Graafinen käyttöliittymä pilvenkorkeusmittareille

Vaisalan pilvenkorkeusmittareiden graafinen käyttöliittymä CL-VIEW on suunniteltu tietojen optimaalista vastaanottoa, tallennusta, visualisointia ja analyysiä varten. Se on Vaisalan laserpilvenkorkeusmittareille suunniteltu itsenäinen ohjelma tietojen keruuseen, tallennukseen ja esitykseen.

Tärkeimmät hyödyt

Näyttää ja tallentaa lokiin tietoja yhdeltä tai useammalta pilvenkorkeusmittarilta ja samalla voidaan käyttää muita Windows-sovelluksia
Lokiin kirjattujen tietojen näyttäminen on mahdollista kun reaaliaikaisia tietoja kirjataan lokiin ja näytetään
Pilvien alarajojen tiedot ja takaisinsirontaprofiilit selkeästi ja graafisesti