CL-VIEW – Graafinen käyttöliittymä pilvenkorkeusmittareille

Vaisalan pilvenkorkeusmittareiden graafinen käyttöliittymä CL-VIEW on suunniteltu tietojen optimaalista vastaanottoa, tallennusta, visualisointia ja analyysiä varten. Se on Vaisalan laserpilvenkorkeusmittareille suunniteltu itsenäinen ohjelma tietojen keruuseen, tallennukseen ja esitykseen.

Vaisalan pilvenkorkeusmittareiden graafinen käyttöliittymä CL-VIEW on itsenäinen ohjelma tietojen keruuseen, tallennukseen ja esitykseen, joka on suunniteltu Vaisalan CL51-, CL31-, CT25K- ja CT75K-laserpilvenkorkeusmittareille. Pilvenkorkeusmittarimalleja CT12K ja LD40 tuetaan myös osittain.

CL-VIEW-ohjelmaa käytetään PC-tietokoneella, jossa on Microsoft® Windows® 7, Windows Vista tai aiempi käyttöjärjestelmäversio ja se tarjoaa kaikki graafisen käyttöliittymän edut. Valikot, asetusruudut, kuvakkeet ja ohjetekstit tekevät ohjelman käytöstä helppoa ja nopeaa. Pilvenkorkeusmittarin ja PC:n välinen tiedonsiirto toteutetaan RS-232-sarjaväylällä tai suuremmilla etäisyyksillä modeemilla. CL-VIEW on suunniteltu optimaaliseksi tietojen vastaanotto-, tallennus-, visualisointi ja analyysityökaluksi.

Ohjelmisto on hyvin joustava ja se voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeisiin. Graafisesti edustettuna ovat pilvien havainnointi, pilvien paksuus ja takaisinsirontaprofiilien kaaviot. Kaikissa kolmessa kaaviossa näytetään myös numeeriset pilven korkeustiedot, pilvenkorkeusmittarin tila, lokin tila sekä kellonaika ja päivämäärä. Jos pilvenkorkeusmittarissa on Sky Condition -lisävaruste, tätä viestisisältöä voidaan tarkastella joko pääikkunassa tai erillisessä ikkunassa. Se kertoo pilvikerroksen korkeuden ja antaa tietoja joko tekstinä tai symbolimuodossa. CL-VIEWissä on sisäinen pääteohjelma, jolla voidaan tarkistaa laitteen tila ja muuttaa pilvenkorkeusmittarin sisäisiä parametreja.

Ominaisuudet
Näyttää ja tallentaa lokiin tietoja yhdeltä tai useammalta pilvenkorkeusmittarilta ja samalla voidaan käyttää muita Windows-sovelluksia
Pilvien alarajojen tiedot ja takaisinsirontaprofiilit selkeästi ja graafisesti
Huoltopääsy sisäisellä pääteohjelmalla
Taivaan tilan ikkuna
Tukee Vaisalan CL51-, CL31-, CT25K- ja CT75K-laserpilvenkorkeusmittareita. Pilvenkorkeusmittarimalleja LD40 ja CT12K tuetaan myös osittain
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Näyttää ja tallentaa lokiin tietoja yhdeltä tai useammalta pilvenkorkeusmittarilta ja samalla voidaan käyttää muita Windows-sovelluksia
Lokiin kirjattujen tietojen näyttäminen on mahdollista kun reaaliaikaisia tietoja kirjataan lokiin ja näytetään
Pilvien alarajojen tiedot ja takaisinsirontaprofiilit selkeästi ja graafisesti

Ladattavat tiedostot