Olosuhdekartoitusjärjestelmä

Vaisala Mapping Kit

Olosuhdekartoitusjärjestelmä

Luotettava ja helppokäyttöinen vaihtoehto termopariperusteisille laitteille, raskaille tiedonkeruujärjestelmille ja dataloggereille. Sopii erinomaisesti olosuhdekammioihin, jääkaappeihin, pakastimiin, inkubaattoreihin, varastoihin ja muihin vaativiin kohteisiin. Kartoitusjärjestelmä sisältää vLog VL -ohjelmiston, vLogin IQOQ-protokollan ja Vaisalan dataloggerit, mukaan lukien:

  • Lämpötila: -90 – 70 °C, jopa 0,1 °C:n tarkkuus ja 0,02 °C:n erottelukyky
  • Suhteellinen kosteus: 10 – 90 %:n suhteellinen kosteus, 1 %:n tarkkuus ja 0,05 %:n erottelukyky
  • Mittaustarkkuus on määritetty yhdelle vuodelle, millä poistetaan usein tapahtuvan kalibroinnin tarve

Tärkeimmät hyödyt

Helposti muokattavat raportit
Lämpötilan ja kosteuden näyttäminen yhdessä tai useammassa kaaviossa. Käyttäjän määrittämät rajaviivat antavat nopean näkymän tutkimustuloksista. Voit käyttää vLogin valmiita raporttipohjia tai luoda omia raportteja tallennetusta mittausdatasta, mm. lämpötilan minimi-, maksimi- ja keskiarvot sekä laskennallinen keskilämpötila (Mean Kinetic Temperature). Voit siirtää datan myös helposti Exceliin .csv-tiedostona lisäanalyysia varten.
Alan luotettavimmat mittaukset
Pienet termistoreilla varustetut dataloggerit on helppo asettaa paikalleen, eivätkä ne häiritse muita toimintoja kartoituksen aikana. Aseta loggerit paikoilleen, käynnistä ohjelmisto ja aloita kartoitus. Dataloggerin sisäinen muisti, 10 vuoden paristot sekä stabiilit lämpötila- ja kosteusanturit tekevät loggerista helppokäyttöisen ja luotettavan. Aikaa vievän konfiguroinnin tai uudelleen kalibrointien sijaan voitkin keskittyä testitulosten analysointiin.
Tietojen jäljitettävyys ja luotettavuus
Validoidun kirjausketjun ansiosta kaikki kartoitusjärjestelmään tehdyt kirjaukset tallennetaan aukottomasti. Tiedot säilyvät turvallisesti ja niiden peukalointi on estetty. Tällä varmistetaan CFR 21 -säädöskokoelman osan 11 ja liitteen 11 vaatimusten noudattaminen. Parempaa tietoturvaa ja yksinkertaisempaa toimintaa varten vLog VL -ohjelmisto käyttää olemassa olevaa salasanavarmennustasi turvaominaisuuksien integroimiseksi kartoitustutkimuksiin.