Tuuliprojektin tieteellinen analyysi

Suorituskykyongelmien tunnistaminen ja ratkaisu mahdollisimman aikaisin auttaa maksimoimaan energiatuotannon, optimoimaan toimintaa ja muokkaamaan ennakoivasti taloudellisia ja kapasiteetin velvoitteita. Kun takeet suorituskyvystä eivät toteudu ja projekti on vaarassa epäonnistua, Vaisala voi suorittaa projektin täyden tieteellisen analyysin auttaakseen sinua tunnistamaan odotettua heikomman suoriutumisen tärkeimmät syyt.

Vaisalan oma tieteellinen analyysi käyttää kehittyneitä mallinnustekniikoita eristämään huonon suorituskyvyn systemaattiset lähteet. Menetelmämme mahdollistaa pitkän aikavälin vaihtelevuuden analyysin ja siihen kuuluu korkean resoluution kartoitus ja pyörrevanan mallinnus. Kaikki nämä tutkimukset kalibroidaan resurssien ja energiatuotannon tietojen mukaisesti epävarmuuksien minimoimiseksi ja energiatuotannon tarkkojen arvioiden antamiseksi. Vertaamalla mittausaikoina odotettua ja toteutunutta energiatuotantoa voimme eristää toisistaan resurssien vaihtelevuuden ongelmat ja muut tekijät, jotka huonontavat suorituskykyä.

+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Energiatuotannon maksimointi
Alimääräisen suorituskyvyn syiden ymmärtäminen mahdollistaa korjaavat toimenpiteet projektin energiatuotannon maksimoimiseksi.
Toiminnan optimointi
Alhaisen suorituskyvyn syiden ymmärtäminen mahdollistaa operatiivisten strategioiden tekemisen näiden vaikutusten vähentämiseksi.
Resurssien vaihteluiden ongelmien nopea eristäminen
Tuuliresurssien ongelmien erottaminen muista suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä säästää aikaa ja mahdollistaa haasteiden ratkaisemisen itsevarmalla ja tehokkaalla tavalla.

Ladattavat tiedostot