Tuulikartat ja GIS-kerrokset

Global Wind Map - Wind Maps and GIS Layers

Tuulikartat ja GIS-kerrokset

Ymmärrä tuuliresurssien levitys missä tahansa maailmassa, oli sitten kyseessä kokonainen maa tai sadan eekkerin tontti harjaviivalla. Käyttämällä tieteellisesti laskettuja tuuliresurssitietoja suoraan omissa sisäisissä työkaluissasi ja GIS-karttaohjelmistossa voit parantaa tuuliresurssien etsinnän tehokkuutta ja alkuvaiheen päätöksenteon laatua.

Tärkeimmät hyödyt

Tehokas tutkinta GIS-tietokerroksilla
Tuulen GIS-tietokerroksemme tarjoavat pääsyn kehittyneimpään maailmanlaajuiseen tuulitietokantaan ja voit käyttää tieteellisesti laskettuja tuuliresurssitietoja suoraan omassa GIS-karttaohjelmistossa ja sisäisissä suunnittelujärjestelmissä. Tämä mahdollistaa syväluotaavan analyysin, kuten alueiden tutkimisen, lajittelun, valinnan ja jopa projektin suunnittelun. GIS-kerroksiamme voidaan käyttää yhdistettynä tuuliresurssin yleiskuvan saamiseksi tai yhdessä kolmansien osapuolten kerrosten, kuten korkeuden, maankäytön, maaperän tyypin, pinnanmuotojen, liikenteen ja voimansiirron infrastruktuurin kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon monet sijaintiin vaikuttavat muuttujat. Tämän avulla voit tunnistaa lupaavat sijainnit nopeammin, saada paremman ymmärryksen portfolion jokaisen mahdollisen toimipisteen riskeistä ja merkitä ongelmalliset sijainnit prosessin alussa.
Korkean resoluution kartat räätälöityinä toimipisteellesi
Vaisalan mukautetut spatiaaliset kartat käyttävät uusimpia mesoskaalan numeerisia sääennustusmalleja ja ne voidaan toimittaa jopa ennen kuin paikan päältä on kerätty havaintoja. Analyysiin kuuluvat helposti tulkittavat vuosittaiset ja kuukausittaiset tuulen keskinopeuskartat. Tiedot on helppo integroida omiin sisäisiin järjestelmiin lisäanalyysiä varten. Spatiaalinen kartoitus voidaan suorittaa eri resoluutioilla 4,5 kilometristä muutamaan metriin riippuen asiakkaan tarpeista. Paikan päällä tehdyt havainnot voidaan myös integroida analyysiin tarkkuuden parantamiseksi.
Hyödynnä kehittyneimpiä tekniikoita
Mukautetut spatiaaliset karttamme ja tuulen GIS-tietokerroksen käyttävät hyväksi todistettuja uusimpia tekniikoita tuuliresurssitietojen toimittamiseksi missä tahansa päin maailmaa. GIS-tietokerrosten toimituksen nopeuttamista varten on kehitetty 5 km:n resoluution tietokanta laaja-alaisille tutkimuksille eri osa-valtioissa, maissa ja alueilla. Korkeamman resoluution kartat jopa 90 metrin erottelukyvyllä kehitetään projektisijaintikohtaisesti ja ne voidaan yhdistää muihin tietoihin, kuten energiatiheyteen ja/tai energiakapasiteettikerroinkartoitukseen tai aika-analyysiin.​