Tuulikartat ja GIS-kerrokset

Ymmärrä tuuliresurssien levitys missä tahansa maailmassa, oli sitten kyseessä kokonainen maa tai sadan eekkerin tontti harjaviivalla. Käyttämällä tieteellisesti laskettuja tuuliresurssitietoja suoraan omissa sisäisissä työkaluissasi ja GIS-karttaohjelmistossa voit parantaa tuuliresurssien etsinnän tehokkuutta ja alkuvaiheen päätöksenteon laatua.

Vaisala tarjoaa GIS-muotoiset tiedot tärkeistä tuulen muuttujista, kuten: tuulen nopeus, tuulen suunta, energiatiheys sekä Weibull-jakaumat k ja A. Nämä tiedot ovat saatavilla napakorkeuksilla 20, 50 ja 80 m.

Tuulitietojen GIS-kerrokset
GIS-tietokerros Vuoden keskiarvot Kuukauden keskiarvot Saatavilla oleva resoluutio
Tuulen nopeus X X 5 km
Tuulen suunta X 15 km
Energiatiheys X X 15 km
Weibull-jakaumat k ja A X 15 km

Useita toimitusmuotovaihtoehtoja

  • Arc ASCII -ruudukko
  • CSV-tiedostot
  • GeoTIFF-tiedostot
  • KMZ-tiedostot

Menetelmät

Olemme tuottaneet tietokantamme innovatiivisella numeerisella sääennustusmallinnuksella (NWP). Toisin kuin perinteiset mallit, joissa yksinkertaisesti interpoloidaan eri pisteistä saatuja tuulen nopeuksia, järjestelmämme simuloi koko ilmakehän ja maan pinnan vuorovaikutuksia luotettavamman ja tarkemman tuuli-ilmastotieteen tuottamiseksi. Tämä tekniikka havaitsee eri prosessit, jotka luovat tuulta – suihkuvirtausdynamiikasta pintatason prosesseihin ja kaiken siltä väliltä. Käyttämällä hyväksi todistettuja uusimpia menetelmiä, joita maailmanlaajuinen ilmatiede- ja tutkimusyhteisö parantaa jatkuvasti, Vaisala pystyy luomaan realistisia tuulimalleja ympäri maailman.

Maailmanlaajuisen tietokannan ominaisuuksia

  • Mesoskaalan 10 vuoden WRF-mallinnus (Weather Research and Forecasting)
  • Malli tarvitsee tuekseen korkealaatuiset syötteet NCAR-/NCEP-uudelleenanalyyseistä, jotka käyttävät aitoja havaintotietoja
  • Validoitu 4 000 NCEP-ADP-verkkoasemalla maailmanlaajuisesti
  • Validoinnin tulokset: Vaisalan toimittaman vuosittaisen tuulen nopeuden keskiarvon ja paikan päällä tehtyjen mittausten NCAR-/NCEP-uudelleenanalyysin välinen ero on alle 0,5 m/s 50 %:ssa havaintoasemista ja alle 1 m/s 78 %:ssa asemista. Kokonaispoikkeama on +0,05 m/s suhteutettuna NCEP-ADP-havaintoihin ja neliöllinen virhe (RMSE) on 0,93 m/s.

Menetelmät

Vaisalan spatiaalinen tuulikartoitus perustuu ilmatieteen uusimpiin tekniikoihin ja siihen kuuluu mesoskaalan numeerinen sääennustusmalli koko projektin alueella. Käytämme ensisijaisesti numeerista sääennustusmallia nimeltä WRF (Weather Research and Forecasting). Tätä mallia tuetaan laajasti ja maailmanlaajuinen ilmatiede- ja tutkimusyhteisö parantaa sitä jatkuvasti.

Spatiaalisia kartoitustarkoituksia varten WRF-mallia käytetään määritetyllä ilmasto-alueella. Tällä tavoin tuotetaan yhden kalenterivuoden tiedot, joissa on edustettuna jokainen yksittäinen päivä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Tällä menetelmällä saadaan tuulen nopeusarvot, jotka edustavat pitkäaikaisia olosuhteita säilyttäen samalla tuuliresurssien vuodenaikojen vaihtelut. Kun käytettävissä on havaintotietoja, Vaisala voi käyttää WRF-mallin havaintoja vastaavalla aikavälillä korjatun kartan luomiseksi mallitulkintaprosessilla (MOS), jolla poistetaan poikkeamat ja vähennetään neliöllistä virhettä (RMSE). WRF voidaan suorittaa vaakasuorilla resoluutioilla välillä 4,5 km – 500 m. Voimme myös skaalata tiedot vaakasuoraan resoluutioon 90 m tai paremmaksi mikroskaalan diagnoosimallilla nimeltä TVM.

Features
Vuosittaisen ja kuukausittaisen tuulen nopeuden kartat
CSV-tiedostot vuosittaisista ja kuukausittaisista tuulen nopeuksista kaikissa ruudukon sijainneissa
Mukautetut resoluutiovaihtoehdot välillä 4,5 km – 90 m (tai vielä tarkempi)
Tiedot voidaan antaa halutulta korkeudelta välillä 10 – 200 m
Saatavilla oleviin energiatiheyden kartoitusvaihtoehtoihin kuuluvat vuosittaisen ja kuukausittaisen energian keskitiheyden ja/tai energiakapasiteettikertoimen kartat ja CSV-tiedostot ruudukon kaikilta sijainneilta.
Kattava sijainnin analyysiraportti
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Tehokas tutkinta GIS-tietokerroksilla
Tuulen GIS-tietokerroksemme tarjoavat pääsyn kehittyneimpään maailmanlaajuiseen tuulitietokantaan ja voit käyttää tieteellisesti laskettuja tuuliresurssitietoja suoraan omassa GIS-karttaohjelmistossa ja sisäisissä suunnittelujärjestelmissä. Tämä mahdollistaa syväluotaavan analyysin, kuten alueiden tutkimisen, lajittelun, valinnan ja jopa projektin suunnittelun. GIS-kerroksiamme voidaan käyttää yhdistettynä tuuliresurssin yleiskuvan saamiseksi tai yhdessä kolmansien osapuolten kerrosten, kuten korkeuden, maankäytön, maaperän tyypin, pinnanmuotojen, liikenteen ja voimansiirron infrastruktuurin kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon monet sijaintiin vaikuttavat muuttujat. Tämän avulla voit tunnistaa lupaavat sijainnit nopeammin, saada paremman ymmärryksen portfolion jokaisen mahdollisen toimipisteen riskeistä ja merkitä ongelmalliset sijainnit prosessin alussa.
Korkean resoluution kartat räätälöityinä toimipisteellesi
Vaisalan mukautetut spatiaaliset kartat käyttävät uusimpia mesoskaalan numeerisia sääennustusmalleja ja ne voidaan toimittaa jopa ennen kuin paikan päältä on kerätty havaintoja. Analyysiin kuuluvat helposti tulkittavat vuosittaiset ja kuukausittaiset tuulen keskinopeuskartat. Tiedot on helppo integroida omiin sisäisiin järjestelmiin lisäanalyysiä varten. Spatiaalinen kartoitus voidaan suorittaa eri resoluutioilla 4,5 kilometristä muutamaan metriin riippuen asiakkaan tarpeista. Paikan päällä tehdyt havainnot voidaan myös integroida analyysiin tarkkuuden parantamiseksi.
Hyödynnä kehittyneimpiä tekniikoita
Mukautetut spatiaaliset karttamme ja tuulen GIS-tietokerroksen käyttävät hyväksi todistettuja uusimpia tekniikoita tuuliresurssitietojen toimittamiseksi missä tahansa päin maailmaa. GIS-tietokerrosten toimituksen nopeuttamista varten on kehitetty 5 km:n resoluution tietokanta laaja-alaisille tutkimuksille eri osa-valtioissa, maissa ja alueilla. Korkeamman resoluution kartat jopa 90 metrin erottelukyvyllä kehitetään projektisijaintikohtaisesti ja ne voidaan yhdistää muihin tietoihin, kuten energiatiheyteen ja/tai energiakapasiteettikerroinkartoitukseen tai aika-analyysiin.​

Ladattavat tiedostot