Tuulienergian ennustus

Hallinnoi tuuliprojekteja ja maksimoi energiatuotanto, paranna integraatiota, vähennä epätasapainon sanktioita ja käy energiakauppaa reaaliaikaisilla, seuraavan päivän ja muilla johdannaismarkkinoilla.

Katso myös – Alueellinen tuulienergian ennustus

Tuulivoiman ennustustyökalut

 • Energiaennuste seuraavalle tunnille
 • Energiaennuste seuraavalle päivälle
 • Energiaennuste seuraavalle viikolle
 • Ladattavat ennustetiedostot
 • Järjestelmän tilatyökalu

Sääennustustyökalut

 • Meteogrammit ilman lämpötilalle, sateelle ja tuulen nopeudelle navan korkeudella
 • Ladattavat ennustetiedostot

Varmennustyökalut

 • Tunti- ja päiväkohtaiset aikasarjavarmennukset
 • Tuntikohtainen horisonttiajan varmennus
 • Tuulen virheen histogrammi
 • Tuulen kumulatiivinen etu
 • Tuulen tehokäyrän varmennus
 • Tuulienergian viimeaikainen suorituskyky

Kelaustyökalu

 • Näet kuinka ennusteet kehittyvät ajan myötä vertaamalla nykyistä ennustetta aikaisempiin.

Valinnaiset ominaisuudet

 • Katkosten aikataulutuksen avulla Vaisala voi ottaa suunnitellut supistukset huomioon ennusteessa.
 • MOS-korjausta voidaan käyttää ennusteiden tarkkuuden parantamiseen ja poikkeamien vähentämiseen, jos käytettävissä on vähintään historialliset mittaustornien ja energiantuotannon tiedot.
 • Tuuliennusteeseesi voidaan lisätä vuodenaikojen tuulienergian ennusteet, jotka kohdistetaan tulevaisuuteen 12 kuukauden ajalle ja jotka perustuvat 40 vuoden sijaintikohtaiseen ilmastotieteeseen ja ennusteisiin.
 • Moniennustetyökalun avulla voit tarkastella kaikkien tuuliprojektiesi koostettuja ennusteita ja suorittaa skenaarioanalyysin kytkemällä halutut projektit ja alialueet päälle tai pois.
 • Saatavilla on myös API, jonka avulla ennustetiedot voidaan entistä nopeammin integroida sisäisiin analyysityökaluihin ja ohjelmointiin.

Toimitusmenetelmä

Ennustetyökalut toimitetaan asiakaskohtaisella käyttöliittymällä ja liittyvät tiedot ovat saatavilla useissa muodoissa (CSV, XML, XLS).

Menetelmät

Vaisala on sitoutunut käyttämään ennusteongelmien ratkaisussa kehittyneimpiä ja hyväksi todistettuja mallinnustekniikoita. Korkean resoluution ennustusjärjestelmämme koostuu kehittyneistä tilastollisista algoritmeista, mukautetuista mesoskaalan numeerisista sääennustusmalleista (NWP), itseoppivista koneälymalleista ja julkisesti saatavilla olevista sääennusteista, mukaan lukien USA:n National Weather Servicen tiedot sekä muiden maailmanlaajuisten sääennustuskeskusten tiedot. Mallimme käyttää myös projektisijaintiisi liittyviä ilmasto- ja maastotietoja käyttämällä päivän aikaisia vaihtelevuuden keskiarvoja kuukausittaisella aikaskaalalla. Myös projektisi reaaliaikaisia tietoja ja mittaustorneja sekä tuhansia pintasääasemia on mahdollista käyttää.

Asiakkaan vaatimukset

Vaisala tarvitsee tuulienergian ennusteiden toimittamista varten kaikki projektin metatiedot, kuten aikavyöhyke, projektin sijainti, turbiinien navan korkeus ja malli, nimeämiskäytännöt ja muut mittaustornien ja turbiinien tunnisteet.

Seuraavan tunnin ennusteiden tarkkuus vaatii tietojen integroimiseksi asiakkaalta ajantasaisia ja korkealaatuisia reaaliaikaisia havaintoja. Vaikka seuraavan tunnin ennusteita voidaan antaa ilman havaintoja, tämän ennusteen laatua voidaan parantaa huomattavasti reaaliaikaisilla tiedoilla, kuten projektin energiantuotanto, turbiinien käytettävyys ja mittaustornien antamat tuulen olosuhteet lähellä turbiinien napojen korkeutta. Reaaliaikaisten tietojen siirtoa varten Vaisala tekee kanssasi yhteistyötä automaattisen ja luotettavan tiedonsiirtomenetelmän laatimiseksi.

Features
Kehittynyt ennustusjärjestelmä edistyneellä ilmatieteellä ja tietojenkäsittelyllä
Mukautettava käyttöliittymä
Taattu saatavuus 24/7
Tietoturva. Voit ottaa helposti käyttöön ennustetietojen käyttölupajärjestelmän yksilöllisillä käyttäjänimillä ja salasanoilla eri ennustetyökaluille.
Kaikkea tiedonsiirtoa varten käytetään turvattua salasanalla suojattua verkkopalvelinta
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Tarkkuus
Saat käyttöön tarkat tunnin, päivän ja viikon päähän ulottuvat ennusteet Vaisalan tehokkaalla ennustusjärjestelmällä. Käytämme tarkoitukseen mukautettuja numeerisia sääennustusmalleja, neuraaliverkkoja, paikan päällä tapahtuvien havaintojen reaaliaikaisia tietosyötteitä, tuhansia reaaliaikaisia pintahavaintoja ja koneoppimista tarkimpien mahdollisten ennusteiden toimittamiseksi. Kehittyneiden varmennustyökalujen avulla näet ennusteidemme suorituskyvyn, riskien hallintatapahtumat ja voit käyttää valtavaa määrää historiallisia ennustetietoja.
Käytettävyys
Ennustetiedot toimitetaan mukautettavalla käyttöliittymällä, jossa on helposti tulkittavat tuulienergiatuotannon ja muiden ympäristön olosuhteiden grafiikat. Ladattavat energia- ja sääennustetiedot mahdollistavat helpon integraation omiin sisäisiin ohjelmistoihin ja aikataulutusjärjestelmään ja ne voidaan jopa toimittaa API:n kautta.
Asiakastukea sääasiantuntijoilta
Nykyajan kilpailuympäristössä meteorologitiimin palkkaus ja oman ennustusjärjestelmän kehittäminen ei ole useimmille yrityksille käytännöllinen ratkaisu. Tilausmallimme mahdollistaa erittäin korkean tarkkuuden kehittyneellä ennustusjärjestelmällä, jota talon asiakaslähtöinen sisäinen tieteilijätiimimme kehittää jatkuvasti.