Lämpökartoitus

Vaisala Thermal Mapping

Lämpökartoitus

Lämpökartoitus on tieteellisesti todistettu ajoneuvopohjainen kartoitustekniikka, jolla tunnistetaan ja mitataan tieverkoston lämpötilaeroja.

Tärkeimmät hyödyt

Mahdollisesti vaarallisten kohtien tunnistaminen.
Lämpökartoituksella määritetään pinnan lämpötilasuhteita kokonaisessa tieverkostossa ja havaitaan tien kohdat, jotka todennäköisesti jäätyvät ensin. Tämä ei välttämättä selviä vain sääasemia käyttämällä.
Mahdollistaa valikoivat jäänestostrategiat.
Lämpökartoituksella voidaan selvittää käsittelyä tarvitsevat alueet ja kohdentaa toimet niihin sekä saada tärkeitä tietoja reittioptimointia varten.
Tunnistaa tiesääasemien optimaalisen sijainnin ja lukumäärän.
Lämpökartoitus tunnistaa maantien osiot, joissa on verkostoa ja/tai ilmastoaluetta edustavat vakaat lämpöominaisuudet, ja se tunnistaa näin sääasemien optimaaliset sijainnit.
Laajentaa jääennusteen paikkakohtaisilta sääasemilta koko tieverkostoon.
Lämpökartat antavat tietoja maantien pintalämpötilojen suhteesta sääasemien välillä, sillä se mahdollistaa vähimmäislämpötilojen ekstrapoloinnin koko verkostossa.
Tarjoaa kvantitatiivisia viitetietoja.