24/7

käytettävyys

60

vuotta palveluita

+
100

ammattilaista palveluksessasi

+
45 000

huoltotoimitusta vuosittain

Katso video

Vaisalan kalibrointipalvelut pitävät mittalaitteesi tarkkuuden uuden veroisena

Kalibrointi on välttämätöntä kaikille mittalaitteille. Vaisalan kalibrointipalvelujen käyttäminen on nopea ja stressitön tapa huolehtia säännöllisestä kalibroinnista ja se tuo mukanaan myös monia muita hyötyjä. Emme ainoastaan kalibroi tuotteitanne vaan myös säädämme ne, testaamme niiden toiminnan ja puhdistamme ja vaihdamme kuluvat osat tarvittaessa.

Saat myös selkeän raportin "as-is"- ja "as-left"-arvoineen sekä sertifikaatin, joka takaa, että laitteesi tarkkuus ja jäljitettävyys vastaavat alan hyväksyttyjä standardeja. Lue myös Neljä syytä antaa valmistajan kalibroida mittalaitteesi -blogikirjoitus.

Calibration Care -palvelusopimus

Calibration Care ‑palvelusopimus sisältää suunnitellut kalibroinnit useiksi vuosiksi. Sopimus on taloudellisin ja helpoin tapa säilyttää Vaisalan mittalaitteiden tarkkuus vuodesta toiseen.

Care-asiakkaana saat monenlaisia hyötyjä alhaisista kalibrointikustannuksista nopeisiin palautuksiin:

 • Suunnitellut kalibroinnit useiden vuosien ajan
 • Läpinäkyvä hinnoittelu ilman hintamuutoksia
 • Maksuton toimitus Vaisalalle ja takaisin
 • Tilausten priorisoitu käsittely Vaisalan huollossa
 • Helppo palautus verkkoportaalin kautta

Vaisalan kalibrointipalvelut

Vaisalan palvelujen tärkeimmät ominaisuudet

Varmista datan pitkäaikainen luotettavuus

Tarkimmatkin mittalaitteet vaativat säännöllistä kalibrointia ja huoltoa jatkuvan mittaustarkkuuden takaamiseksi.

Kaikkiin mittalaitteisiin syntyy mittauspoikkeamaa ajan myötä – kyse on vain siitä, miten paljon ja miten nopeasti. Mittauspoikkeama voi aiheutua liasta ja kemikaaleista ilmassa tai pelkistä lämpötilamuutoksista. Säännöllinen kalibrointi suojaa asteittaiselta anturin ryöminnältä ja vahvistaa, että laitteet toimivat annettujen teknisten tietojen mukaan.

Oikean kalibrointilaboratorion ja palvelun toimittajan valitseminen voi olla yhtä tärkeää koko elinkaaren kestävän tarkkuuden ja luotettavuuden kannalta kuin itse laitteen valinta.

Korkean suorituskyvyn kalibrointilaboratoriomme perustettiin vuonna 1958. Olemme sen jälkeen parantaneet jatkuvasti tekniikkaamme, laitoksiamme ja kykyjämme, jotta voimme tarjota Vaisalalta odotettua laadukasta palvelua.

Tarpeitasi vastaavat kalibrointipalvelut

Koska mittauslaitteita käytetään monissa eri ympäristöissä, ihanteelliset kalibrointivälit ja -tavat eroavat. Ne perustuvat sovellukseen, tuotteen käyttöön ja yrityksen laatujärjestelmään.

Lisäksi valvontaviranomaiset edellyttävät monilla aloilla tiukkojen laatustandardien noudattamista sekä mittausten luotettavuuden osoittavan dokumentaation tarjoamista saataville.

Eri puolilla maailmaa sijaitsevat huoltokeskuksemme tarjoavat laajan määrän tarpeisiisi soveltuvia kalibrointipalveluita: tavallisen kalibroinnin, mukautetun kalibroinnin ja akkreditoidun kalibroinnin, jota valvovat maailman johtavat akkreditoijat.

Vaisalan kalibrointi sisältää

 • Kalibrointi Vaisalan ennalta valituissa pisteissä tai asiakkaan valitsemissa pisteissä instrumentin mittausalueella
 • Kuluvat osat
 • Instrumentin säätäminen
 • Toimintojen testaaminen
 • Huoltoraportti
 • Kalibrointitodistus
 • Jäljitettävyys alan tunnustettuihin standardeihin

Korjauspalvelut

Ammattikorjauspalvelumme auttaa sinua pidentämään Vaisalan laitteiden elinikää. Korjauspalvelu sisältää vianetsinnän, vikaantuneiden komponenttien korjauksen tai vaihdon sekä lopullisen testauksen tai standardikalibroinnin sen varmistamiseksi, että laitteesi toimii spesifikaatioiden mukaan. Mukautettu piste tai akkreditoitu kalibrointi voidaan myös sisällyttää lisämaksua vastaan.

Vaisalan korjauspalvelut suorittaa aina akkreditoitu ammattilainen. Kaikki mittaukset, varaosat ja toiminnalliset testit dokumentoidaan ja raportoidaan, ja Vaisala tarjoaa kuuden kuukauden takuun työlle.

Täältä löydät

 • Sovelluskuvaukset
 • Esitteet
 • Sertifikaatit
 • Kalibroinnin käyttöehdot
 • Premium- ja Calibration Care -huoltosopimukset
 • Tekniset huomautukset

UKK: Akkreditointi vai sertifiointi?

Seitsemän usein esitettyä kysymystä akkreditoinnista

1. Mitä laboratorion akkreditointi tarkoittaa?

Akkreditointi on ulkopuolisen virallisen tahon antama muodollinen tunnustus laboratorion pätevyydestä toimia määriteltyjen standardien mukaisesti, sekä suorittaa tiettyjä tehtäviä, joiden on määritelty kuuluvan akkreditoinnin piiriin. Akkreditointiprosessissa arvioidaan laboratorion hallinta- ja laatujärjestelmiä sekä laboratorion teknistä pätevyyttä suorittaa määriteltyjä tehtäviä.

Tärkein kalibrointi- ja testauslaboratorioiden akkreditoinnissa maailmanlaajuisesti käytettävä standardi on ISO/IEC 17025: Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset.

2. Miten akkreditointi eroaa sertifioinnista?

Akkreditointi ja sertifiointi ovat eri asioita, vaikka ne molemmat liittyvät laadunhallintajärjestelmiin ja niitä saatetaan joskus käyttää toistensa synonyymeinä. Akkreditointi tarkoittaa ulkopuolisen virallisen tahon antamaa muodollista tunnustusta siitä, että laboratorio käyttää riittävää laadunhallintajärjestelmää ja voi suorittaa akkreditoinnin laajuuteen kuuluvia tehtäviä asianmukaisella tavalla.

Sertifiointi on ulkopuolisen tahon myöntämä kirjallinen todistus siitä, että tuote, hallintajärjestelmä tai henkilöstö täyttää tietyt vaatimukset.

3. Mitä akkreditointielimet ovat?

Maailmanlaajuisesti toimii monia eri tahoja, kuten NIST, UKAS ja FINAS, jotka tarjoavat akkreditointipalveluja. Yleensä akkreditointielimet ovat solmineet monenkeskeisiä tunnustamissopimuksia. Vaihtoehtoisesti ne osallistuvat monikansallisten organisaatioiden, kuten International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), International Accreditation Forum Inc. (IAF) tai Eurooppalaisten akkreditointielinten yhteistyöjärjestö (EA), koordinoimiin tunnustamisjärjestelyihin. Akkreditoidut laboratoriot voivat käyttää näitä järjestelyjä vähentääkseen tarvetta saada akkreditointi useissa maissa sekä saadakseen loppukäyttäjä hyväksymään palvelut minkä tahansa näiden tunnustettujen organisaatioiden akkreditoimana.

4. Miten akkreditointi hankitaan ja miten sitä ylläpidetään?

Akkreditointi voidaan myöntää, kun arvioija tai arviointiryhmä on auditoinut laboratorion laatu- ja hallintajärjestelmät. Arvioijat ovat tyypillisesti kalibrointialan asiantuntijoita tai kansallisten laboratorioiden edustajia. He tarkastavat lisäksi laboratorion teknisen pätevyyden suorittaa akkreditoinnin laajuuteen kuuluvia mittauksia.

Akkreditoinnin ylläpito edellyttää laboratorion säännöllistä uudelleenarviointia, jossa akkreditointielin tarkastaa laboratorion vaatimustenmukaisuuden ja toiminnan tason jatkuvuuden.

5. Miten jäljitettävä kalibrointi eroaa akkreditoidusta kalibroinnista?

Jäljitettävyys tarkoittaa, että mittaustuloksia voidaan vertailla katkeamattomassa ketjussa joko kansallisiin tai kansainvälisiin referensseihin. Akkreditointi tarkoittaa, että akkreditointielin on hyväksynyt kalibrointipalvelun tarjoajan toiminnan. Akkreditoitavan laboratorion täytyy osoittaa mittaustensa jäljitettävyys ja epävarmuus suhteessa kansalliseen tai kansainväliseen standardiin.

6. Milloin akkreditoitua kalibrointia tarvitaan?

Akkreditoitua kalibrointia tarvitaan tyypillisesti silloin, kun edellytetään muodollista kolmannen osapuolen tunnustusta, esimerkiksi kun laitteita käytetään referenssistandardeina tai kun niiden täytyy täyttää viranomaisten asettamat vaatimukset.

Akkreditointi antaa asiakkaalle takuun palvelun laadusta, sillä se on ulkopuolisen arviointielimen myöntämä tunnustus laboratorion teknisestä pätevyydestä. Akkreditoidun kalibroinnin käyttäminen vähentää kustannuksia ja aikaa laadun ja teknisen osaamisen vakuuttamiseksi palveluntarjoajalle.

7. Kuka tarjoaa akkreditoituja kalibrointipalveluita?

Akkreditoituja laboratorioita on eri puolilla maailmaa. Vaisalalla on neljä akkreditoitua laboratoriota mittalaitteiden kalibrointeihin. Tärkeimmät kansainväliset akkreditointiorganisaatiot ovat tunnustaneet laboratorioidemme pätevyyden.

Palvelemme asiakkaitamme eri puolilla maailmaa seuraavissa toimipaikoissamme:

 • Helsinki, Suomi (FINAS)
 • Tokio, Japani (JCSS)
 • Boston, Yhdysvallat (A2LA)
 • Peking, Kiina (CNAS)