Tuulienergian due diligence -palvelut

Vaisalan  due diligence -palvelut toimittavat tarkat energia-arviot tukemaan tuottavia tuulivoiman projektisijoituksia.

Vaisalan tuulienergian due diligence -palvelut ottavat huomioon kaikki tekijät, jotka vaikuttavat ehdotetun sijainnin tuotantoon, jotta saadaan täysi ymmärrys projektin resurssiriskeistä sen elinkaaren aikana. Yhdistämällä kehittyneen numeerisen sääennustuksen ja koneoppimistekniikat tutkimme pitkän aikavälin tuuliresursseja, sijainnin maastoa, paikan päältä saatuja tietoja ja turbiinien asettelua. Lopullinen raportti sisältää nettotuotantoarviot, joihin sinä ja rahoittaja voivat luottaa.

Tässä analyysissä projektisijaintia tarkastellaan syväluotaavasti rakennusta edeltävien due diligence -toimien suorittamista varten. Tähän kuuluu vierailu sijainnissa sekä sitä koskeva kattava selvitys. Vaisala mukauttaa jokaisen raportin asiakkaan vaatimuksiin, mutta luo yleensä 40 vuoden tietokannan tuntikohtaisista tiedoista jokaiselle projektin turbiinisijainnille käyttämällä kehittynyttä numeerista sääennustusmallia. Vaisala suorittaa asiakkaan havaintotiedoille laadunvalvonnan ja käyttää niitä mallin tilastolliseen korjaukseen poikkeamien ja virheiden vähentämiseksi.

Jälkivirtausten häviöt lasketaan käyttämällä ajan mukaan muuttuvaa jälkivirtausmalliamme ja se integroidaan analyysiin muiden projektin suorituskykyyn vaikuttavien sijaintikohtaisten häviötekijöiden kanssa. Lopulliseen analyysiin kuuluu täysi tuuliresurssien arvioinnin epävarmuusanalyysi ja ylitysarvojen nettotodennäköisyydet.

Analyysi toimitetaan PDF-muotoisena raporttina ja tiedostot helposti integroitavassa CSV-muodossa.

Menetelmät

Tuulienergian due diligence -raportit tuottaa Vaisala 3TIER Services käyttämällä numeerista sääennustusmallia, joka yhdistää paikan päällä tehdyt havainnot mesoskaalan ja mikroskaalan sääsimulaatiomalleihin. Käytämme ensisijaisesti numeerista sääennustusmallia nimeltä WRF (Weather Research and Forecasting). Tämä malli on hyvin tuettu ja maailmanlaajuinen ilmakehätiede- ja tutkimusyhteisö parantaa sitä jatkuvasti. Itse kehittämämme mikroskaalan malli, TVM, mahdollistaa pienen mittakaavan maaston, karkeuden ja estovaikutusten laskennan hyvin suurella resoluutiolla ilman WRF:n korkeita laskentatehovaatimuksia. Tämän mallinnuksen tuotos on neliulotteinen tietokanta mallinnetusta historiallisesta säästä jokaisessa mittaustorni- ja tuuliturbiinisijainnissa.

Mallin tuotos kalibroidaan tilastollisesti käyttämällä laatutarkkailtuja mittaustorneista paikan päältä saatuja havaintoja ja mallitulkintamenetelmää (MOS). Tätä tekniikkaa käytetään, kun on suoritettu mittaustornien havaintojen yksityiskohtaisen laadunvalvonta-analyysi, jossa käytetään sijainnissa vierailun aikana kerättyjä tietoja. MOS käyttää sitten multilineaarisia regressioyhtälöitä poikkeamien poistamiseen ja raakamallin syötteen vaihtelun säätämiseen. Jokaisen mittaustornin MOS-yhtälö kalibroidaan havaintojakson aikana ja otetaan käyttöön koko numeerisesta sääennustuksesta saadun tietokannan aikajaksolle.

MOS-korjattuja pitkän aikavälin tuulen nopeustietoja ja valmistajan määrittämää tehokäyrää käytetään pitkän aikavälin tehon aikasarjan laskemiseksi jokaiselle turbiinisijainnille. Sijaintikohtaiset menetyskertoimet otetaan sitten mukaan laskuihin nettoenergia-arvojen luomiseksi. Lopuksi ylitysarvojen nettotodennäköisyydet lasketaan perustuen sijaintikohtaiseen epävarmuusanalyysiin.

Asiakkaan vaatimukset

Jotta analyysi voidaan suorittaa, asiakkaan tulee toimittaa kaikki saatavilla olevat mittaustornien havainnot ja projektialueen rajat. Jos turbiinien asettelu on määritetty, asettelun tekniset tiedot tulee myös toimittaa.​

 

 

Features
Sijaintikohtaiset brutto-, netto- ja epävarmuusanalyysit
Syväluotaava tuuliresurssin tutkinta
Vierailu sijainnissa ja mittaustorneista kerättyjen aikasarjatietojen laadunvalvonta-analyysi
Turbiinikohtaiset pitkän aikavälin nettoenergia-arvot
Ylitystaulukoiden nettotodennäköisyys
Kaikki ominaisuudet mukautetaan projektiisi ja rahoittajan vaatimuksiin
Valinnaisiin ominaisuuksiin kuuluvat turbiinien sijoittelun optimointi, useiden turbiinimallien arviot ja arvioitujen nettoarvojen validointi verrattuna tuotantoarvoihin
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Käytä luotettavia due diligence -raportteja projektien rahoittamisessa
Vaisalan due diligence -raportteja on käytetty rahoituksen haussa yhteensä yli 30 GW:lle energiaprojekteja. Menetelmissämme käytetään tasapainoisesti ilmatieteen innovaatioita ja jatkuvaa validointia tarkkojen ja johdonmukaisten tulosten toimittamiseksi.
Hyödynnä ilmatiedeosaamistamme ja supertietokoneinfrastruktuuria
Vaisalan asiantuntijat olivat edelläkävijöitä numeerisen sääennustuksen käytössä tuuliresurssien arvioinnissa ja he kehittävät menetelmiä edelleen. Yli 15 %:lla henkilöstöstämme on tohtorin tutkinto ja he työskentelevät suoraan asiakkaiden kanssa päivittäin. Kokenut tiimimme on toimittanut yli 1 000 tuulienergian arviota ja sen käytössä on suurin kaupallinen supertietokonekeskus, joka on tarkoitettu uusiutuvan energian analyyseihin ja toimintoihin.
Strategiset investoinnit lisämittauksiin ja -arviointeihin
Oman riskienalennusviitekehyksemme avulla voit arvioida mittausten ja resurssiarvioiden tehokkuutta ja sitä voidaan käyttää kehityskustannusten minimoimiseen samalla, kun projektin riskit pysyvät hallinnassa.