Vesialtaiden virtausennustus

Vähennä tulvimisen riskejä ja hallitse vesivoimalaitosta tehokkaasti säännöllisesti päivittyvillä korkean resoluution 7 päivän ennusteilla.

Syötteet

 • Toimipistekohtaiset meteorologiset havainnot
 • Toimipistekohtaiset virtaushavainnot
 • Kolmansien osapuolten toimipisteen ulkopuoliset havainnot (lämpötila, sade, virtaus, lumen syvyys)

Ennusteen osat

 • Isännöity asiakaskohtainen ennusteverkkosivu
 • Paikalliset ja alueelliset sään ja virtauksen havainnot ja ennusteet
 • Mukautetut tietotiedostot (XLS, CSV, XML jne.)
 • Havaitut lumiolosuhteet
 • Kuukausittainen ennusteiden vahvistusraportti (PDF-asiakirja)
 • Neljä päivittäistä ennusteen päivitystä, tulvaolosuhteissa kerran tunnissa*
 • Tuntikohtaiset virtausten ennusteet jopa 168 tunnille

Menetelmät ja teknologia

 • Mukautettu numeerinen sääennustusmalli (NWP)
 • Korkean resoluution mukautettu hydrologiamalli
 • Deterministiset ennusteet epävarmuusarvioilla

Tuotteen ominaisuudet

 • Toimitusmenetelmä: Nopeat, luotettavat ja käyttäjäystävälliset ennusteet isännöidään turvallisella asiakaskohtaisella verkkosivulla. Tähän kuuluu vallitsevaa säätä, lumipeitettä ja virtauksen olosuhteita käsitteleviä graafeja, taulukoita ja tiedostoja sekä virtauksen ennusteet.
 • Jatkuva vahvistus: Vaisala näyttää ennusteet verrattuna toteutuneisiin meteorologisiin ja virtauksen olosuhteisiin viimeisen 31 päivän aikana ja toimittaa aina kuukauden lopussa vahvistusraportin.
 • Erinomainen asiakaspalvelu: Vaisalan hydrotieteilijöillä ja asiakaspalvelijoilla on vuosien kokemus operatiivisista hydroennusteista ja he ovat sitoutuneet toimittamaan parhaan ja mukautetuimman saatavilla olevan asiakaskokemuksen.

Lisätietoja menetelmistä

Vaisala käyttää fysiikkaan perustuvia täysin hajautettuja mallinnustekniikoita lyhyen aikavälin ennusteen tuottamiseksi.

Ennusteen meteorologiset syötteet luodaan käyttämällä mesoskaalan numeerista sääennustusmallia (NWP), jolla skaalataan NOAA:n NCEP-tietojen ja GFS-tietojen maailmanlaajuiset meteorologiset ennusteet. Euroopan ECMWF-tietoihin perustuvat ennusteet voidaan myös ottaa käyttöön.

Vaisalan hydrologinen malli simuloi pinnan vesitasapainoa (mukaan lukien lumipeite ja maaperän kosteus) ja kääntää sääennustesyötteet virtauksen ennustetuotoksiksi. Hydrologinen malli kalibroidaan tunnin tai alle päivän ajanjaksot kattavia virtausarvoja varten ja siinä yleensä käytetään julkisesti saatavilla olevia meteorologisia tietoja sekä valinnaisesti asiakkaan antamia tietoja arvioimaan vesistön olosuhteita ennusteen ajalla.

Asiakkaan vaatimukset

Asiakkaan tietosyötteet ovat suotavia, mutta eivät pakollisia. Paikalliset sään ja virtauksen tiedot parantavat huomattavasti ennusteiden laatua. Jos näitä ei ole saatavilla, Vaisala yrittää paikantaa julkisesti saatavilla olevia tietoja ennusteiden tarpeisiin.

* Hydrologisten ennusteiden kanssa toimitetaan useiden vesistössä ja sitä lähellä olevien sijaintien sade-, lämpötila-, tuuli- ja säteilyennusteet.

+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Tulvien esto
Mukautetut sään ja virtauksen ennustusmallimme yhdistettynä nopeaan ja luotettavaan verkkopohjaiseen ennusteiden toimitusjärjestelmään mahdollistavat ennakkovaroitukset, jotka soveltuvat tulvatapahtumien hallintaan altaan tyhjennyksellä energiantuotantoa varten läikkymisen sijasta.
Parempi päivittäinen veden hallinta, pohjakuormituksen projektiot ja huollon suunnittelu
Veden ja energian suunnittelemisen mahdollistavilla tiedoilla vesialtaiden virtausennustus antaa käyttäjille avaimet välttyä kalliilta ja vaarallisilta läikkymiltä ja estää kuivan kauden vajeita. Ennuste mahdollistaa myös jokia käyttäville voimaloille varoitukset virtauksen muutoksista, jotka voivat häiritä energiatuotantoa. Operaattorit saavat aikaa vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöönottoon.
Tarkat, ajantasaiset ja mukautetut ennusteet päätöksenteon tueksi
Vesialtaiden virtausennustus mahdollistaa ennusteen seitsemän päivän päähän. Se päivittyy neljästi päivässä ja tulvien aikana joka tunti. Tämä Vaisala 3TIER Servicesin toimittama ennuste käyttää hyväksi todistettuja vesialueellesi mukautettua mesoskaalan ilmakehämallinnusta​ ja korkean resoluution hajautettua hydrologista mallia, joka simuloi pintaveden vesitasapainoa virtauksen määrittämiseksi.

Ladattavat tiedostot