Tuulienergian suorituskykysuunnittelu

Tuulienergian suorituskykysuunnittelu auttaa asettamaan tuulienergian nykyisen ja tulevan suorituskyvyn asiayhteyteen, jotta voit ymmärtää vaihtelevuuden riskit ja seuraukset suunnitelluille tai olemassa oleville projekteillesi. Vaisala 3TIER Services mahdollistaa laitteistosi optimoinnin ja monipuolistamisen. Neljästi vuodessa annettavat ennusteet auttavat pitkän aikavälin suojautumisten ja kapasiteetin siirtojen suunnitteluun.

Toimitusmenetelmä

Tämä tuote toimitetaan PDF-raportteina, GIS-muotoisina karttoina ja tiedostoina turvatun FTP-yhteyden kautta.

Menetelmät

Suunnittelupalveluiden meteorologiset tiedot saadaan Vaisala3TIER Servicesin jatkuvasti päivittyvien NWP-pohjaisten tietokantojen kautta. Viime aikojen häiriö- ja todennäköisyyskarttoja verrataan pitkän aikavälin keskiolosuhteisiin ajalta 1969–2008.

Historiallisia energiatuotantotietoja ja mittaustornien havaintoja käytetään mallin simulaatioiden korjaamiseen käyttämällä mallitulkinnaksi kutsuttua menetelmää (MOS). Tällä menetelmällä vähennetään huomattavasti virheitä ja poikkeamia sekä parannetaan analyysin varmuutta. Vaisalan oma MOS-tekniikka on todettu tarkaksi sekä sisäisissä että riippumattomissa validointitutkimuksissa.

Features
Pitkän aikavälin perspektiivi. Kaikki analyysi perustuu 30+ vuoden ilmastotieteeseen, jonka avulla normaalit olosuhteet ja pitkän ajan muutokset voidaan mallintaa pidemmällä aikavälillä.
Enemmän kontekstia. Vaisalan tutkija laatii kaikki mukaan kuuluvat raportit ja sitoutuu tutkimaan viimeaikaisia ja ennustettuja olosuhteita, jotka vaikuttavat portfolioosi.
Tietoturva. Kaikkien asiakkaan Vaisalalle toimittamien tietojen siirtämiseen käytetään salasanasuojattua verkkopalvelinta ja suojattua siirtoprotokollaa. Kaikki mallinnetut tiedot siirretään takaisin asiakkaalle samalla menetelmällä.
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Normaalien muutosten ja ilmaston häiriöiden nopea erottaminen
Normaalin vaihtelevuuden ja ilmaston toistuvien häiriöiden ymmärtämiseen tarvitaan 10-15 vuotta ilmastotieteellistä tutkimusta. Siksi Vaisala 3TIER Servicesillä on 30+ vuotta toimipistekohtaisia tilastollisesti korjattuja tietoja, jotka mahdollistavat pitkän aikavälin kontekstin luomisen. Tämän avulla voidaan erottaa toisistaan normaalit sykliset muutokset ja epätavalliset ilmaston häiriöt, jotka vaikuttavat tuulivoiman tuotantoon.
Portfolioosi mukautetut raportit
Vuosineljäsraporttimme käsittelee ilmaston ja sään kuvioita, jotka ovat vaikuttaneet projekteihisi kolmen viime kuun aikana. Raportissa on myös toimipistekohtaisia tietoja, joiden avulla voidaan verrata vuosineljännestä pitkän aikavälin keskiarvoon. Mukaan kuuluvat GIS-muotoiset häiriökartat, joista näkyy, missä tuulen nopeudet olivat suurempia tai pienempiä kuin 30+ vuoden keskiarvo sekä häiriöiden tiheys ja ylityksen todennäköisyys. Vaisala toimittaa myös aikasarjatiedot kaikkiin projektisijainteihisi.
Suunnittele häiriöiden varalle neljännesvuosittaisilla ennusteilla.
Vaisala 3TIER Services toimittaa edellisen vuosineljänneksen yksityiskohtaisen raportin lisäksi kolmen kuukauden ennusteen vallitsevien olosuhteiden ja ilmaston trendien pohjalta. Tämän ennusteen avulla voit suunnitella häiriöiden varalle etukäteen ja suorittaa integroidun resurssianalyysin. 12 kuukauden näkymät voidaan myös toimittaa pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot