Vaisala Route Optimization

Reittioptimointi

Reittioptimointi on tarkoitukseen suunniteltu konsultointipalvelu, jonka erikoisuus on talvikunnossapitoreittien kehittäminen resurssien optimointia ja parhaiden käytäntöjen noudattamista varten.

Vaisalan reittioptimointi on tarkoitukseen suunniteltu, puolueeton ja kattava talvikunnossapidon konsultointipalvelu. Sen erikoisuus on talvikunnossapitoreittien kehittäminen erilaisiin tavoitteisiin, kuten kustannusten alentamiseen, valikoiviin hoitosuunnitelmiin ja resurssien kohdentamiseen.

Reittioptimointipalvelu voidaan helposti määrittää asiakkaan vaatimuksiin. Palvelu kattaa ennakoivat (jäänesto) ja reaktiiviset menetelmät (jäänpoisto) sekä esikastelevat ja kuivat levitysmenetelmät.

Vaisalan reittioptimointitiimillä on yli vuosikymmenen kokemus jäänesto-, jäänpoisto ja aurausreittien suunnittelusta Britanniassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Sopimusprosessissa käytetään kehittyneitä ohjelmistotyökaluja, mutta kokemuksen perusteella onnistuneiden reittien suunnittelu on kaksisuuntainen prosessi, johon tarvitaan joustavia ja taitavia osaajia, jotka antavat henkilökohtaista konsultointia ja neuvoja. Vaisalan reittioptimointipalvelu tarjoaa talon sisäisen kattavan osaamisen, johon kuuluu tieinsinöörejä, GIS-osaajia, ammattimeteorologeja ja ajoneuvo-osaajia.

Reittioptimointitiimi voi toimia yhdessä palveluntarjoajan kanssa varmistamaan, että uudet reitit täyttävät kaikki lailliset ohjeet sekä muut tavoitteet tai vertailutasot. Säännöllisten palautekierrosten avulla asianosaisilla on tilaisuus osallistua suunnitteluun, millä varmistetaan, että lopulliset reitit ovat toimivia ja hyväksyttäviä.

Reittioptimointiprojektin alkuvaiheisiin kuuluu tyypillisesti asiakkaan nykyisen toiminnan arviointi, jotta nähdään millaisilla toimenpiteillä saadaan parhaat säästömahdollisuudet. Reittien suunnittelu alkaa tyypillisesti arvioinnin valmistuttua. Tämä arvio voidaan myös tilata erikseen, jos halutaan itsenäinen konsulttiraportti nykyisistä palvelutasoista. Tämä on erinomainen tapa arvioida olemassa olevia hoitomenetelmiä ja sitä voidaan käyttää kehittämisen perustana jäsennetylle sarjalle suosituksia ja toimenpiteitä tulevaisuuden varalle.

Konsultointipalvelu

Talvikunnossapidon muuttuvassa maailmassa palveluntarjoajilta odotetaan jatkuvasti palvelutason parannuksia, vaikka budjettia ei kasvatettaisi. Lainsäädännön muutokset lisäävät myös palveluntarjoajan haasteita, mikä edelleen hankaloittaa resursointia. Vaikka viranomaisten odotetaan käyttävän resurssinsa mahdollisimman tehokkaasti ja noudattavan parhaan vastineen rahalle saamisen periaatetta, selkeiden suorituskykyindikaattoreiden puute voi usein vaikeuttaa nykyisen palvelutason arviointia ja vertailua parhaina pidettyihin käytäntöihin.

Vaisalan huippuluokan talvikunnossapidon osaaminen merkitsee, että sillä on erityinen mahdollisuus tarjota asiakkaille laajamittaisen maailmanlaajuisen kokemuksensa edut, vaikka tehokkaita suorituskykyindikaattoreita ei olisi.

Tyypillinen konsultointiarvio kattaa esimerkiksi verkon kattavuuden, lähistöllä olevien viranomaisten vaatimusten täyttämisen, käsittelymateriaalit ja varastoinnin, hoidon kriteerit, varikkojen ja kaluston arvion, kalibrointikysymykset, jäätilanteen ennustusjärjestelmän tehokkuuden, reittioptimoinnin mahdollistamat säästöt ja muut asiakkaan pyynnöt. Kaikki arviot pohjautuvat jäsennettyyn suositusten joukkoon, joka on suunniteltu lisäämään talvikunnossapidon arvoa ja mahdollistamaan säästöjä lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Yhä useampi viranomainen pyytää Vaisalalta apua nykyisen palvelutason arviointiin ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen paikallisiin olosuhteisiin tavoitteenaan talvikunnossapidon parhaiden käytäntöjen toteuttaminen. Vaisalan konsulttiarvio antaa asianosaisille mielenrauhaa siitä, että toimitettavat palvelut käyttävät resursseja parhaalla mahdollisella tavalla ja heille kerrotaan menetelmistä, joilla tämä standardi voidaan saavuttaa.

Ominaisuudet
Vaisalan reittioptimointipalvelu voidaan ottaa käyttöön itsenäisenä projektina tai täysin integroituna muihin Vaisalan tuotteisiin ja palveluihin.
Lämpökartoitustiedot voidaan integroida reittisuunnitteluprosessiin. Lämpökäsittelyreitit suunnitellaan suhteessa verkoston lämpimämpiin ja kylmempiin alueisiin, mikä mahdollistaa reittikohtaisen päätöksenteon valikoivalle käsittelylle rajatapausöinä, jolloin lämpötilojen ennustetaan laskevan nollan tienoille.
Reittioptimointi pyrkii aina maksimoimaan olemassa olevien (tai ehdotettujen) resurssien käytön, mikä tavallisesti johtaa reittien lukumäärän vähentämiseen palvelutason heikentymättä (tavallinen reittivähennys on noin 10-20 % verkoston tyypin ja koon sekä projektin tavoitteiden mukaan).
GIS-toimitukset Reittikarttoja voidaan tuottaa painettuna tai elektronisissa kuvamuodoissa. Reittikartat luodaan GIS-ympäristössä, jossa yksittäiset reittikerrokset georeferoidaan ja voidaan tarvittaessa viedä GIS-alustoihin.
Reittioptimointia voi käyttää kaikissa verkostotyypeissä (kaupunki, maaseutu ja lineaarinen) ja -kokoluokissa. Tähän asti pienin sopimus käsitti kolme reittiä 130 kilometrin verkostossa ja suurin 297 reittiä 9 450 kilometrin verkostossa.
Reittioptimointia voidaan soveltaa suhteessa verkoston, varastojen ja kaluston muutoksiin ja muuttuviin rajoituksiin (käsittelyvälit ja -ajat).
Reittioptimoinnilla voidaan selvittää optimaaliset käsittelyjärjestelmät ja ajoneuvokapasiteetit ennen uusien resurssien hankintaa.
On mahdollista suunnitella myös modulaarisia reittejä, jotka kattavat useita käsittelyskenaarioita.
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Säästä rahaa hoitamalla sama verkko vähemmillä reiteillä
Optimaalisten hoitoreittien suunnittelulla reittien määrää voidaan yleensä vähentää vaarantamatta olemassa olevaa palvelutasoa (tyypillinen reittien vähennys on 10-20 % riippuen verkon tyypistä ja koosta sekä projektin tavoitteista). Vaisalan itsenäinen nykyisten toimintatapojen tarkastus voi myös usein paljastaa muita talvikunnossapidon alueita, joissa voidaan saada säästöjä.
Auttaa suojaamaan oikeustoimia vastaan
Kattavalla reittioptimoinnilla palveluntarjoaja voi näyttää sitoumuksensa talvikunnossapitoon ja että resurssit halutaan ottaa mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Vaisalan reittioptimoinnin käyttö nähtäisiin vahvana sitoumuksena parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon ja siitä voi olla merkittävää hyötyä, jos palveluntarjoajan toimintaa kyseenalaistettaisiin.
Vähäisemmät ympäristövaikutukset
Rajatapausöinä valikoitu suolaus lämpöreitityksen perusteella voi tuottaa sekä rahallisia että ympäristöllisiä etuja, jos vain osa kunnossapidettävästä verkostosta tarvitsee käsittelyä. Nykyisten hoitomenetelmien itsenäinen arvio voi myös paljastaa mahdollisia parannuskohteita esimerkiksi hoitotiheydessä ja varastoissa, mikä voi alentaa käsittelymateriaalien käyttötarvetta.
Toimintakriteerien muutos
Suorituskyvyn kriteerit, kuten hoitovälit, hoitoajat ja reittien tehokkuudet, voivat usein muuttua ulkoisten poliittisten seikkojen vuoksi. Reittioptimoinnilla varmistetaan, että käsittelyhoitovastaavat palveluntarjoajalle asetettuja ulkoisia vaatimuksia.
Resurssien muutos ja rationalisointi
Reittioptimointi varmistaa, että kunnossapidettävän verkoston muutokset, muuttuvat varastosijainnit tai kaluston määrän ja kapasiteetin muutokset otetaan huomioon. Jatkuvilla reittioptimointisopimuksilla voidaan huolehtia vuosittaisista reittimuutoksista, jotka johtuvat esimerkiksi pitkäaikaisista tietyömaista tai rakennusprojekteista ja ajoneuvohankinnasta.
Jatkuvuuden suunnittelu
Hoitoreittien ohjaus ja muutokset ovat usein yhden henkilön tai pienen ryhmän vastuulla. Yhä dynaamisemmassa työympäristössä on tärkeää varmistaa, ettei yhden tai kaikkien yksilöiden menetys vaikuta tarjottavan palvelun tasoon. Puolueeton reittioptimointikäytäntö voi auttaa varmistamaan, että tämä vaikutus on minimaalinen.

Ladattavat tiedostot