Reittioptimointi

Vaisala Route Optimization

Reittioptimointi

Reittioptimointi on tarkoitukseen suunniteltu konsultointipalvelu, jonka erikoisuus on talvikunnossapitoreittien kehittäminen resurssien optimointia ja parhaiden käytäntöjen noudattamista varten.

Tärkeimmät hyödyt

Säästä rahaa hoitamalla sama verkko vähemmillä reiteillä
Optimaalisten hoitoreittien suunnittelulla reittien määrää voidaan yleensä vähentää vaarantamatta olemassa olevaa palvelutasoa (tyypillinen reittien vähennys on 10-20 % riippuen verkon tyypistä ja koosta sekä projektin tavoitteista). Vaisalan itsenäinen nykyisten toimintatapojen tarkastus voi myös usein paljastaa muita talvikunnossapidon alueita, joissa voidaan saada säästöjä.
Auttaa suojaamaan oikeustoimia vastaan
Kattavalla reittioptimoinnilla palveluntarjoaja voi näyttää sitoumuksensa talvikunnossapitoon ja että resurssit halutaan ottaa mahdollisimman tehokkaasti käyttöön. Vaisalan reittioptimoinnin käyttö nähtäisiin vahvana sitoumuksena parhaiden käytäntöjen käyttöönottoon ja siitä voi olla merkittävää hyötyä, jos palveluntarjoajan toimintaa kyseenalaistettaisiin.
Vähäisemmät ympäristövaikutukset
Rajatapausöinä valikoitu suolaus lämpöreitityksen perusteella voi tuottaa sekä rahallisia että ympäristöllisiä etuja, jos vain osa kunnossapidettävästä verkostosta tarvitsee käsittelyä. Nykyisten hoitomenetelmien itsenäinen arvio voi myös paljastaa mahdollisia parannuskohteita esimerkiksi hoitotiheydessä ja varastoissa, mikä voi alentaa käsittelymateriaalien käyttötarvetta.
Toimintakriteerien muutos
Suorituskyvyn kriteerit, kuten hoitovälit, hoitoajat ja reittien tehokkuudet, voivat usein muuttua ulkoisten poliittisten seikkojen vuoksi. Reittioptimoinnilla varmistetaan, että käsittelyhoitovastaavat palveluntarjoajalle asetettuja ulkoisia vaatimuksia.
Resurssien muutos ja rationalisointi
Reittioptimointi varmistaa, että kunnossapidettävän verkoston muutokset, muuttuvat varastosijainnit tai kaluston määrän ja kapasiteetin muutokset otetaan huomioon. Jatkuvilla reittioptimointisopimuksilla voidaan huolehtia vuosittaisista reittimuutoksista, jotka johtuvat esimerkiksi pitkäaikaisista tietyömaista tai rakennusprojekteista ja ajoneuvohankinnasta.
Jatkuvuuden suunnittelu
Hoitoreittien ohjaus ja muutokset ovat usein yhden henkilön tai pienen ryhmän vastuulla. Yhä dynaamisemmassa työympäristössä on tärkeää varmistaa, ettei yhden tai kaikkien yksilöiden menetys vaikuta tarjottavan palvelun tasoon. Puolueeton reittioptimointikäytäntö voi auttaa varmistamaan, että tämä vaikutus on minimaalinen.