Aurinkoresurssien arviointi

Lisävarmuutta aurinkoenergiaprojektin kehitykseen ja rahoitukseen. Vaisalan aurinkoresurssien arvioinnilla saadaan luotettavimmat tiedot aurinkoresurssien pitkän aikavälin voimakkuudesta ja muutoksista, erityisesti, kun analyysiin integroidaan paikan päältä saadut havainnot.

Toimitusmenetelmä

PDF-muotoinen raportti ja tiedostot helposti integroitavassa CSV-muodossa.

Menetelmät

Vaisalan aurinkoresurssien arviointien avulla saat tarkimmat pitkän aikavälin arviot aurinkoresurssin voimakkuudesta ja vaihtelevuudesta. Kun paikallisia mittauksia on saatavilla, voimme vähentää arvioiden epävarmuutta merkittävästi ja parantaa luottamusta projektin suorituskykyyn asettamalla toimipisteen havainnot pitkän aikavälin historialliseen kontekstiin.

Vaisalalla on kokemus lähes tuhannen arvion toimittamisesta kuudella mantereella. Voimme toimittaa mukautetut raportit suuren mittakaavan aurinkoenergiaprojekteille ympäri maailman. Analyysiimme kuuluu lähes kahden vuosikymmenen tuntikohtaiset aikasarjatiedot, jotka on saatu kehittyneimmillä satelliittimallinnustekniikoilla 3TIER Services -tietokannasta. Raporteissa on myös paljon tietoa tärkeistä muuttujista, kuten GHI (vaakasuora kokonaissäteily), DNI (kohtisuora säteily), DIF (vaakasuora sirontasäteily) sekä niiden pitkän aikavälin muuttuvuus sijainnissa.

Aurinkoresurssien arviointimme kuvailevat aurinkoresurssin pitkän aikavälin spatiaaliset ja aikaan sidotut piirteet sijainnissasi. Asiantuntijatiimimme valitsee viidestä saatavilla olevasta algoritmista sen, joka parhaiten kuvaa aurinkoenergian resurssitietoja sijainnissasi laajaan havaintoverkostoomme suhteutettuna. Annetut säätiedot on saatu skaalatusta uudelleenanalyysitietokannasta, kuten NNRP tai MERRA2.

Integroimalla paikan päällä tehdyt havainnot kehittyneillä tilastollisilla tekniikoilla Vaisala vähentää merkittävästi virhettä ja poikkeamia ja tarjoaa tarkimman arvion projektisi aurinkoresursseista. Lisäksi toimitamme pitkän aikavälin tuntikohtaiset tuuli- ja lämpötilatiedot, joilla on merkittävä vaikutus sähköntuotantoon. Näiden syväluotaavien tietojen avulla voit suorittaa toimipisteen yksityiskohtaisen suunnittelun ja pitkäaikaisen rahoitusmallinnuksen sekä hankkia projektillesi rahoitusta. Raportteihimme kuuluvat epävarmuus- ja todennäköisyysanalyysit sekä yhden ja kymmenen vuoden ylitysarvot, joita rahoittajat yleensä vaativat.

Maailmanlaajuinen aurinkoenergian tietokanta

Vaisala tuotti ensimmäisen maailmanlaajuisen aurinkosäteilykartan ja aikasarjatietojen tietokannan noin kolminkertaisella resoluutiolla verrattuna aiempiin USA:n aurinkoenergian tietokantoihin ja noin 30-kertaisella resoluutiolla verrattuna NASA:n maailmanlaajuisiin tietokantoihin. Yli vuosikymmenen satelliittikuviin ja uusimpaan tekniikkaan perustuvat johdonmukaiset menetelmämme ovat laajan tiede- ja tutkimusyhteisön tukemia. Tuloksena on johdonmukainen kartta ja tietokanta, jonka avulla voidaan tehdä tarkkoja vertailuja.

Tietokanta perustuu todellisiin 30 minuutin välein otettaviin korkean resoluution satelliittikuviin näkyvällä aallonpituudella kahden kaariminuutin erottelukyvyllä. Näistä tiedoista prosessoidaan tunnin välein GHI-, DNI- ja DIF-arvot. Vaisala käsittelee satelliittikuvia perustuen talon sisäisiin tutkimuksiin ja algoritmeihin, jotka on julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa. Nämä algoritmit sisältävät parametrit ja kertoimet, jotka perustuvat tarkkailutietojen empiirisiin tutkimuksiin. Satelliitit ja ajan kattavuudet vaihtelevat hieman alueittain satelliittitietojen vaihtelevan saatavuuden vuoksi. Katso lisätietoja alla olevasta kaaviosta.

Alueet Satelliitit Ajan kattavuus
Läntinen pallonpuolisko GOES 8 – 14 Tammikuu 1997 – viime kuukausi
Etelä-Aasia & Lähi-itä Meteosat 5, Meteosat 7 Tammikuu 1999 – viime kuukausi
Itä-Aasia & Oseania GMS 5, GOES 9, MTSAT 1–2, Himari-8 Joulukuu 1998 – viime kuukausi
Eurooppa & Afrikka Meteosat 7, Meteosat 9–10 Heinäkuu 1998 – viime kuukausi

 

Vaisala käytti mallinsa kehittämistä ja validointia varten havaintoja seuraavista lähteistä:

  • SurfRad
  • Perustason pintasäteilyverkot
  • USA:n National Solar Radiation Database -tietokanta
  • Australian Bureau of Meteorology -virasto
  • Uuden-Seelannin National Institute of Water and Atmospheric Research
  • Intian Meteorologian osasto
  • NREL Annex II
  • Ecole des Mines de Parisin Linke-sameustietokanta
  • USA:n korkean resoluution National Snow and Ice Data Center -tietokanta
  • Aerosolin optisen syvyyden ja vesihöyryn MODIS-tietokannat

Lue validointiraporttimme tästä.

Features
GHI-, DNI- ja DIF-arvojen analyysi aikaan sidottuna sekä aikasarjatiedostot
Tuulen nopeuden ja lämpötilan analyysi aikaan sidottuna sekä aikasarjatiedostot
Epävarmuusanalyysi
Ylitystodennäköisyystaulukko
Tilastollisesti korjatun säteilyvoimakkuuden aikasarjan validointi verrattuna havaintoihin
Kahden kaariminuutin spatiaalinen resoluutio (noin 3 km)
Perustuu yli kymmenen vuoden jatkuvasti päivittyviin satelliittitietoihin
Tekniikat validoitu ja kehitetty käyttäen laajalti hyväksyttyjä maailmanlaajuisia tietokantoja
Saatavilla maailmanlaajuisesti
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Sijaintiisi mukautettu pitkän aikavälin analyysi
Vaisala tarjoaa ilmastotieteen innovaattorina mukautetut raportit suuren mittakaavan aurinkoenergiaprojektien arviointiin ympäri maailman. Analyysiimme kuuluu lähes kahden vuosikymmenen tuntikohtaiset aikasarjatiedot, jotka on saatu kehittyneimmillä satelliittimallinnustekniikoilla. Kun käytettävissä on pintahavaintoja, näitä tietoja käytetään pitkän aikavälin tietojemme hienosäätöön toimipisteesi ympäristön mukaisesti, millä parannetaan tarkkuutta. Raporteissa on myös paljon tietoa tärkeistä muuttujista, kuten GHI (vaakasuora kokonaissäteily), DNI (kohtisuora säteily), DIF (vaakasuora sirontasäteily), tuulen nopeus ja lämpötila sekä niiden pitkän aikavälin muuttuvuus sijainnissa.
Varmista projektin rahoitus
Vaisala on auttanut aurinkoresurssien arvioinnin parhaan standardin luomisessa. Olimme edelläkävijä paikan päällä saatujen havaintojen integroinnissa pitkän aikavälin satelliiteista saatuihin aurinkoenergiatietoihin kehittyneillä tilastollisilla analyysitekniikoilla. Menetelmämme vähentää huomattavasti virheitä ja poikkeamia ja se tarjoaa tarkimman arvion projektisi aurinkoresursseista. Muut tärkeät meteorologiset muuttujat, kuten tuulen nopeus ja lämpötila, arvioidaan myös, sillä niillä voi olla merkittävä vaikutus projektisi pitkän aikavälin tuotantopotentiaaliin. Näiden syväluotaavien tietojen avulla voit suorittaa toimipisteen yksityiskohtaisen suunnittelun ja pitkäaikaisen rahoitusmallinnuksen sekä hankkia projektillesi rahoitusta. Raportteihimme kuuluvat epävarmuus- ja todennäköisyysanalyysit sekä yhden ja kymmenen vuoden ylitysarvot, joita rahoittajat yleensä vaativat.
Päätöksenteon tuki johdonmukaisilla menetelmillä
Maailmanlaajuisena arviointien tarjoajana Vaisala auttaa sinua päätöksenteossa, kehititpä projektia sitten Kaliforniassa tai Rajasthanissa. Raporttimme perustuvat maailmanlaajuiseen korkean resoluution säteilyvoimakkuuksien tietokantaan ja johdonmukaisiin menetelmiin. Nyt voit suorittaa tarkkoja toimipisteiden välisiä vertailuja ja saada selkeämmän kuvan riskeistä ja mahdollisuuksista kaikille portfoliosi mahdollisille toimipisteille.

Ladattavat tiedostot