Näkyvyysmittari LT31

Tarkka ja luotettava WMO- ja ICAO-vaatimukset täyttävä kiitoradan näkyvyyden (RVR) mittaus vähentää lentokentän käyttökatkoksia ja parantaa toiminnan turvallisuutta. Vaisala-näkyvyysmittari LT31 on RVR:n mittari, joka antaa tarkkoja näkyvyystietoja ilman keskeytyksiä ja minimaalisella huollolla.

+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Mittausalue on 10 – 10 000 m
LT31 tarjoaa tarkimman ja luotettavimman ratkaisun RVR:n automaattiseen mittaukseen. Meteorologisen näkyvyyden (MOR) mittausalue on 10 – 10 000 metriä, mikä kattaa täysin vaaditun RVR-alueen (CAT I ... CAT IIIb) sekä ICAO:n näkyvyysmääritelmän (Aeronautical Visibility). LT31:n tarkkuus kattaa ICAO- ja WMO-vaatimukset.
Automaattinen kalibrointi integroidulla etusironta-anturilla
Näkyvyysmittarin kalibrointi perustuu perinteisesti ihmisten havaintoihin. Luotettava ja tarkka kalibrointi on aiemmin vaatinut erittäin hyvän näkyvyyden, vakaat olosuhteet sekä taitavan ja hyvin koulutetun henkilöstön. Vaisalan patentoitu näkyvyysmittarien automaattinen kalibrointimenetelmä perustuu integroituun etusironta-anturiin/vallitsevan sään anturiin. Järjestelmä havaitsee automaattisesti poikkeamat ja säätää anturin asetuksia asianmukaisesti. Sääolosuhteiden ei tarvitse olla yhtä hyvät kuin manuaalisen kalibroinnin yhteydessä: LT31 havaitsee automaattisesti sopivat olosuhteet.
Likaantumisen vähentäminen
Sade johtaa yleisesti ikkunoiden nopeampaan likaantumiseen. LT31:ssä on pitkät ja kapeat huput suojaamaan säältä. Ne vähentävät sateen aiheuttamaa ikkunan likaantumista.
Automaattinen ikkunan likaantumisen kompensointi
Ikkunan likaantuminen on merkittävä näkyvyysmittareiden virhelähde. Korkean tarkkuuden säilyttäminen on yleisesti vaatinut usein tapahtuvaa puhdistusta. Likaantumisen vaikutuksia voidaan kuitenkin kompensoida automaattisesti, jos ikkunan läpäisykyky voidaan mitata tarkasti.
Valkoinen LED-valo mahdollistaa laajan spektrin valonlähteen
LT31 käyttää valonlähteenä valkoista LED-valoa. Läpäisykyvyn mittauksen parasta tarkkuutta varten tarvitaan valkoista valoa. WMO suosittelee käyttämään näkyvyysmittareiden kanssa laajan spektrin (valkoisia) valonlähteitä, sillä kapean spektrin valonlähteet (esim. laserit tai värilliset LED-valot) aiheuttavat mittausvirheitä joissain sääilmiöissä.
Kattava itsediagnostiikka
LT31:ssä on kehittynyt itsediagnostiikka, joka antaa kaikkien toimivien yksiköiden yksityiskohtaisia tilatietoja. Tämä ominaisuus mahdollistaa myös mahdollisten teknisten vikojen paikantamisen. Se tallentaa historian laitteen merkittävistä käyttötilanteista, varoituksista ja ilmoituksista.

Menestystarinoita