IRIS-säätutkaohjelmisto

IRIS on ohjelmisto, jossa on työkalut kokonaisen säätutkajärjestelmän määrityksiä, kalibrointia ja käyttöä varten. IRIS Focus -säätutkaohjelmistossa on moderni näyttö ja kattava työkaluvalikoima aivan uudenlaista säätutkatietojen katselua ja analysointia varten. Asiakkaiden kanssa suunniteltu helppokäyttöinen käyttöliittymä vähentää monimutkaisuutta ja koulutusaikaa. IRIS Focus auttaa ymmärtämään myrskyjä paremmin, nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa sateen arvioinnin ja luokittelun tarkkuutta.

IRIS Focus – Koe enemmän

Vaisala on nostanut tutkaohjelmistot uudelle tasolle IRIS Focusilla. IRIS Focusin avulla näet enemmän säätietoja ja voit analysoida niitä nopeammin paremmilla graafisilla näytöillä ja tietojen käsittelytoiminnoilla. Analyysityökalut, kuten myrskyjen seuranta- ja poikkileikkaustyökalut, parantavat myrskyjen liikkeiden ja rakenteen ymmärrystä, mikä tekee ennusteista tarkempia ja varoituksista nopeampia. Helppokäyttöiseksi suunnitellun IRIS Focusin avulla voit kokea säätutkatiedot uudella tavalla.

Tietojen nopeampi analysointi

Kilpailijoita askeleen edellä olevan IRIS Focus -tutkasääohjelmiston avulla näet enemmän säätutkatietoja yhdellä näytöllä. Usean paneelin näytöllä voit nähdä jopa neljä tutkatuotetta samalla näytöllä, synkronoida kaikki neljä paneelia ajan ja sijainnin mukaan ja animoida kaikki neljä paneelia yhdessä.

Voit asettaa useita datapisteitä, kuten tutkan heijastuvuuden ja säteisnopeuden, kerroksiin ja ymmärtää tilannetta paremmin. Karttatietoja ja muita tietoja, kuten säteisnopeuden mittaus, voidaan näyttää rinnakkain. Saat siis paremman ymmärryksen siitä, kuinka tiedot muuttuvat tutka-aseman suunnan mukaan.

Myrskyjen liikkeiden ja rakenteen ymmärtäminen päätöksenteon tukena

Säätutkatiedot sekä tarkat sateen määrän ja tyypin arviot ovat tärkeitä sääennusteiden komponentteja. IRIS Focus sisältää monipuoliset työkalut, joilla voit tehdä syväluotaavia analyyseja tiedoistasi. Se auttaa ymmärtämään myrskyjen liikkeet ja rakenteet sekä tekemään aikaisempia ja tarkempia havaintoja ja varoituksia.

Myrskyseurantatyökalulla voit merkitä myrskyn sijainnin eri ajankohtina, mikä auttaa sen tulevien liikkeiden ennustamisessa. Tällä työkalulla voit suorittaa nopeuden, ajan ja etäisyyden laskutoimituksia. Poikkileikkaustyökalun avulla voit hahmottaa myrskyn kolmiulotteisen rakenteen ja ajan myötä tapahtuvan muutoksen paremmin. Voit tarkastella eri korkeuksien tietoja ja verrata niitä muihin datapisteisiin ja jopa pyytää kaarevia poikkileikkauksia, joiden avulla voidaan analysoida tarkasti sääilmiöiden eturintamia ja kaarevia sadealueita.

IRIS Focusin avulla voit laajentaa havaintoja ja ymmärtää konvektiivisia myrskyjä paremmin tutkan kantaman ulkopuolella. Voit esimerkiksi käyttää tietokerroksena Vaisalan Global Lightning Dataset GLD360 -tietoja. Näiden työkalujen yhdistäminen helppokäyttöiseksi järjestelmäksi mahdollistaa kaikkien säätietojen arvon maksimoinnin ja parempien ennusteiden tekemisen.

Tietojen turvallinen käyttö missä tahansa

IRIS Focus mahdollistaa tietojesi ja analyysityökalujen käytön missä tahansa sekä tietojen turvallisen jakamisen muiden osastojen ja viraston ulkopuolisten kollegojen kanssa. Kuten kaikissa Internetiä käyttävissä sovelluksissa, tietoturva on tärkeää. IRIS Focus on kolmansien osapuolten tietoturvayritysten testaama ja auditoima käyttämällä uusimpia tietoturvastandardeja.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä

vähentää koulutustarvetta. Interaktiiviset ohjelmaoppaat sekä kontekstipohjaiset ohjeet ja vinkit avustavat ohjelmiston käytössä. Käyttöliittymä ja ohjetoiminnot ovat saatavilla neljällä kielellä: englanti, venäjä, espanja ja portugali.

IRIS Focus jakaa yhteisen teknologia-alustan Vaisalan Thunderstorm Managerin ja AviMetin® kanssa, joten siirtyminen näiden sovellusten välillä on saumatonta.

Kokeile IRIS Focusta ilmaiseksi

Ominaisuudet
Useita näyttöasetuksia
Kattavat analyysityökalut
Tietojen regenerointi pyynnöstä korkealla resoluutiolla
Automaattiset säähälytykset ja -ilmoitukset
Automaattiset lyhyen aikavälin ennusteet
Jatkuvasti päivittyvät GIS-paikkatiedot
Interaktiiviset ohjelmaoppaat vaihe vaiheelta
Sisäänrakennetut vinkit ja kontekstipohjaiset ohjeet
Saatavat kielivaihtoehdot: englanti, espanja, portugali ja venäjä
Testattu ja auditoitu tietoturvan uusimmilla standardeilla
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Tietojen nopeampi analysointi
IRIS Focusin avulla näet enemmän. Valitse usean paneelin näyttö tai tee samalle näytölle tietokerroksia useista tutkatuotteista. Koska tutkien tuotokset luodaan pyydettäessä, voit zoomautua tietoihin korkeimmalla resoluutiolla.
Ymmärrä myrskyjä parempaa päätöksentekoa varten
IRIS Focusin työkalut tukevat nopeaa päätöksentekoa sekä sateen määrän ja tyypin arvioinnin tarkkuutta. Kehittynyt graafinen näyttö ja tietojen käsittelytoiminnot mahdollistavat uusia tapoja tarkastella säätutkatietoja
Käytä tietoja missä vaan
Koska IRIS Focus on verkkopohjainen, voit käyttää tietoja missä vaan. Tietoja ei tarvitse tallentaa omalle tietokoneelle – voit jakaa tietojasi helposti muiden osastojen ja viraston ulkopuolisten kollegojen kanssa.

Ladattavat tiedostot

Menestystarinoita