Otsoniluotaus Vaisala-radiosondilla RS41

Ozone Sounding with Vaisala Radiosonde RS41

Otsoniluotaus Vaisala-radiosondilla RS41

Luotettavat ja tarkat otsonimittaukset synoptiseen luotaukseen ja ilmakehän tutkimukseen. Otsoniluotausjärjestelmä koostuu otsonianturista, joka on liitetty otsonirajapinnan kautta digitaaliseen Vaisala-radiosondiin RS41-SG.

Tärkeimmät hyödyt

Tiheä näytteenotto
Helposti aloitettava otsoniluotaus
Automaattinen useiden asetettujen parametrien noutaminen.
Otsonilaatikon jäätymisen esto lämmityksellä ja lisäakulla

Julkaisuja