SkyServe

Vaisala Skyserve

SkyServe

SkyServe on helppokäyttöinen tietojenkäyttö- ja huolto-ohjelma Vaisala Triton -tuuliluotaimelle. SkyServen avulla voit hallinnoida kenttähuoltokustannuksia, valvoa Tritonin toimintaa etänä ja saada rajattoman puhelin- ja sähköpostituen Vaisalan asiantuntijatiimiltä.

SkyServe

Tärkeimmät hyödyt

Reaaliaikainen pääsy mittauksiin ja toimintatietoihin
Tarkastele Triton-tietoja lähes reaaliajassa. Kymmenen minuutin keskiarvot ladataan tietoturvalliseen verkkopohjaiseen käyttöliittymään, jossa voit tarkastella ja vertailla useita antureita, sijainteja ja metriikoita, kuten tuulen nopeutta, tuulen suuntaa ja toimintatietoja.
Tietoturva
Tuulimittaustietojen turvallinen varastointi ja arkistointi myöhempää käyttöä varten
Tietojen helppo jakaminen useiden tiimien välillä
Jos sinulla on useita Tritoneita, voit helposti määrittää yrityksesi sisäisiä tai ulkoisia tiimejä, joille Triton-tietoja jaetaan. Tämä virtaviivaistaa tuuliresurssien arviointia erityisesti, kun ulkopuoliset konsultit ja meteorologit tarvitsevat tietojasi.
Pidä Tritonisi toiminta sulavana
Voit helposti seurata laitteistoasi etänä SkyServe-ohjauspaneelin kautta. Tritonille suunniteltu SkyServe sisältää myös tukitiimimme päivittäisen valvonnan, rajattoman puhelin- ja sähköpostituen sekä hallinnoidut kenttähuoltokustannukset.