Vaisala K‑PATENTS® PR-33-AC Hygieeninen OEM-refraktometri

3-A and EHEDG
Vaisala K‑PATENTS PR-33-AC Hygieeninen OEM-refraktometri on suunniteltu vastaamaan juoma-, meijeri- ja elintarviketeollisuutta palvelevien alkuperäisten laitevalmistajien (OEM) ja integraattorien tarpeisiin.

Hygieenisen OEM-refraktometrin toimintaan eivät vaikuta aineen hiukkaset, kuplat tai värimuutokset. Digitaalisen anturiteknologian ansiosta suuretkaan määrät leijuvia hiukkasia tai kuplia eivät vaikuta mittaukseen tai sen tarkkuuteen.

Hygieeninen OEM-refraktometri voidaan  asentaa suoraan pääprosessiputkeen; ohitusjärjestelyjä ei tarvita.

Mittausalue kattaa 0-100 Brixiä +/- 0.1 Brix-asteen tarkkuudella, ja mittauksen toistettavuus on +/- 0,05 Brix-astetta. Mittaustulos lämpötilakompensoidaan automaattisesti koko prosessin lämpötila-alueella -20 - +130 °C, ja se kestää kierrätyspesu- (CIP) ja höyrysterilointiprosessit (SIP) . 4–20 mA:n lähtösignaali on suhteessa lämpötilakompensoituun Brix-arvoon reaaliaikaista prosessinhallintaa varten.

Hygieeninen OEM-refraktometri on tehdaskalibroitu, eikä digitaalinen mittausjärjestelmä vaadi uudelleenkalibrointia tai säännöllistä huoltoa. 

Ominaisuudet
Identtinen kalibrointi kullekin anturille: mittausalueen taitekerroin (nD) 1,3200 - 1,5300, joka vastaa 0 - 100 Brixiä 100 °C lämpötilassa. Kaikki anturit ovat vapaasti keskenään vaihdettavia.
Täysin digitaalinen järjestelmä: hiukkaset ja kuplat eivät vaikuta toimintaan tai tarkkuuteen
CORE-optiikkamoduuli: ei ryömintää, ei uudelleenkalibrointia eikä mekaanista säätöä.
Nopea prosessin lämpötilamittaus sisäänrakennetun Pt1000-anturin ja automaattisen lämpötilakompensaation avulla.
Helppo havaintopaikalla suoritettava kalibrointi ja mittalaitteiden tarkkuustarkistus käyttäjän omassa laadunvarmistusjärjestelmässä tietyn taitekertoimen omaavien standardiliuosten avulla.
3-A Sanitary- ja EHEDG-sertifioitu.
Helppo asentaa mihin tahansa prosessiputkeen; suoraan tai kulmavirtauskennon tai Varivent®-liitännän avulla.
Ethernet-yhteys parametrien muutoksia, ohjelmistopäivityksiä ja tietojen lataamista varten UDP/IP-protokollan avulla.
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Hygieniasertifiointi
3-A-symboli takaa, että hygieeninen refraktometri PR-33-A täyttää refraktometrejä sekä nesteiden pitoisuusmittauksissa käytettäviä energiaa absorboivia antureita koskevan standardin 46-04 vaatimukset, ja että se on läpäissyt kolmannen osapuolen puolueettoman 3-A-tarkastuksen.
Tarkka ja luotettava mittaus koko mittausalueella
Mittaus on tarkka koko Brix-pitoisuusalueella 0–100: taitekerroin nD ±0,0002 vastaa tyypillisesti ±0,1:tä Brix-astetta tai painoprosenttia.<1> Kuplat, hiukkaset, väri tai tärinä eivät vaikuta mittaukseen. Järjestelmä kestää CIP- ja SIP-puhdistuksen.
Ei säännöllistä huoltoa
Huoltoa ei tarvita, koska refraktometrissä ei ole lainkaan liikkuvia osia, jotka tarvitsisivat vaihtoa. Täysin digitaalinen mittalaite. Kalibrointi ilman ryömintää. Ei tarvetta uudelleenkalibroinnille ja mekaanisille virityksille.

Ladattavat tiedostot