Vaisala K-PATENTS® jalostamoprosessirefraktometri PR-23-RP

Vaisala K-PATENTS prosessirefraktometri PR-23-G on raskaaseen käyttöön suunniteltu malli, joka täyttää jalostamoteollisuuden ainutlaatuiset vaatimukset. Tyypillisiä käyttökohteita ovat tarkat nestepitoisuuden mittaukset, esimerkiksi rikkihappo alkyloinnissa, glykoli, amiinit tai kaliumhydroksidi (KOH) kaasunkäsittelyssä, monen tuotteen (raakaöljy, polttoöljy, diesel) rajapinnat siirtotoimenpiteissä ja voiteluöljy jalostusprosesseissa.

Refraktometrianturi asennetaan prosessilinjaan joko suoraan hitsausnastalla tai yhden, kahden tai kolmen tuuman ristivirtauskennolla. Anturin innovatiivinen, kestävä hitsaamaton runko ja itsepuhdistuva tai valinnaisesti automaattisesti puhdistettava rakenne varmistavat, että PR-23-RP toimii aina tarkasti ja luotettavasti jalostamojen vaativissa käyttökohteissa. Vaarallisille alueille on saatavilla luonnostaan vaarattoman laitteen sertifikaatti.

Mittausalue on 0–100 painoprosenttia. Tarkkuus on tyypillisesti ±0,1 prosenttia, ja mittausta kompensoidaan automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Matalan ja korkean pitoisuuden hälytykset voidaan konfiguroida. Digitaalisen mittausteknologian ansiosta suuretkaan määrät leijuvia hiukkasia, kuplia tai värimuutoksia eivät vaikuta mittaustarkkuuteen.

Jokaisen anturin mukana toimitetaan kalibrointisertifikaatti, jossa anturin antamaa tulosta verrataan standardinesteisiin. Kalibrointi ja tarkkuus voidaan vahvistaa paikan päällä käyttämällä sertifioituja taitekerroinnesteitä ja Vaisalan dokumentoitua menettelyä. 
 

Ominaisuudet
Refraktometrin runko on yksiosainen, eikä siinä ole hitsaussaumoja. Laite asennetaan joko suoraan hitsausnastalla tai yhden, kahden tai kolmen tuuman ristivirtauskennolla.
ASME-vaatimustenmukaisuus: keskeiset fyysiset ominaisuudet on suunniteltu ASME:n kohdan VIII, osat 1 ja 2, mukaisesti.
Anturien yleinen kalibrointi: kaikki anturit ovat keskenään vaihdettavissa.
Taitekertoimen nD-arvon koko mittausväli on 1,3200–1,5300, mikä vastaa 0–100 painoprosenttia.
Täysin digitaalinen järjestelmä: hiukkaset ja kuplat eivät vaikuta toimintaan tai tarkkuuteen.
Patentoitu CORE-optiikka (Yhdysvaltojen patenttinro US6067151): ei ryömintää, ei uudelleenkalibrointia, ei mekaanista säätöä.
Ethernet-yhteys ja etäpaneeli tietojen kirjausta ja etäkäyttöä varten.
Prosessin lämpötila-alue: −40 ... +150 °C
Nopea prosessin lämpötilamittaus sisäänrakennetun Pt1000-anturin ja automaattisen lämpötilakompensaation avulla.
Kaksi yhteyttä: yksi lähetin voi käyttää kahta anturia. Toinen anturi on helppo integroida myöhemmin.
Mittalaitteet on helppo tarkistaa käyttäjän omassa laadunvarmistusjärjestelmässä tietyn taitekertoimen omaavien standardiliuosten avulla.
Itsepuhdistuva rakenne, valinnainen automaattinen pesujärjestelmä.
Saatavana luontaisesti vaarattoman laitteen ja vaarallisten alueiden hyväksynnät.
+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Suunniteltu vaativiin ympäristöihin
Vaisala K-PATENTS jalostamoprosessirefraktometri PR-23-RP yhdistää kehittyneen CCD-kamerateknologian ja kestävän teräksisen mittapään. Suuriin putkiin ja säiliöihin asennettavan mittapään rungossa ei ole hitsaussaumoja. Suunniteltu vaativiin prosessiolosuhteisiin, joissa on korkeita lämpötiloja, painetta ja tärinää.

Märkäosien erityismateriaalit kestävät syövyttävää prosessinestettä ja raskaita olosuhteita.
Helppo ja kustannustehokas asentaa ja käyttää
Prosessirefraktometri PR-23-RP asennetaan pääprosessilinjaan, ohituslinjaan tai säiliöön joko suoraan hitsausnastalla tai yhden, kahden tai kolmen tuuman ristivirtauskennolla.

PR-23-RP sisältää Ethernet-pohjaisen tietoliikenneratkaisun, joka mahdollistaa yhteyden tietokoneverkkoihin ja Internetiin. Liittymän kautta saadaan reaaliaikaisia mittaus- ja diagnostiikkatietoja, ja se on tärkeä väline parametrimuutosten ja ohjelmistopäivitysten tekemiseksi.

Refraktometrissä ei ole lainkaan valoja tai liikkuvia osia, jotka tarvitsisivat säännöllistä huoltoa tai kalibrointia. Asenna ja unohda -ratkaisu varmistaa edulliset omistuksen kokonaiskustannukset.
Toimialakohtaista osaamista, räätälöity ratkaisu- ja palveluvalikoima sekä kattava
Helppo ja kustannustehokas asentaa ja käyttää. Jalostamomittalaitteiden valikoimassa on kaikkea pieniin putkiin ja ohitusputkiin sopivista kompakteista mittapäämalleista raskastekoisiin, pitkiin mittapäihin, jotka sopivat suuriin putkiin, säiliöihin ja reaktoreihin.

Jos vakiomallit eivät ole riittäviä käyttökohteeseen, ota meihin yhteyttä erikoisratkaisuja (esimerkiksi erityisiä märkäosia, räätälöityjä kiinnikkeitä ja prosessiyhteitä) varten.

Vaisala tarjoaa asiakkaille myös kattavia käynnistys- ja käyttöönottopalveluja sekä teknistä tukea.
Öljy- ja kaasualan ratkaisumme sisältävät kattavan toimittajadokumentaation, joka räätälöidään sopimuskohtaisesti ja asiakkaan tietovaatimusten mukaan.

Ladattavat tiedostot