Vaisala K-PATENTS® SAFE-DRIVE PR-23-SD prosessirefraktometri kuitulinjaan

Vaisala K-PATENTS SAFE-DRIVE PR-23-SD prosessirefraktometri ruskean massan liuenneiden aineiden kokonaismäärän valvontaan ja optimointiin 

Kuitulinjan asennuspaikan vaatimusten mukaan SAFE-DRIVE PR-23-SD prosessirefraktometrijärjestelmiä on kahdenlaisia, ja ne on suunniteltu helposti ja luotettavasti suoraan prosessiputkistoon asennettaviksi:

 • SAFE-DRIVE™PR-23-SD prosessirefraktometri, jossa on prisman höyrypesu suodoksille ja heikon mustalipeän linjoille
 • SAFE-DRIVE™ PR-23-SD prosessirefraktometri, jossa on erityinen eristysventtiili ja asennuslevy puskulinjaa ja sellulinjaa varten.

SAFE-DRIVE-prosessirefraktometrin suorituskyky ruskean massan pesussa

 • Ilmoittaa liuoksen liuenneiden aineiden kokonaismäärän
 • Soveltuu pesutehon mittaukseen, sillä se ottaa huomioon sekä orgaaniset että epäorgaaniset komponentit
 • Soveltuu kaikkiin pitoisuusmittauksiin
 • Mittaa pestävien nestemäisten aineiden tarkan pitoisuuden
 • Havaitsee suuren molekyylikoon orgaaniset materiaalit, kuten ligniinin
 • Metanolin aiheuttama kemiallinen hapentarve (COD) ei vaikuta mittaukseen
 • Reaaliaikainen putkensisäinen mittaus, välitön vasteaika, asianmukainen valvonta
 • Asennetaan suoraan sellulinjaan
 • Pienet käyttökustannukset, ei huoltotarvetta

Mittausalue on 0–100 painoprosenttia. Tarkkuus on tyypillisesti ±0,1 prosenttia, ja mittausta kompensoidaan automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Matalan ja korkean pitoisuuden hälytykset voidaan konfiguroida. Digitaalisen mittausteknologian ansiosta suuretkaan määrät leijuvia hiukkasia, kuplia tai värimuutoksia eivät vaikuta mittaustarkkuuteen.

+ Näytä lisää

Tärkeimmät hyödyt

Taitekerrointeknologia
Taitekertoimen mittausteknologiastamme on tullut alan standardi – sitä käytetään kaikkialla maailmassa mustalipeän kuiva-aineiden ja viherlipeän tiheyden mittaukseen sulfaattimenetelmän kemikaalien talteenotossa.

Teknologia huomioi liuenneiden kiintoaineiden kokonaismäärän (TDS) mittaamisen tärkeimmät tekijät kaikentyyppisissä ruskean massan pesulaitteissa ja pesuprosesseissa. Jatkuva putkensisäinen mittaus mahdollistaa nopean reagoinnin prosessin muutoksiin.
Helppo asentaa ja käyttää
SAFE-DRIVE PR-23-SD prosessirefraktometrin anturi on erittäin helppo asentaa hitsaamalla mihin tahansa pysty- tai vaakaputkeen, jonka halkaisija on vähintään 2 tuumaa. Erillisiä sovituskappaleita tai putkiosia ei siten yleensä tarvita. Hitsaussabloni auttaa tekemään hitsauksen oikein.

Refraktometrissä ei ole lainkaan valoja tai liikkuvia osia, jotka tarvitsisivat säännöllistä huoltoa tai kalibrointia. Asenna ja unohda -ratkaisu varmistaa edulliset omistuksen kokonaiskustannukset.

Tarkka ja luotettava
SAFE-DRIVE PR-23-SD prosessirefraktometrin mittaustulos perustuu ainutlaatuiseen teknologiaan, joka hyödyntää puolijohdeoptiikkaa ja CCD-kameraa taitekertoimen digitaalisessa mittauksessa.

Mittaustarkkuus on ±0,0002 RI, mikä vastaa ±0,1 painoprosenttia. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta suspendoituneet kiintoaineet, kuplat tai kuidut eivät vaikuta mittauksiin, minkä ansiosta refraktometrit voidaan asentaa suoraan sellu- tai suodosputkiin. Tärinä, voimakkaat lämpötilamuutokset tai painehuiput eivät vaikuta Vaisalan refraktometreihin.

Ladattavat tiedostot