FDA:n vaatimusten ja GxP-standardien mukaista ravintolisien olosuhdevalvontaa

FDA sääntelee ravintolisien valmistusta Yhdysvalloissa. Health Canada määrittelee ravintolisän seuraavasti: ”Ruoasta puhdistettu tai eristetty tuote, jota myydään yleensä ruokaan yhdistämättömissä lääkinnällisissä muodoissa. Ravintolisistä on todistetusti fysiologista hyötyä, tai ne antavat suojaa kroonisia sairauksia vastaan.” Säännökset ovat kuitenkin hieman erilaisia ruokaan ja lääketuotteisiin liittyviin säännöksiin verrattuna.

Ravintolisien valmistukseen liittyvän vuoden 1994 lain (DSHEA) mukaan valmistajat ovat vastuussa tuotteen turvallisuuden varmistamisesta ennen sen markkinoimista. FDA:n CFR 21 -säädöskokoelman osan 111 nojalla yritysten, jotka valmistavat, prosessoivat tai jakelevat ravintolisiä, täytyy noudattaa tämänhetkisiä hyviin valmistuskäytäntöihin liittyviä laadunvalvonnan ohjeita (cGMP). Lisäksi haittavaikutusten raportit, mukaan lukien poikkeamat lämpötilassa tai kosteudessa prosessoinnin, pakkaamisen ja kuljetuksen aikana, täytyy arkistoida aukottomasti ja manipuloinnin estävällä tavalla.

Olosuhteiden valvonnan lisäksi valmistajien ja jakelijoiden täytyy tehdä ravintolisien varastointiin ja käsittelyyn käytettävän alueen validointi-/kartoitustutkimus. Ravintolisiin liittyvien sääntöjen mukaan validointi on tarpeellinen prosessi, jonka avulla valmistajat todistavat hyvien valmistuskäytäntöjen noudattamisen ympäristön suhteen.

Kattava olosuhteiden validointiohjelma lisää luottamusta ravintolisän laatuun ja takaa sääntöjen noudattamisen tarkastusten yhteydessä. Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmän anturit voidaan yhdistää vLog-ohjelmistoon tarkkojen ja luotettavien kartoitustutkimusten suorittamiseksi. Kartoitussovelluksissa termoparijärjestelmän sijasta käytettävät langattomat loggerit tekevät menetelmästä yksinkertaisen ja tehokkaan. Tutkimustulokset luodaan varmoina ja manipuloinnin estävinä asiakirjoina, jotka auttavat CFR 21 -säädöskokoelman osan 11 määritysten noudattamisessa.

Ravintolisien prosessointiin liittyvien ympäristöjen valvonta

Vaisalan olosuhdevalvontajärjestelmä mahdollistaa ympärivuorokautiset hälytysominaisuudet (sähköposti, tekstiviesti, tietokoneen näyttö) sekä pääsyn valvottuihin pisteisiin mistä tahansa sijaintipaikasta, jossa on internetyhteys. Käyttäjät voivat vastaanottaa ja kuitata hälytyksiä, luoda raportteja ja tarkastella reaaliaikaisia tietoja mistä tahansa paikasta, jossa on internetyhteys. Jatkuva olosuhteiden valvonta suojaa ravintolisien tärkeitä ainesosia pilaantumiselta ja takaa säädösten noudattamisen.

Vaisalan valvontajärjestelmä vähentää tuotehävikkiä ja edesauttaa GMP-standardin noudattamista alan parhaiden antureiden ja helppokäyttöisen ohjelmiston avulla. Järjestelmä sisältää viewLinc-ohjelmiston ja Vaisalan luotettavat lämpötila-, kosteus-, hiilidioksidi-, paine-ero- ja muiden kriittisten parametrien anturit.

ViewLinc-ohjelmiston avulla kammioita voidaan hallinnoida verkkoselaimen kautta ja poikkeuksellisista olosuhteista voidaan lähettää hälytyksiä. Käyttäjät voivat luoda raportteja, jotka ovat räätälöitäviä, aukottomia ja CFR 21 -säädöskokoelman osan 11 ja muiden säännösten mukaisia. Life science- ja GxP-sovelluksiin suunniteltujen antureiden pieni koko, etähälytyksen mahdollisuus ja järjestelmän peukaloimisen estävä raportointitoiminto ovat ihanteellisia ominaisuuksia ravintolisien valmistuksessa.