SDG 12 Vastuullista kuluttamista

vaisalalle olennaisimmat yk:n sdg-alatavoitteet

12.2 Saavuttaa vuoteen 2030 mennessä luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö.
12.4 Varmistaa ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden hallinta niiden koko elinkaaren ajan sovittujen kansainvälisten toimintakehysten mukaisesti ja vähentää merkittävästi niiden vapautumista ilmaan, veteen tai maahan, jotta haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön voidaan minimoida.
12.5 Vähentää vuoteen 2030 mennessä merkittävästi jätteiden syntymistä ennaltaehkäisyn, kierrätyksen ja uudelleenkäytön keinoin.

Vaisalan toimintatavat
  • Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu ja tuotteiden pitkät elinkaaret
  • Tuotteiden turvallisen käytön ja loppukäsittelyn mahdollistaminen
  • Kierrätysasteen nostaminen
lue lisää

SDG 7 Puhdasta energiaa

vaisalalle olennaisimmat yk:n sdg-alatavoitteet

7.2Lisätä vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuutta merkittävästi maailmanlaajuisessa energialähteiden yhdistelmässä.
7.3Tuplata vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden maailmanlaajuinen parantumisvauhti.

Vaisalan toimintatavat
  • Uusiutuvan sähkön käyttäminen
  • Kiinteistöjemme energiatehokkuuden parantaminen
lue lisää

SDG 13 Ilmastotekoja

vaisalalle olennaisimmat yk:n sdg-alatavoitteet

13.3 Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.

Vaisalan toimintatavat
  • Epäsuorien päästöjen vähentäminen mm. työmatkaliikkumisen osalta
  • Tietoisuuden lisääminen ilmastonmuutoksesta ja henkilöstön kannustaminen ilmastoystävällisiin valintoihin
lue lisää