Megatrendit

Maailman megatrendit vauhdittavat Vaisalan liiketoimintaa. Megatrendit ovat mullistavia globaaleja muutoksia, ja ne toimivat niin inspiraation lähteinä kuin kasvun mahdollistajina. Tutkimme jatkuvasti markkinoita ja teknologioita löytääksemme uusia keinoja megatrendien valjastamiseksi. Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme luoda ratkaisuja niihin haasteisiin, joita megatrendit asettavat yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos

Vaisala auttaa asiakkaitaan rakentamaan säähavaintoverkostoja ja lisäämään valmiuksia äärisääilmiöiden arvioimiseksi, ennustamiseksi ja niihin valmistautumiseksi. Lisäksi tarjoamme tiedeyhteisölle keinoja havainnoida maailmaa mahdollisimman tarkasti, mikä auttaa levittämään tietoa ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista.

Pyrimme lisäämään valtioiden ymmärrystä niiden heikkouksista ja riskitekijöistä sekä parantamaan niiden kykyä valmistautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin huippuluokan ympäristöhavaintojen ja -ennusteiden avulla.

Big Data

Digitalisaatio ja big data

Vaisalan säähavaintoverkostot tuottavat dataa, jonka pohjalta viranomaiset, tutkimuslaitokset ja suuri yleisö voivat tehdä päätöksiä. Keräämme informaatiota niin omilta alustoiltamme kuin avoimen datan lähteistä ja hyödynnämme sitä sovelluksissamme, jotka tarjoavat havaintoja tehokkaan toiminnan ja paremman päätöksenteon tueksi.

Vastaamme asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin ja vaatimuksiin useilla teollisuuden aloilla ja sovellusalueilla, mm. meteorologian, liikenteen, ilmanlaadun, uusiutuvan energian ja energiateollisuuden saralla.

Urbanization

Kaupungistuminen

Vaisala tarjoaa luotettavia laitteita, järjestelmiä ja digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan mitata ilmanlaatua, tiesäätä sekä kaupunkien sääolosuhteita ja mikroilmastoja. Vaisala auttaa älykaupunkeja ratkaisemaan kaupungistumisen haasteita ja saavuttamaan tavoitteensa kestävyyden, taloudellisen kasvun, turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralla.

Kaupungistumisen ja teollistumisen edetessä tarjoamme monipuolisia ja kehittyneitä mittausteknologioita ympäristöihin, jotka edellyttävät jatkuvaa ja tarkkaa valvontaa. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi sairaalat, metroverkostot ja suuret tuotantolaitokset.

Renewable Energy

Uusiutuva energia

Erilaiset puhtaan ja uusiutuvan energian muodot yleistyvät ja käyvät yhä kilpailukykyisemmiksi vaihtoehdoiksi. Vaisalan mittausteknologiat auttavat kehittäjiä ja omistajia saamaan enemmän irti tuulivoimaloistaan. Ilmakehä on arvokas luonnonvara, jota Vaisalan asiakkaat voivat hyödyntää puhtaan ja uusiutuvan energian lähteenä.

Future of Mobility

Liikkumisen tulevaisuus

Vaisalan ratkaisujen avulla liikenneviranomaiset ja -toimijat varmistavat, että liikenne sujuu tehokkaasti ja turvallisesti niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Vaisala yhdistää mittausteknologiaa, konenäköhavaintoja, ennusteita sekä avointa dataa ja tarjoaa siten informaatiota, jonka pohjalta liikenneinfrastruktuurista vastaavat viranomaiset ja urakoitsijat voivat tehdä valistuneita päätöksiä.

Tämä on erityisen tärkeää uusien liikkumisen muotojen yleistyessä. Esimerkiksi itseohjautuvien ajoneuvojen lisääntyessä tarvitaan kasvavassa määrin havaintoja ja analyysia ympäristöstä ja teiden kunnosta, jotta voidaan taata liikenteen turvallisuus ja tehokkuus erilaisissa olosuhteissa. Näin ollen myös tie- ja infrastruktuurihuollon tulee tulevaisuudessa vastata uusien liikenteen muotojen tarpeita.

Circular Economy and Resource Efficiency

Resurssitehokkuus ja kiertotalous

Vaisalan teollisuuden mittausratkaisut parantavat teollisuusprosessien tuottavuutta, resurssitehokkuutta sekä lopputuotteiden laatua.

Mittalaitteemme kestävät pitkään ja toimivat luotettavasti haastavissakin olosuhteissa. Esimerkiksi olosuhteiltaan erittäin haastavassa biokaasun tuotantoprosessissa biokaasuvoimalat voivat mittalaitteidemme avulla tehostaa tuotantoaan ja lisätä jätteistä saatavaa arvoa.

Health, Surgery, Hospitals

Hyvinvointi ja terveys

Teknologiset edistysaskeleet lisäävät mahdollisuuksia havainnoida olosuhteita niin ulko- kuin sisätiloissa ja siten huolehtia ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Vaisalan ratkaisujen avulla voidaan varmistaa turvalliset ja terveelliset asumis- ja työskentelyolosuhteet rakennusten ilmanvaihtoa optimoimalla. Terveyden ja hyvinvoinnin saralla olosuhteiden tarkka ja luotettava valvonta on erityisen tärkeää esimerkiksi laboratorioissa, sairaaloissa ja inkubaattoreissa. Ratkaisujemme avulla valvotaan myös lääkkeiden valmistusta ja toimitusketjuja ja näin varmistetaan lääkkeiden laatu ja turvallisuus.

Vaisalan ilmanlaatuanturit havainnoivat puolestaan kaupunkiympäristöjä ja tarjoavat informaatiota, jonka pohjalta voidaan tehdä kaupunkilaisten terveyttä ja elämänlaatua edistäviä päätöksiä.

Energy efficient data centers

Energiatehokkuus

Vaisalan mittausteknologioilla voidaan hallita monia teollisuusprosesseja paremmin ja siten parantaa myös energiatehokkuutta. Autamme asiakkaitamme vähentämään energiankulutusta sekä tehostamaan tuotantoa aloilla, jotka vaativat runsaasti energiaa.

Myös rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa tarkkojen kosteus-, hiilidioksidija lämpötilamittausten avulla, kun sisäilmaa säädetään olosuhteiden mukaan ja näin vältytään tarpeettomalta energiankulutukselta.

Sustainability awareness

Tietoisuus vastuullisuudesta

Luottamus, luotettavuus, laatu, kunnioitus ja vastuullisuus luovat Vaisalan liiketoiminnan perustan. Tähtäämme alamme eturintamaan myös vastuullisuuden saralla ja tarjoamme asiakkaillemme pitkäkestoisia ja luotettavia tuotteita ja ratkaisuja.

Vaikutamme yhteiskuntaan myönteisesti asiakkaidemme kautta, sillä ratkaisujemme avulla he voivat saavuttaa omat vastuullisuustavoitteensa.

Katso video

Future Positive