Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Vaisala Oyj:n hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä informoida hallitusta yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen kehityksestä. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. 

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja on Vaisalan johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kuusi henkilöä. Kerran kuukaudessa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa, strategian toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Se laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. Johtoryhmän jäseniä ovat liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, Operations-yksikön johtaja ja henkilöstöjohtaja. Lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä. 

Vaisala Vuosikatsaus 2016